Výsledky

03. ročník

STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004

Vstupní objekt firmy Sporten a.s., Nové Město na Moravě
za velkorysé vytvoření vstupního objektu do výrobního areálu s účelným sloučením obchodně sportovního zařízení pro zaměstnance a širokou veřejnost. Dále je oceňováno nekonvenční architektonické řešení exteriéru a interiéru s využitím tradičních materiálů v dané lokalitě.

Čestné uznání

Provozní budova MHA Humpolec - oprava a rekonstrukce, Humpolec
za netradiční technické a architektonické řešení objektu ve stísněném prostoru a kvalitní provedení exteriéru a interiéru.

 

STAVBY URČENÉ K BYDLENÍ

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004

Bytový dům B3, Třebíč, ul. Táborská
za kultivované urbanistické řešení obytného souboru tvořeného jak bytovými tak rodinnými domy, včetně zařízení pro dopravu v klidu. Příznivý architektonický výraz bytového domu v daném prostoru včetně barevného řešení, solidní úroveň dispozičního řešení.

Čestné uznání

OS Jihlava, Špitálské Předměstí, 1. etapa - blok A
za neotřelý architektonický výraz bytového domu velkého rozsahu, který dává dobrý předpoklad pro zdárné dotvoření navrhovaného obytného komplexu.

 

STAVBY DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004

Silnice I/38 Jihlava, obchvat
za kvalitní provedení a vhodné začlenění do krajiny. Vytvořením vhodného krajinného reliéfu byla vyřešena účinná protihluková ochrana okolní nové bytové zástavby jednak zapuštěním vozovky a vytvořením objektu tunelu.

Čestné uznání

HANGÁR Letiště Jihlava-Henčov
za kvalitní technické řešení otáčivé podlahy hangáru, které umožňuje účelné využití objektu na velice malé ploše. Zároveň se oceňuje citlivé hmotové i barevné řešení řídící věže.

 

STAVBY PRO PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004

Nová masná výroba - Kostelecké uzeniny, a.s.
za zdárnou realizaci výrobního objektu velkého rozsahu s mimořádně náročnou technologií a střídmého architektonického výrazu.

Výrobní hala č. 2 pro firmu Mayo, Jiřice u Humpolce
za architektonické a mimořádně náročné technické řešení s nároky na kvalitu pracovního prostředí. Pozoruhodné je zvládnutí a provedení stavebně architektonického detailu včetně barevného řešení.

Čestné uznání

Výrobní areál firmy, Automatizační technika, Havlíčkův Brod
za urbanistické začlenění do stávající zástavby s ohleduplným přístupem ke stávající vzrostlé zeleni. Oceňuje se přirozené pojetí a úměrnost měřítek hmot v daném prostředí.

 

REKONSTRUKCE A OBNOVA

titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2004

Hotel Jelínkova vila, Velké Meziříčí
za náročnou a citlivou rekonstrukci s přístavbou dvorního objektu k původní secesní vile. Pochvalu zaslouží ohleduplné, nápadité řešení interiérů původní secesní budovy při její proměně na hotelové zařízení včetně technického zázemí.

Čestné uznání

Rekonstrukce střediska Chaloupky, Kněžice
za přeměnu původní lesovny na vzdělávací středisko rekonstrukcí původního objektu a přístavbou nového křídla, včetně obnovení původní konstrukce kleneb a krovů

 

ZAJÍMAVÝ ARCHITEKTONICKÝ, KONSTRUKČNÍ NEBO STAVEBNÍ DETAIL

titul STAVEBNÍ DETAIL - STAVBA VYSOČINY 2004

Areál firmy Podzimek a synové s.r.o., Třešť
za předvedení a realizaci komplexu stavebně architektonických detailů jak exteriérových tak interiérových v prostorách provozu stavební firmy.

Čestné uznání

Hasičská zbrojnice, Bratřice
za lapidárně čistou architektonickou formu drobného objektu, včetně kvalitního řešení detailu.

 

CENA VEŘEJNOSTI

Rekonstrukce nástupišť a kolejiště železniční stanice Přibyslav

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru