Rekonstrukce Ústavu sociální péče Nové Syrovice

Zobrazeno: 143x
12
HLASUJ Pošli SMS ve tvaru: STAVBA 12 (před číslem je mezera) na tel. číslo 736 301 599 
Cena SMS zprávy je dle tarifu vašeho operátora, zpětná SMS zpráva není účtována.
Z jednoho mobilního telefonu je možné hlasovat pouze 1xSlužbu technicky zajišťuje společnost Konzulta Brno a.s., e-mail: info@sms-operator.cz 

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelDomov Nové Syrovice, příspěvková organizace
Hlavní architektIng. arch. Michal Zlatuška, Jaroměřice nad Rokytnou
Hlavní projektantC.U.B.E. s.r.o., Třebíč
Hlavní zhotovitelESTING GROUP s.r.o., Třebíč

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Domov Nové Syrovice sídlí ve stejnojmenné obci asi 5 kilometrů od Moravských Budějovic v klasicistním zámku, jehož historie sahá až do 16. století. Původně tvrz byla v následujícím století přestavěna na renesanční zámek a počátkem 18. století získala barokní podobu. V letech 1820–1830 změnil zámek vzhled v duchu klasicismu a tuto podobu si zachoval dodnes. Zejména interiéry byly upraveny v empírovém stylu. Po roce 1945, po odchodu posledního majitele, sloužil zámek jako kasárna a od počátku 60. let byl využíván jako domov důchodců. Nyní se ústav zaměřuje na péči o osoby těžce závislé na alkoholu a od roku je jeho zřizovatelem Kraj Vysočina. Zámek v Nových Syrovicích i přilehlý park založený v 1. polovině 19 století jsou památkově chráněnými objekty.

 • Architektonické řešení

  Rekonstrukce budovy zámku v Nových Syrovicích byla od samého počátku připravována s cílem obnovit původní objekt bez větších zásahů do jeho klasicistního vzhledu. Veškeré úpravy objektu jako například zrušení novodobých dveří na východní fasádě východního křídla a jejich nahrazení původním okenním otvorem a doplnění chybějících šambrán v prostoru vnitřního nádvoří byly předem projednány se zástupci státní památkové péče. Poslední zásadní historickou přestavbou prošel zámek v Nových Syrovicích na přelomu let 1820 až 1830.

 • Dispoziční řešení

  Domov Nové Syrovice sídlí v třípodlažním dvoukřídlém zámku půdorysného tvaru L. Jedná se o zděnou budovu pravděpodobně ze smíšeného a cihelného zdiva, střešní plášť tvoří sedlové střechy ukončené valbami. Zámecká křídla - východní a jižní jsou na sebe přibližně kolmá a u východního křídla se nachází hospodářská budova. Objekt zámku spolu s touto hospodářskou budovou tvoří vnitřní uzavřené vstupní nádvoří objektu. Celý zámecký areál plynule přechází v navazující zámecký park. Rekonstrukcí zámku nedošlo ke změně účelu nebo užívání objektu, ani k navýšení počtu uživatelů nebo personálu. Zůstaly i původní zastavěné plochy a velikost užitných ploch i obestavěného prostoru.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Projektově plánované opravy dosluhujících interiérů a původní řešení problémů se statikou a zatékáním do střechy se po zahájení prací ukázala jako nedostačující a v objektu bylo za stálého dohledu památkářů obnoveno téměř vše, co je možné v rámci stavebních i dalších činností provést. Kompletně nová je rozlehlá střecha, která byla položena na sanovaný a narovnaný krov, chloubou jsou repliky původních zámeckých komínů, z nichž hlavní má přesné rozměry původního tahu, který se za roky užívání roztrhl na dvě půlky. Na hranici životnosti bylo severovýchodní průčelí budovy postavené s využitím dobových technologií. Kvůli tlejícímu trámoví poklesly o několik centimetrů nosné zdi, i s tímto odkazem původních stavitelů se projekt uměl vyrovnat. Dochované zůstaly například i malované trámy z vrstvených konstrukcí, ty jsou umístěny pod ložnicemi klientů a citlivě a bezpečně skryty pod novými podlahami. V rámci rekonstrukce domova byly vyměněny výtahy, objekt má k dispozici pro vytápění nově dva kondenzační kotle a disponuje moderní záložní elektrocentrálou. Většina dveří v interiérech domova byla repasována a nejstarší z nich pochází s největší pravděpodobností ze 17. století.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Památkově chráněný objekt Domova Nové Syrovice byl zrekonstruován s maximálním důrazem a zároveň ohledem na jeho historickou hodnotu. Náročná rekonstrukce zahrnovala kompletní obnovu zámku i nádvoří, přičemž se podařilo najít potřebnou rovnováhu mezi požadavky památkové péče a využitím objektu pro sociální účely. Rekonstrukce domova byla pro všechny zúčastněné strany velkou výzvou, která se podařila dotáhnout do úspěšného konce.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru