Větrný mlýn, Třebíč, Borovina, Dvorského 190/35

Zobrazeno: 657x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Na počátku třicátých let 19. století vyvstala v Třebíči v souvislosti s rozvojem koželužského průmyslu potřeba místního zdroje kvalitního třísla. S myšlenkou stavby mlýna, specializovaného pouze na tento druh mlynářské činnosti, přišla rodina Budischowských, kteří byli nejvýznamnější podnikateli v oboru zpracování a využití kůží ve městě a v okolí. Na návětrném místě vršku Kanciborek byl tak v roce 1836 dostavěn větrný mlýn holandského typu, kterým byl objekt s dřevěným větrným kolem a šindelovou střechou.

 • Architektonické řešení

  Mlýn sloužil k mletí třísla více než pět desítek let. Lopatky větrného kola se zastavily v devadesátých letech 19. století až s využitím parního stroje v borovinské koželužské továrně. Od té doby stavba postupně chátrala. V roce 1929 opuštěný objekt odkoupila obec. Stavba dále pak nesloužila jejímu původnímu účelu. Základní konstrukční řešení však bylo zachováno. To otevřelo možnost provést obnovu objektu a prezentovat tak jeho původní využití.

 • Dispoziční řešení

  Původní dispoziční řešení větrného mlýna bylo v maximální míře zachováno. Město v objektu v letech 1933–35 zřídilo tři malometrážní byty pro obecní chudé. Využití větrného mlýna pro účely sociálního bydlení pokračovalo i po 2. světové válce. V roce 1977 se odstěhovali z větrného mlýna poslední nájemníci. V roce 2020 město přistoupilo ke kompletní obnově kulturně historických hodnot této unikátní technické nemovité kulturní památky. Umožnilo tím zřízení expozic a zpřístupnění objektu veřejnosti v současné, památkáři schválené podobě mlýna s funkčním větrným kolem a širokým využitím pro účely společensko-historické, muzejní i turistické.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  V rámci konstrukčního řešení obnovy mlýna se základní hmoty a tvarosloví budovy nezměnily. Při obnově nebylo zasahováno do základových konstrukcí. Rovněž nebylo zasahováno do svislých nosných konstrukcí, tvořených ze smíšeného zdiva. Do stávajících dřevěných vodorovných konstrukcí bylo zasahováno v minimální míře. V rámci obnovy byly vyměněny pouze dřevěné stropní trámy napadené dřevokazným hmyzem a houbami. Ve střešní konstrukci přibyl menší vikýř a v podkroví byla osazena replika mechanismu valu včetně jeho pohonu a brzdného systému. Dále byla k mechanismu valu připevněna konstrukce větrného kola se čtyřmi perutěmi. Bylo provedeno odstranění vnitřních a vnějších omítek v nezbytném rozsahu. Stávající omítky byly zpevněny a byly provedeny nové vápenné omítky. Výplně stavebních otvorů byly z části repasovány a z části nahrazeny replikami. Dále byly provedeny nové vnitřní silnoproudé a slaboproudé rozvody.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Opravená technická památka je příkladem kvalitní spolupráce architektů, projektantů, města, památkářů, městského kulturního střediska, stavební firmy a dalších profesí, bez nichž by tato realizace nemohla vzniknout.

Ocenění

CENA SPS

CENA ČKAIT

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru