Výsledky

09. ročník

STAVBY OBČANSKÉ VYBEVENOSTI A K BYDLENÍ

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2010

Rezidenční čtvrť Villa park Čechovka
U této stavby lze velmi kladně hodnotit nekonvenční architektonický výraz jednotlivých bytových objektů s dobrou dispozicí bytů a zejména urbanistické pojetí souboru, který vytváří i příznivé podmínky pro vytváření vnitřních prostor mezi objekty. 

Čestné uznání

Přístavba výstavních prostor s kavárnou (Červený Kříž – Jihlava)
Jedná se o výraznou dynamickou architekturu moderního výrazu. Kladně lze hodnotit i interiéry zahrnující výstavní i společenskou část, respektive i materiálovou symbiózu stavby

 

STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2010

Silnice I/34 obchvat Česká Bělá
Technicky náročná komunikace v členitém terénu je citlivě řešena s ohledem na krajinný rámec. Stavba má několik avantgardně řešených mostních konstrukcí 

Čestné uznání

Přístupová komunikace k bazilice sv. Prokopa v Třebíči – obnova historického vstupu
Citlivé vedení chodníků je ve zcela nové trase si vyžádalo demolici několika objektů včetně úpravy portálů ve stávajícím objektu. Struktura kamenné dlažby vhodně podtrhuje blízké sousedství baziliky.


STAVBY PRO SPORT A VOLNÝ ČAS

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2010

Park Gustava Mahlera
Pro určenou plastiku je velmi vhodně vyřešeno členění ploch a umístění. Toto sepjetí a symbióza nese sebou i filosofický náboj a vytváří tak důstojný pomník jihlavskému skladateli. 

Čestné uznání

Naučná stezka kolem Zelené Hory
Naučná stezka je velmi vhodně začleněna do terénu a přírodního rámce včetně doplňujících prvků. Velmi příznivě se zde uplatňuje použití dřeva a kamene.

 

REKONSRUKCE A OBNOVA

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2010

Rekonstrukce, přístavba, a nástavba hlavní lůžkové budovy v Nemocnici Pelhřimov
Rekonstrukce objektu zahrnuje zajímavé řešení přístaveb a nástaveb v netradičním duchu, ale v plné konsekvenci s původním objektem. Nutné ocenit i materiálové řešení rekonstruovaných a přistavěných součástí 

Čestné uznání

Hotel JOSEPH 1699, Třebíč
Mimořádná technická náročnost rekonstrukce zachovala dobovou architekturu spojenou s moderními interiérovými prvky a měřítkově se vhodně snoubí s okolní zástavbou Židovského města.

 

CENA VEŘEJNOSTI

Přístupová komunikace k bazilice sv. Prokopa v Třebíči – obnova historického vstupu

 

CENA HEJTMANA

Kulturní dům Vlasenice – rekonstrukce

Revitalizace veřejných prostranství v centru města Bystřice nad Pernštejnem

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Premium partner

  • Banner
  • Banner

Mediální partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru