Výsledky

04. ročník

STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2005

Dostavba víceúčelového kulturního zařízení, Třebíč
za dokončení traktu velkého sálu v původním ideovém návrhu se zaměřením na technické řešení povrchu prostoru zvláště z hlediska akustiky, osvětlení, vzduchotechniky a jevištní technologie.

Čestné uznání

Vstupní objekt Zoologické zahrady, Jihlava
za netradiční výtvarné a konstrukční pojetí hlavního vstupního objektu.

 

STAVBY URČENÉ K BYDLENÍ

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2005

Obytný komplex Na Kopcích 380-389, Třebíč
za urbanistické řešení obytného souboru rodinných domků včetně začlenění do okolní krajiny a návaznost na městskou komunikační síť.

Čestné uznání

Bytový dům, Kamenice nad Lipou
za jednoduché a výtvarně čisté řešení v rámci sídlištního areálu

 

STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2005

Přeložka silnice II/360 - obchvat, 3.etapa, Velké Meziříčí
za vysoce technicky náročné řešení se třemi mosty v obtížných geologických podmínkách při využití moderních technologických prvků. Oceňuje se rovněž citlivé začlenění do krajiny.

Čestné uznání

Intenzifikace ČOV Pribina, Přibyslav
za technologické, stavební a technické zvládnutí stavby.

 

STAVBY TECHNOLOGICKÉ A PRO PRŮMYSL

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2005

Logistický areál firmy JIPOCAR, Střítež u Jihlavy
za zdařilé provedení urbanistického záměru vytvořením moderního logistického centra v odpovídající úrovni 21.století včetně technického a výtvarného detailu

Čestné uznání

Areál zimní údržby SÚS, Žďár nad Sázavou
za funkční a technologicky zdárné řešení dostavby stávajícího střediska.

 

REKONSTRUKCE A OBNOVA

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2005

Rekonstrukce objektu ČVUT, Telč
za velkorysé řešení rekonstrukce původního jezuitského gymnázia pro výukové potřeby vysoké školy v centru památkové chráněného města.

Čestné uznání

Celková obnova zámku, Luka nad Jihlavou
za citlivý přístup k obnově a řešení původních prostor a prvků zámku.

 

ŘEMESLNÝ A KONSTRUKČNÍ DETAIL

titul ZLATÉ RUCE – STAVBA VYSOČINY 2005

Titanzinková atika, Jihlava
za perfektně zvládnuté výtvarné a řemeslné provedení rekonstrukce atiky včetně ukončujícího výtvarně náročného prvku.

Čestné uznání

Centrální lustr ve foyeru divadla, Třebíč
za čisté tvarové a kvalitní technické provedení dominantního prvku foyeru divadla.

 

CENA VEŘEJNOSTI

Hlavní vstup do ZŠ, Herálec

 

CENA HEJTMANA

Sportovní areál při ZŠ kpt. Jaroše, Třebíč

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru