Novostavba Mateřské školy Mozaika, U Dlouhé stěny, Jihlava

Zobrazeno: 1621x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPSJ holding, a.s., Jihlava
MajitelStatutární město Jihlava
ProvozovatelMateřská škola Jihlava
Hlavní architektATELIÉR ALFA, spol. s r.o., Jihlava
Hlavní projektantIng. Milan Trnka
Hlavní zhotovitelPSJ holding, a.s., Jihlava

Více o stavbě…

V jihlavské ulici U Dlouhé stěny vyrostla moderní školka s bezbariérovým přístupem pro sto dětí. Stavbu nepochybně nejkrásnější školky krajského města provedla akciová společnost PSJ holding. Investiční náklady Statutárního města Jihlavy činily necelých 38 miliónů korun. Jeden z největších jihlavských investičních projektů v této oblasti byl ze strany PSJ předán v červenci 2006, přičemž 1. srpna mohlo být zahájeno stěhování vybavení školky.

Výrazné dílo projekčního Atelieru Alfa vzniklo nedaleko centra města v klidové části Na Slunci na místě původní zcela nevyhovující mateřské školky. Objekt disponuje kompletním zázemím pro čtyři třídy, tělocvičnou, kancelářemi vedení a dalšími prostory nezbytnými pro chod školky. Samostatnou kapitolou je kuchyně splňující veškeré normy EU a jejíž parametry umožňují přípravu dalších 200 jídel pro jihlavské mateřské školky, kterým odpovídající kuchyně chybí.

Kapacitní požadavky na provoz, příslušné vyhlášky, tvar a rozloha pozemku daly již v první fázi návrhů zaniknout původní myšlence přízemní mateřské školy. Objekt je proto navržen jako třípodlažní s kuchyňským provozem v suterénu a dvěmi nadzemními dispozičně takřka identickými podlažími školy.

Nová školka je situována v severovýchodní části pozemku, tak aby uvolnila jeho jihozápadní část pro školní zahradu a hřiště. Vlastní hmota objektu je záměrně členitá, jakoby slepená z několika samostatných domů s 2. podlažím vestavěným do krovu, aby zapadla do měřítka převažující okolní zástavby rodinných domů. Tento záměr je navíc podtržen rozdílným povrchovým materiálovým řešením navazujících hmot. Dominantními jsou dvě rohové hmoty s učebnami. Ty jsou vzájemně propojeny centrální hmotou se zázemím tříd - šatny + sociální zázemí a schodišťovým prostorem. Severovýchodní část objektu pak tvoří v patře tělocvična a v přízemí provozní zázemí školy a pracovna. V suterénu se kromě provozu kuchyně nachází dílna a sklady školy a strojovny. Celý provoz školy je řešen jako bezbariérový.

Stísněné podmínky areálu neumožňovaly zřídit točnu pro nákladní vozy zásobování, proto je areál řešen jako průjezdný s napojením na místní komunikace rodinných domů. Toto polohově i výškově náročnější řešení přineslo výsledek v podobě maximální nezastavěné plochy pro školní hřiště a zahradu.

Objekt je navržen jako stěnový obvodový systém provedený z keramických bloků. Jako nosných prvků stropní konstrukce bylo vzhledem k větším světlostem místností použito železobetonových předpjatých panelů. Krov je řešen jako trámový s vlašskými ocelovými vaznicemi. Geometrie krovu je částečně přiznána v interiérech podkrovního podlaží.

Materiálové řešení povrchových úprav a krytiny vychází z hmot používaných okolní zástavbou rodinných domů - hladké omítky, dřevěné a keramické obklady, maloformátová střešní krytina.

Objekt je doplněn trojicí ocelových požárních schodišť z učeben a tělocvičny. V interiérech bylo použito tradičních materiálů evokujících dětem domácí prostředí - hladké štukové omítky dřevěné palubkové obklady.

Ocenění

  • titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2006

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru