Výsledky

14. ročník


STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2015 

Městské lázně Nové Město na Moravě

za elegantní a střízlivý výraz navržené architektury.

Čestné uznání

Zimní stadion Telč

za úměrné objemové provedení odpovídající potřebám města.

Čestné uznání 

Rozhledna Fajtův kopec, Velké Meziříčí

za neobvykle vzdušnou architekturu a konstrukci.


REKONSTRUKCE STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2015

Alternátor - Ekotechnické centrum v Třebíči

za zhodnocení objektu brownfieldu za účelem nabídky atraktivního edukativního programu pro nejširší veřejnost.


REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A PROSTORU

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2015

Palackého náměstí, Počátky

za řešení, které přispělo k sjednocení a celistvosti daného prostoru při respektování historických souvislostí.

Čestné uznání

Rekonstrukce Masarykova náměstí Velká Bíteš

za vyváženou organizaci funkčního náměstí.


PRŮMYSLOVÉ STAVBY 

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2015

Výrobní areál firmy ISOBAST Moravské Budějovice

za výraznou architekturu často opomíjenou u průmyslových staveb.

Čestné uznání

Montážní hala SPIDER, Pohled

za vzájemný vztah mezi vnějším a vnitřním řešením.

 

DOPRAVNÍ STAVBY

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2015

Přestupní terminál Třebíč

za žádoucí a přínosné řešení provázanosti autobusové a vlakové dopravy se zřetelem na budoucí dokončení daného prostoru nádraží.

Čestné uznání

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

za dosažení vyšších kvalitativních a bezpečnostních parametrů trati.

Čestné uznání

II/405 Příseka - obchvat

za elegantní převedení tranzitní dopravy mimo intravilán obce. 


CENA VEŘEJNOSTI

Palackého náměstí, Počátky

CENA HEJTMANA

Palackého náměstí, Počátky

CENA ČKAIT

Dům nad vodopádem (rodinný dům v pasivním standardu), Telč

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Premium partner

  • Banner
  • Banner

Mediální partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru