Rekonstrukce Ústavu sociální péče Nové Syrovice

Zobrazeno: 676x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelDomov Nové Syrovice, příspěvková organizace
Hlavní architektIng. arch. Michal Zlatuška, Jaroměřice nad Rokytnou
Hlavní projektantC.U.B.E. s.r.o., Třebíč
Hlavní zhotovitelESTING GROUP s.r.o., Třebíč

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Domov Nové Syrovice sídlí ve stejnojmenné obci asi 5 kilometrů od Moravských Budějovic v klasicistním zámku, jehož historie sahá až do 16. století. Původně tvrz byla v následujícím století přestavěna na renesanční zámek a počátkem 18. století získala barokní podobu. V letech 1820–1830 změnil zámek vzhled v duchu klasicismu a tuto podobu si zachoval dodnes. Zejména interiéry byly upraveny v empírovém stylu. Po roce 1945, po odchodu posledního majitele, sloužil zámek jako kasárna a od počátku 60. let byl využíván jako domov důchodců. Nyní se ústav zaměřuje na péči o osoby těžce závislé na alkoholu a od roku je jeho zřizovatelem Kraj Vysočina. Zámek v Nových Syrovicích i přilehlý park založený v 1. polovině 19 století jsou památkově chráněnými objekty.

 • Architektonické řešení

  Rekonstrukce budovy zámku v Nových Syrovicích byla od samého počátku připravována s cílem obnovit původní objekt bez větších zásahů do jeho klasicistního vzhledu. Veškeré úpravy objektu jako například zrušení novodobých dveří na východní fasádě východního křídla a jejich nahrazení původním okenním otvorem a doplnění chybějících šambrán v prostoru vnitřního nádvoří byly předem projednány se zástupci státní památkové péče. Poslední zásadní historickou přestavbou prošel zámek v Nových Syrovicích na přelomu let 1820 až 1830.

 • Dispoziční řešení

  Domov Nové Syrovice sídlí v třípodlažním dvoukřídlém zámku půdorysného tvaru L. Jedná se o zděnou budovu pravděpodobně ze smíšeného a cihelného zdiva, střešní plášť tvoří sedlové střechy ukončené valbami. Zámecká křídla - východní a jižní jsou na sebe přibližně kolmá a u východního křídla se nachází hospodářská budova. Objekt zámku spolu s touto hospodářskou budovou tvoří vnitřní uzavřené vstupní nádvoří objektu. Celý zámecký areál plynule přechází v navazující zámecký park. Rekonstrukcí zámku nedošlo ke změně účelu nebo užívání objektu, ani k navýšení počtu uživatelů nebo personálu. Zůstaly i původní zastavěné plochy a velikost užitných ploch i obestavěného prostoru.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Projektově plánované opravy dosluhujících interiérů a původní řešení problémů se statikou a zatékáním do střechy se po zahájení prací ukázala jako nedostačující a v objektu bylo za stálého dohledu památkářů obnoveno téměř vše, co je možné v rámci stavebních i dalších činností provést. Kompletně nová je rozlehlá střecha, která byla položena na sanovaný a narovnaný krov, chloubou jsou repliky původních zámeckých komínů, z nichž hlavní má přesné rozměry původního tahu, který se za roky užívání roztrhl na dvě půlky. Na hranici životnosti bylo severovýchodní průčelí budovy postavené s využitím dobových technologií. Kvůli tlejícímu trámoví poklesly o několik centimetrů nosné zdi, i s tímto odkazem původních stavitelů se projekt uměl vyrovnat. Dochované zůstaly například i malované trámy z vrstvených konstrukcí, ty jsou umístěny pod ložnicemi klientů a citlivě a bezpečně skryty pod novými podlahami. V rámci rekonstrukce domova byly vyměněny výtahy, objekt má k dispozici pro vytápění nově dva kondenzační kotle a disponuje moderní záložní elektrocentrálou. Většina dveří v interiérech domova byla repasována a nejstarší z nich pochází s největší pravděpodobností ze 17. století.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Památkově chráněný objekt Domova Nové Syrovice byl zrekonstruován s maximálním důrazem a zároveň ohledem na jeho historickou hodnotu. Náročná rekonstrukce zahrnovala kompletní obnovu zámku i nádvoří, přičemž se podařilo najít potřebnou rovnováhu mezi požadavky památkové péče a využitím objektu pro sociální účely. Rekonstrukce domova byla pro všechny zúčastněné strany velkou výzvou, která se podařila dotáhnout do úspěšného konce.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru