Hotel Horní Dvůr, Nové Město na Moravě

Zobrazeno: 2240x

Na stavbě se podíleli

Přihlašovatelmanželé Daňhelovi, Brno
ProvozovatelHotel Horní Dvůr
Hlavní architektIng. arch. Dušan Vostrejž
Hlavní zhotovitelIng. Bc. Radomír Daňhel, Brno

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Původní objekt soužil po řadu století jako statek. Z historie víme, že ještě koncem 16. století patřil k rodovým statkům Vratislava z Perštejna. Během pulzujících historických událostí 17. století statek několikrát změnil majitele, až se koncem 17. století stal součástí majetku Ústavu šlechtičen P. Marie Školské, kde zůstal až do roku 1945. Původní objekt sloužil k bydlení s nebytovými prostory, vedle objektu byl dvůr obehnán zdí. Původní stav objektu odpovídal stáří objektu, všechny konstrukce byly dožilé, ve špatném stavu. Budova měla tvar písmene L, byla jednopodlažní s nevyužívanou půdou, zastřešena sedlovou střechou. Účelem rekonstrukce bylo provést takové stavební úpravy, které umožní provozovat v budově hotel se zázemím, s požadavkem zachovat fragmenty původní výzdoby. Urbanistické řešení vycházelo z původního rozsahu stavby a jejího umístění v mírně svažitém terénu, taktéž využilo i stávající komunikační napojení. Při rekonstrukci byly zachovány obvodové zdi a klenby, došlo ke změně vzhledu budovy i k půdorysnému rozšíření.

Architektonické řešení

Jedná se o soubor nemovitostí, které se nacházejí v uzavřeném prostoru obdélníkového tvaru s vnitřním dvorem. Hlavní část tvoří hotel s restaurací, součástí uzavřeného areálu je hospodářské stavení, odstavná parkovací stání, soustava vodních jezírek s relaxační zónou a terasa. Hlavní budova má dvě nadzemní podlaží. V přízemí hlavní budovy je umístěna restaurace, gastro zázemí, sklady a prostory pro připravované wellness centrum. Ve 2. NP jsou situovány pokoje se zázemím.

Dispoziční řešení

Dispoziční řešení vyplývá z hlavního účelu projektu, tedy provozování hotelu s potřebným zázemím pro hosty. V přízemí hlavní budovy je umístěno zádveří s navazující příjemnou vstupní částí s krbem, která je přechodem mezi vnějším prostředím a restaurací. Hlavní sál restaurace s výčepem, recepcí hotelu a barem navazuje na tuto vstupní část. V zadní části restaurace je dětský koutek pro rodiče s dětmi a místnost pro uzavřenou společnost či školení. Restaurace má kapacitu 50 osob a je zařízena v příjemném, domácky útulném prostředí s kachlovými kamny. Dominantou restaurace je původní kamenný sloup z 16. století a cihelné klenby. Za restaurací je umístěn gastro provoz, sklady a zázemí pro zaměstnance. Vedle baru je průchod z restaurace do hlavní chodby, kde jsou umístěna sociální zařízení pro hosty a dále vstup do solné jeskyně a wellness, vstup na schodiště vedoucí do 2.NP a vstup na terasu a dvůr. Venkovní terasa má příjemný výhled na jezírka s relaxační zónou. Ve dvoře je umístěna hospodářská budova a vstup do kotelny spalující obnovitelná paliva. Ve 2.NP je umístěno 8 dvoulůžkových pokojů a 2 mezonetové apartmány. Každá ubytovací jednotka má své vlastní sociální zařízení, připojení k internetu, LCD televizi, minibar a telefon. Dále je v tomto podlaží situována kancelář, sklady a technické místnosti. Z 2.NP je možno po dřevěném schodišti sejít přímo do dvora k parkovacím stáním či do klidové zóny s jezírky. Celý objekt je uzavřen a je k němu přístup ze dvou stran. Ze dvora, do kterého je přístup zadním vjezdem přes elektronicky ovládanou bránu, a přímo do hlavního objektu buď přes restauraci, nebo do zázemí technickým vchodem.

Konstrukční a materiálové řešení

Původní stav objektu byl takový, že se ponechaly zejména obvodové stěny a klenby. Vybourána byla převážná část svislých nosných a vodorovných stropních konstrukcí, krovů a podlah. Původní štítové stěny byly zachovány. Byl prověřen stav a únosnost původních základů, byly provedeny drenáže. Nové svislé konstrukce byly provedeny z pálených keramických nebo pórobetonových tvárnic Ytong. Komínová tělesa od krbu a kachlových kamen v restauraci navazují na stávající komíny, ty fungují jako doplňkový zdroj tepla a funkční dekorace. Stropy v přízemí byly tvořeny cihelnými klenbami, které byly opraveny. Pro přístup z 1.NP do 2.NP bylo navrženo železobetonové schodiště, z terasy ve 2.NP pak bylo navrženo dvouramenné dřevěné schodiště pro sestoupení na úroveň dvora. V objektu byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody, topení, VZT, slaboproudu a nové izolace. Dále zde byly provedeny marocké štuky a speciální hliněné omítky. Podlahové krytiny jsou nové, v restauraci a na pokojích z dubového dřeva, v ostatních prostorách keramické, na chodbách s dekorem imitujícím dřevo. Byla vyměněna všechna okna, převážně dřevěná z euro-profilů v tradičním členění a dodány dveře splňující bezpečnostní předpisy. Střechy zachovávají původní tvar, střešní plášť je ze skládané střešní krytiny – umělý Drlíkův dřevěný šindel. Byly provedeny terénní úpravy, zejména obnova povrchu dvora, vodních jezírek, zřízení odstavných míst před hotelem. Vytápění hotelu je zajištěno kotlem na biomasu a na střeše jsou osazeny solární panely na ohřev TUV. Dále byl vybudován vodojem pro dodávku pitné a požární vody.

Na stavbě se podíleli tito dodavatelé:

 • Milan Zatloukal, Pavlov
 • DATOP s.r.o., Svitavy
 • Střechy Janků, s.r.o., Letovice
 • Michal Madarász, MP dlažba, Mikulov
 • TRUHLÁŘSTVÍ, Jaroslav Kulík, Dolní Dunajovice
 • KROS - stav,a.s., Brno
 • Luděk Seitl, Dolní Dunajovice
 • družstvo aya, Brno
 • Jan Kaňa, Kobylí
 • Zbyněk Roháček, Bobrová
 • Pavel Hradil, Prostějov-Krasice
 • ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o., Žďár nad Sázavou

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Rekonstrukcí Hotelu Horní Dvůr byl zachráněn objekt, který díky citlivému zásahu připomíná původní objekt panského dvora. Byly zachovány původní výzdoby, jako klenby a sloup z 16. století umístěný v restauraci, dále štítové výzdoby, které nyní zdobí mezonetové pokoje. Bylo také dochováno vodní jezírko ve dvorním traktu a rekonstruováno kamenné oplocení. I přesto, že mohly být využity moderní materiály, byly použity spíše materiály přírodní (dřevěné podlahy a okna, hliněné omítky, marocké štuky, kamenné zdi). Nejen uváženou rekonstrukcí, ale také citlivým výběrem zařizovacích předmětů bylo docíleno příjemné atmosféry hotelu.

Ocenění

 • Čestné uznání

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru