Výsledky

08. ročník

STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A K BYDLENÍ

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2009

Medvědinec v ZOO Jihlava
Robustní pojetí stavby plně odpovídá poslání a náplni objektu, který je vhodně zakomponován do přírodního rámce zahrady. Autor vytvořil velmi zajímavé detaily. 

Čestné uznání 

Novostavba rodinného domu - vila manželů Vránkových, Žďár nad Sázavou
za netradiční přístup k řešení vícegenerační rodinné vily, oceňuje se vytvoření vhodného měřítka a citlivé začlenění do stávající zástavby s respektem k reliéfu terénu včetně vhodně zvoleného materiálu.

Koupelnové studio GREMIS , Velké Meziříčí
Architektonické a technické řešení navržené přístavby prodejny vhodně navazuje na dispoziční řešení stávajícího objektu a tvoří záměrně kontrast ke stávajícím objektům firmy jak svým tvarem, tak i fasádou – dřevem.


STAVBY TECHNOLOGICKÉ A PRO PRŮMYSL

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2009

Nástavba administrativního zázemí firmy DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.
za originality řešení a robustní akcent stávající zástavby, celková hmota je konstrukčně působivě řešena se zajímavými technickými a architektonickými detaily. 

Čestné uznání 

Výrobní hala PKS MONT a.s., Žďár nad Sázavou
Pojetí vyjadřuje jeden funkční celek, kde je sklouben dostatečný prostor pro technologie a samostatný proces výroby, ale i administrativu.

 

STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2009 

Silnice II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba
Silniční novostavba řešící mimoúrovňové křížení s tratí ČD a novým vedením tělesa silnice. Stavba má pozoruhodným způsobem řešeny mostní objekty a vysoký skalní zářez včetně stylově provedené zárubní zdi z místního materiálu. 

Čestné uznání 

Silnice II/353 Bohdalov - obchvat
Novostavba silnice, která odvádí tranzitní dopravu z obce je vhodně členěná do jednotlivých objektů, včetně mostních a je citlivě zakomponovaná do okolní krajiny.

 

STAVBY PRO SPORT A VOLNÝ ČAS

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2009

Sportovní areál Tomáše Dvořáka v Bystřici nad Pernštejnem
za komplexní řešení víceúčelového sportovního areálu pro volnočasové aktivity škol a občanů města Bystřice nad Pernštejnem 

Čestné uznání

Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě – I. etapa
za rozvoj dětských hřišť pro smysluplné trávení volného času rodičů s dětmi

 

REKONSTRUKCE A OBNOVA

Čestné uznání

Muzeum Vysočiny Třebíč, vybudování zpřístupněných depozitářů
Za využití bývalých prostor školy pro zřízení depozitáře muzea, včetně prostoru pro odbornou veřejnost z důrazem na speciálně elektronicky řízenou klimatizaci a náročnou technologie pro archivaci. 

Rekonstrukce pavilonu „A" nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely
Ohleduplnou rekonstrukcí byl zachráněn objekt , který architektonicky zapadá do stávajícího areálu nemocnice Havlíčkův Brod

 

CENA VEŘEJNOSTI

Rekonstrukce biofarmy – výstavba faremních jatek, Jihlava

 

CENA HEJTMANA

Nástavba administrativního zázemí firmy DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o.


Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru