Stavební úpravy rodinného domu č.p. 23 v obci Karlov

Zobrazeno: 637x

Na stavbě se podíleli

MajitelMartina a René Zelinkovi, Smilovice u Třince
ProvozovatelChalupa na Vysočině
Hlavní architektIng. Martina Zelinková, Smilovice u Třince
Hlavní projektantIng. René Zelinka, Smilovice u Třince
Hlavní zhotovitelSaneco-IS , s.r.o, Žďár nad Sázavou

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavení chalupy stojí na návsi malebné vesničky Karlov v srdci Žďárských vrchů na Vysočině. Nedaleko od vesnice se nachází rybník Velké Dářko, lesy jsou na dohled z oken stavení. Původní chalupa byla zemědělskou usedlostí, hospodářstvím, stejně jako okolní původní chalupy v obci. V současné době se tyto chalupy využívají především k rekreaci. Původní objekt jsme si vyhlédli při putování po Vysočině, která je nám dobře známá a zejména její původní architektura. Objekt byl na prodej a byl ve velmi žalostném stavu. Původní vzhled domu , který byl postaven už v 19. století , byl venkovními úpravami a amatérskými zásahy potlačen. Nicméně přilehlá stodola, která byla zachována v původním vzhledu a některé vnitřní části domu, zaklenuté pruskými klenbami, odhalovaly genius loci domu. Po zakoupení stavby, které hrozila demolice jsme přistoupili k přípravě rekonstrukce. Stavba se nachází bezprostředně na návsi obce, naproti zvoničce požární zbrojnice. Cílem návrhu bylo provést rekonstrukci stavby tak aby nepůsobila rušivým dojmem. Její poloha zůstala zachována. Podél hlavního průčelí stavení vede obecní komunikace.

 • Architektonické řešení

  Architektonický návrh vzhledu stavení a dispoziční řešení vycházel z původního vzhledu stavby. Část objektu, kde se nacházely chlévy, byla ubourána. Při návrhu vzhledu domu bylo obnoveno původní členění a vzhled okenních výplní. Střecha byla navržena v tradičním sklonu a byla lemována podlomenicemi, vynesenými trámy, trámového stropu. Sokl stavby je proveden z původního kamene, který byl získán při ubourání chlévů a je předsazen před vlastní zdivo domu. Na nárožích budovy jsou provedeny šambrány a vlysy, které jsou však jednoduché, bez zbytečného členění. Tyto vlysy na fasádě jsou použity i na štítové stěně. Uvnitř domu jsou v přízemí přiznány trámy. Stropy jsou provedeny jako dřevobetonové s přiznanými trámy. Centrální průchozí chodba je zaklenuta klenbou, poukazující na minulost stavby. Stodola dostala novou vaznicovou soustavu a střechu. Zdivo je kamenné a je původní. Byla zrestaurována štítová stěna stodoly dělená původním vodorovným vlysem, který byl zachován. Stavení domu a stodola byly spojeny zděným plotem s bránou a brankou . Vikýře stavby byly provedeny v moderním stylu s poukazem na skutečnost, že máme již 21. století. Taktéž brána vjezdu do dvora byla opatřena moderním nadpražím z hraněného trámu.

 • Dispoziční řešení

  Do objektu rodinného domu se vstupuje z komunikace na návsi od jihu. Z původního stavení byla zachována tradiční průběžná chodba se vstupem z návsi a s průchodem do dvora ke stodole. Od vstupu vede schodiště do podkroví, které nebylo původně využíváno pro bydlení. V přízemí se nachází hlavní prostor objektu a to kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem. Uprostřed obytného prostoru jsou umístěna tradiční kuchyňská kamna. V přízemí se nachází ložnice, s vlastní koupelnou a WC. V podkroví se nachází klidová část, pokoje pro rodiny dcery a syna majitelů, každý z vlastním hygienickým zázemím a také pokoje prarodičů s hygienickým zázemím.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Opravená stavba je provedena jak z původního smíšeného kamenného a cihelného zdiva u stodoly, tak též z moderních zdících tepelněizolačních cihelných materiálů v tloušťce 500 mm. Stropní konstrukce jsou provedeny z nosných hraněných trámů s litou betonovou deskou. Spolupůsobení trámů a betonové desky je zajištěno hřebíkováním. Okna a vstupní dveře jsou navrženy z plastových profilů s dekorační fólií. Střešní konstrukce je provedena z hraněného řeziva. Krytina je z betonových plochých tašek . Sokl budovy je předsazený a je vyzděn z kamene, získaného při částečné demolici . Podlahy v přízemí jsou provedeny z keramických rustikálních dlažeb. V pokojích je položen vinyl, v dekoru dřeva.

  Zvláštní enviromentální přínos

  Stavba je navržena jako energeticky úsporná. V rámci výstavby objektu byla provedena i jímka na zachytávání dešťové vody, která je využívána pro splachování toalet. V budoucnu bude na objekt stodoly instalována soustava fotovoltaických panelů.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Za citlivé spojení tradičního vzhledu původní zástavby Vysočiny a použitých moderních prvků na fasádě.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru