Odbahnění a rekonstrukce rybníků v majetku města Třebíče

Zobrazeno: 2683x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelAGSTAV TŘEBÍČ a.s., Třebíč
MajitelMěsto Třebíč
Hlavní architektAgroprojekt Brno s.r.o.
Hlavní projektantIng. Marcián, Ing.Tichý
Hlavní zhotovitelAGSTAV TŘEBÍČ a.s., Třebíč

Více o stavbě…

Všechny rekonstrukce bezpečnostních přepadů a objektů na všech rybnících byly provedeny dle navržených parametrů pro bezpečné převedení stoleté vody Q100 definovaných v projektové dokumentaci.

Rybník U Suchých

 • odbahnění dna rybníka + vytvoření litorální zóny v zadní partii rybníka
 • rekonstrukce bezpečnostního objektu - provedeno z kamenobloků + část. kamenná dlažba do betonu
 • rekonstrukce výpustného potrubí - zaústěno do spodní stavby bezpeč. objektu
 • celková oprava hráze - návodní líc hráze proveden z kamenné rovnaniny a vzdušná strana dosypána a oseta, opravena a zpevněna koruna hráze

Rybník Barák

 • odbahnění dna rybníka + vytvoření litorální zóny v zadní partii rybníka
 • rekonstrukce bezpečnostního přelivu - je na kraji hráze, proveden beton. těleso obložené kamennou dlažbou, spodní koryto kamenná dlažba a rovnanina
 • výpustné zařízení - požerák + betonové potrubí tělesem hráze
 • úprava hráze a okolí rybníka - vzdušná strana - dosypána a oseta, návodní strana - doplněna kamenná dlažba, opravena a zpevněna koruna hráze

Rybník Babák

 • odbahnění dna rybníka + vytvoření litorální zóny v zadní partii rybníka
 • odběrný objekt z vodoteče - rekonstrukce nátokového objektu

Rybník Vodovodní

 • odbahnění dna rybníka + vytvoření litorální zóny v zadní partii rybníka
 • rekonstrukce bezpečnostního objektu provedeno z kamenobloků + část. kamenná dlažba do betonu včetně spodní stavby vývaru a spadiště, proveden bezpečnostní přeliv, nová opěrná stěna z kamenobloků
 • rekonstrukce výpustného potrubí včetně opravy požeráku
 • celková oprava hráze - návodní strana doplněna kamenná dlažba, vzdušná strana hráze dosypána, dorovnána a oseta, opravena koruna hráze

Rybník Kuchyňka

 • odbahnění dna rybníka + vytvoření litorální zóny v zadní partii rybníka
 • vytvoření umělého ostrůvku před litorální zónou včetně ozelení vrbou
 • rekonstrukce bezpečnostního objektu - požerák
 • oprava a urovnání koruny hráze dosypáním a ozeleněnín
 • rekonstrukce břehových profilů rybníka dosypáním do sklonu a opevněním kamenným záhozem a kamennou rovnaninou na straně hráze u silničního tělesa

Rybník Týnský

 • odbahnění dna rybníka + vytvoření litorální zóny v zadní partii rybníka a rekonstrukce bezpečnostního objektu - provedeno z kamenobloků + částečně kamenná dlažba do betonu, zřízení bezpečnostního přelivu, spadiště a spodní stavby vývaru - vše z kamenobloků a kamenné dlažby do betonu
 • úprava hráze a okolí rybníka - vzdušná strana - dosypána a oseta , návodní strana - doplněna kamenná dlažba, opravena a zpevněna koruna hráze

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru