Okresní soud v Jihlavě - Justiční areál, Jihlava

Zobrazeno: 4726x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelIMOS Brno, a.s., Brno
Hlavní investorČeská republika – Krajský soud v Brně, Brno
MajitelČeská republika – ministerstvo spravedlnosti
ProvozovatelOkresní soud v Jihlavě, Jihlava
Hlavní architektIng.Radomír Putna, PROJECT BUILDING, Brno
Hlavní zhotovitelIMOS Brno, a.s., Brno

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Předmětem projektu je umístění Okresního soudu a Okresního státního zastupitelství v Jihlavě. Pro tento účel byla investorem vytipována lokalita areálu tzv. Staré nemocnice v Jihlavě. Jedná se o poměrně rozsáhlou parkovou plochu s jednotlivými bývalými nemocničními pavilony, rozptýlenými ve vzrostlé zeleni. Pozemek se nachází blízko historického centra Jihlavy, při třídě Legionářů. Stávající budova pavilonu chirurgie byla určena pro umístěni Okresního soudu, objekt Okresního státního zastupitelství je jako samostatná přístavba k této budově z její západní strany. Obě budovy jsou pak propojeny spojovacími krčky - jeden je v suterénu pod úrovni terénu, druhý je v úrovni 3. NP stávající budovy. Okresní státní zastupitelství a Okresní soud jsou dvě samostatné instituce, proto také jejich sídla mají samostatné budovy s oddělenými hlavním vstupy, které jsou umístěny vstříc k vjezdu do areálu.

Architektonické řešení

Okresní soud - stávající budova chirurgie je považována za poměrné kvalitní dílo, proto do jeho vnější podoby je zasaženo jen minimálně. Budova byla postavena podle projektu architekta K. Roštíka z roku 1925.Jedná se v podstatě pouze o zrekonstruováni fasády a modernizaci vnitřního zařízeni při maximálním zachování kvalitních prvků. Státní zastupitelství - je koncipována jako tvarově jednoduchá stavba s výrazově moderními prvky, které podtrhují význam budovy a logicky doplňuje stávající zástavbu. Jedná se o jednoduchou pětipodlažní budovu o půdorysném tvaru obdélníka s plochou střechou.

Dispoziční řešení

Okresní soud - hlavním vstupem pro veřejnost je vchod vstupní lávkou z jižní strany do prostoru 1 NP. Zaměstnanci a přístup eskorty je situován z dvorní severní části do prostoru 1.PP.

 • 1.PP - je věnováno prostoru eskorty - služebna, sociální zázemí, cely zadržených - tento prostor je z bezpečnostních důvodů stavebně oddělený od ostatních části soudu a je propojen pouze se soudními síněmi schodištěm a výtahem. Dále zázemí justiční stráže, aukční síň, archivy, místnosti pro práci s utajovanými skutečnostmi a technické zázemí. Je zde také samostatný vstup pro soudce a zaměstnance soudu z dvorní části, jež je řešen přes přístupový systém.
 • 1.NP - je hlavním vstupním podlažím pro veřejnost. Ve foyer, je stanoviště justiční stráže. Navazuje blok pokladen, podatelen, podacího odděleni, výslechová místnost. Naproti hlavního vstupu je navrženo občerstvení jak pro příchozí, tak pro zaměstnance soudu. Na konci bočních křidel budovy jsou vždy dvě jednací síně - malá a velká, se společnou poradní místnosti Nalevo od hlavního vstupu jsou jednací sině civilní, napravo pak trestní, do kterých je z 1. PP umožněn přístup eskorty. Tento model rozmístěni jednacích siní se opakuje také ve 2. a 3 NP. Pouze ve 3. NP jsou síně na obou stranách civilní a vlevo jsou místo jedné ze siní navrženy kanceláře předsedy a místopředsedy soudu se sekretariátem. Na každém z podlaží přístupných veřejnosti se opakuje také umístnění sociálního zařízení.
 • 2.NP - naproti schodišti v traktu nad hlavním vstupem jsou umístěny kanceláře soudní správy, kanceláře exekutorů a vymáhání pohledávek .
 • 3.NP – zde jsou umístěny kanceláře ostatních oddělení. Ve 3. podlaží je budova soudu propojena proskleným krčkem s budovou Okresního státního zastupitelství, kde je ve 3 NP umístěna pobočka Krajského soudu.
 • 4.NP - ustupující podlaží, které již není přístupné veřejnosti – zde jsou kanceláře soudců a vyšších soudních úředníků. Soudci, u kterých styk s veřejnosti není žádoucí, se do jednacích síní vertikálně přesouvají pomocí dvou výtahů – každý na jednom konci budovy.
 • 5.NP - ustupující podlaží, kde je umístěno technické zázemí budovy - strojovny vzduchotechniky, místnost ÚT, plynoměr, pohotovostní WC.

Státní zastupitelství - vstupním patrem pro veřejnost i pro zaměstnance je 1.NP. Veřejnost vchází přes zádveří do vstupní haly, jež je otevřená přes dvě podlaží. V této hale jsou umístěny podatelny, stanoviště Justiční stráže. Dále je zde místnost pro styk s veřejnosti sociální zázemí pro veřejnost a hlavní komunikační uzel - schodiště a výtah do dalších pater. Veřejnost má z bezpečnostního hlediska přístup víceméně pouze do těchto prostorů.

 • 1.PP – je spojeno chodbou s budovou Okresního soudu. V suterénu jsou tři ubytovací buňky, pro hostující státní zástupce eventuelně soudce, se samostatným vchodem z dvorní části. Dále archivy zastupitelství i soudu a technické zázemí budovy.
 • 1.NP – vstup pro veřejnost a zaměstnance.
 • 2.NP - kanceláře Okresního státního zastupitelství
 • 3.NP - je provozně propojeno s budovou Okresního soudu proskleným spojovacím krčkem. V tomto patře je umístěna pobočka Krajského soudu, do níž se veřejnost dostává přes budovu Okresního soudu.
 • 4.NP - kanceláře Krajského státního zastupitelství, společná zasedací místnost pro soud i zastupitelství.

Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukčně je nový objekt řešen jako pětipodlažní železobetonový skelet se ztužujícími prvky zajišťujícími prostorovou tuhost. Použité materiály: marmoleum, koberce, keramická dlažba, podlahový povlak PVC, sklo hladké, čiré, bezpečnostní, systémové keramické děrované cihly, omítky vápenné štukové a vápenocementové.

Ocenění

 • Čestné uznání

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru