Zobrazeno: 608x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Budova správního objektu lesa – lesovna, která slouží jako kompletní zázemí pro správu lesa společnosti Pacovská lesní s.r.o. je situována do hloubi lesa v lokalitě Na Šimpachu, jihozápadně od města Pacov. Areál v lokalitě Na Šimpachu byl a je využíván jako kompostárna s uceleným systém sběru a využívání odpadů. Lesovna, umístěná v zálivu lesa na mítině v severním cípu areálu, využití lokality vhodně doplňuje a dává jí další rozměr - funkční a estetickou kvalitu.

 • Architektonické řešení

  Objekt je navržen pragmaticky s ohledem na provozní a funkční využití jednotlivých prostor. Lesovna má střídmý archetypální tvar, tvořený dvojicí základních ortogonálních objemů zastřešených sedlovou střechou. Oba objemy se k sobě připojují v otevřeném úhlu a jsou propojeny spojovacím krčkem. Vymezují tak prostor pro manipulační dvůr, který je pojat jako rozlehlá dlážděná plocha. První, pohledově dominantní objem slouží v principu jako administrativní část, druhý objem potom slouží jako dřevozpracující provozovna se sociálním a technickým zázemím zaměstnanců pracujících v lesích. V navrženém řešení se odráží tradice stavebního typu lesních a hospodářských staveb – tvarově, materiálově ale i funkčně. Velká pozornost byla věnována progresivnímu a současnému podání tradičního tvarosloví (ve zpracování detailů, použitých materiálech a jejich kombinacích). Hlavní hmoty jsou tedy navrženy s tradiční sedlovou střechou, ale ve zcela abstrahovaném tvarosloví bez střešních přesahů. Tyto hlavní objemy jsou pak opatřeny celoplošným obkladem z modřínových prken, což je pro správní objekt lesního hospodářství příznačné. Modřínová prkna tvoří rovněž obklad střešní roviny – stavba je tedy “vyřezána“ z modřínového dřeva. Ze střech vyrůstají střešní vikýře jednoduchých kubických tvarů s pultovými střechami, rovněž obloženými modřínovými prkny. Spojovací krček je potom navržen v kontrastu k hlavním hmotám z prosklených a oplechovaných ploch. Fasády technické části objektu jsou prostě omítané (tradiční prvek venkovské stavby) a jsou doplněné o dvojici rozměrných dvojkřídlích vrat, která umožňují vjezd a manipulaci lesní techniky.

 • Dispoziční řešení

  Hllavním vstupem do budovy je samotný spojovací krček mezi administrativní a provozní částí. Z jeho předpolí je přístupné venkovní kryté schodiště vedoucí do podkroví, kde jsou situovány převážně kanceláře lesních správců. Na hlavní vstup do objektu v přízemí navazuje vstupní chodba, ze které je přístup do obou křídel budovy. Jižní křídlo je administrativní a obsahuje trojici kanceláří (ředitel, sekretářka a hajný). Kanceláře dále doplňuje velká jednací místnost s prosklenou stěnou a mělkou lodžií, výhledově otevřenou do lesa. Severní křídlo slouží jako dřevozpracující provozovna a obsahuje i zázemí pro zaměstnance – jsou zde šatny, umývárny a WC, dále denní místnost a místnost pro technické zařízení budovy. V druhé polovině severního křídla je technické zázemí pro dřevozpracující a manipulační mechanismy, servisní dílny a skladové hospodářství. V podkroví severního křídla je umístěn prostor pro ubytování a zázemí sezónních pracovníků, přístupný po krytém ocelovém schodišti.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Lesovna je tedy kombinací převážně modřínového dřeva a čistých omítaných ploch. V interiérech se pohledově uplatňují prefabrikované železobetonové prvky – stropní panely a schodiště. Pohledově jsou řešeny rovněž některé vnitřní instalace. Obecně jsou v interiérech voleny materiály vysoce odolné s elementární estetikou a půvabem v jednoduchosti. Vnější manipulační a parkovací plochy jsou navrženy jako dlážděné z žulových kostek.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba správně zapadá do kontextu místa, je funkční a je domyšlena a dotažena do nejmenšího detailu včetně návrhu interiéru a dle zkušeností provozovatele výborně slouží svému účelu ke spokojenosti jejich uživatelů.

Ocenění

Čestné uznání

za optimální řešení areálu v příznivém kontextu s krajinou.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru