Výsledky

13. ročník


STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2014

Rekonstrukce víceúčelového sálu Jupiter clubu, Velké Meziříčí

za zdařilou přestavbu sokolovny na moderní, komfortní, multifunkční zařízení, které je vtipně propojeno s vedlejšími prostory. Zvláště vysoce je hodnoceno provedení sálu.

Čestné uznání

Rekonstrukce historické auly Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

za citlivý návrat k původnímu architektonickému výrazu.


STAVBY ADMINISTRATITVNÍ A PRŮMYSLOVÉ

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2014

Výstavba závody firmy Swoboda - Stamping v Jihlavě

za komplexní řešení a dokonalé zpracování stavby včetně detailů a interiérů.

Čestné uznání

Novostavba výrobní haly firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v Polničce

za humánní pojetí výrobního objektu ve vazbě na okolí obce.


STAVBY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ

titul PRESTIŽNÍ STAVBA KRAJE VYSOČINA 2014

Rekonstrukce Zámku Valeč

za záchranu historicky cenného komplexu v nevídaném rozsahu a v mimořádně kvalitním provedení.

Čestné uznání

Letohrádek sv. Vojtěch, Počátky

za respektování ducha hravé a romantické architektury.


STAVBY PRO SPORT A VOLNÝ ČAS

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2014

Vyhlídková věž na hradě Orlík, Humpolec

za zdařilou symbiózu současné architektury a památkově chráněného komplexu.

Čestné uznání

Český Mlýn - Relaxační centrum v Jihlavě

za zhodnocení zanedbaného prostoru nivy řeky, které doplňuje sportovní zaměření dané lokality. 

Čestné uznání

Rozhledna na Pekelném kopci, Mastník

za moderní dřevěnou konstrukci, která rezonuje s okolním prostředím.


STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

Čestné uznání

Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

za podařenou realizaci klíčové ochrany města.

Čestné uznání

Terminál Gagarin, Telč

za jednoduché tvary potrhující minimalistické a výtvarné řešení autobusové zastávky.


CENA VEŘEJNOSTI

Rekonstrukce Zámku Valeč


CENA HEJTMANA

Obecní úřad ve Velké Losenici


CENA ČKAIT

Rekonstrukce Zámku Valeč

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Premium partner

  • Banner
  • Banner

Mediální partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru