Výsledky

10. ročník


STAVBY PRO BYDLENÍ A CESTOVNÍ RUCH

titul PRESTIŽNÍ STAVBA KRAJE VYSOČINA 2011

Rekonstrukce Zámku Herálec
za ojedinělou proměnu významného a historicky cenného památkově chráněného objektu na hotel nejvyšší kategorie.

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2011

Výstavba domova pro seniory Stříbrné Terasy
za příkladnou a technicky náročnou rekonstrukci nevyužitého výrobního objektu v centru města na moderní domov pro seniory.

Čestné uznání

Hotel Horní Dvůr
za citlivou rekonstrukci s využitím přírodních materiálových prvků při zachování původního objektu

 

NOVOSTAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2011

KP VZP ČR Jihlava
za velkorysé moderní pojetí administrativní budovy využívající energeticky úsporné prvky. Objekt příznivě koresponduje se stávajícím okolím.

Čestné uznání

Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
za zdařilé a výrazné včlenění hmot vstupního prostoru, zvýšení komfortu služeb nemocnice

Čestné uznání

„PodpoVRCH" - Environmentální centrum v ZOO Jihlava
za důmyslné architektonické pojetí v avantgardním stylu s výraznými prvky kamene a dřeva


DOPRAVNÍ STAVBY

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2011

I/38 Moravské Budějovice - obchvat
za kvalitní a technicky náročné provedení nejrozsáhlejšího komunikačního objektu v kraji. Obchvat odklonem dopravy od centra zajišťuje dostatečný uživatelský komfort a bezpečnost provozu.

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2011

Revitalizace středu města Havlíčkův Brod
za harmonizaci centrálního náměstí v historicky vymezeném prostoru navyšující komfort pro pohyb chodců a celkovou bezbariérovost.

Čestné uznání

Hesov – mosty
za citlivé zakomponování do krajiny s ohledem na konstrukční řešení


REKONSTRUKCE STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2011

Rekonstrukce kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě
za náročnou rekonstrukci gotické památky s využitím nových materiálových technologií

Čestné uznání

Rekonstrukce kina Počátky
za skloubení požadavků na multifunkční, kulturní a volnočasové aktivity.

 

PRŮMYSLOVÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Čestné uznání

MAN-ZT Budišov, Studenec
za logické funkční architektonické členění z různých materiálů vytvářející lehkost a vzdušnost celého komplexu

 

CENA VEŘEJNOSTI

Club XANADU, Jihlava

 

CENA HEJTMANA

Centrum kultury, sportu a zájmových činností, Osová Bítýška

 

CENA ČASOPISU STAVEBNICTVÍ

Revitalizace středu města Havlíčkův Brod

 

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru