Výsledky

12. ročník


NOVOSTAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2013

Přístavba k Domovu důchodců Ždírec
za vhodné architektonické řešení opírající se o tradiční prvky, plně respektující stávající areál zařízení a okolí. Dispozice poskytuje komfortní prostředí uživatelům.

Čestné uznání

Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova, Jihlava
za vyřešení komplikovaného začlenění do urbanistického organismu města a kvalitní provedení stavebních prací.


REKONSTRUKCE STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2013

Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava
za náročnou rekonstrukci historické budovy včetně dokonale provedených interiérů a detailů.

Čestné uznání

Rekonstrukce smuteční obřadní síně, Havlíčkův Brod
za velmi vhodné doplnění hmotového řešení objektu přispívající ke zkvalitnění architektonického výrazu.

Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
za komplexní a rozsáhlou rekonstrukci historické stavby s přihlédnutím k moderní instalaci sbírek


PRŮMYSLOVÉ A DOPRAVNÍ STAVBY

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2013

Administrativní budova MOKOV Jihlava
za citlivé zakomponování budovy do výrobního areálu a dokonalé architektonické a technické zpracování celku včetně interiérů a detailů stavby.

Čestné uznání

RIMOWA Pelhřimov
za střízlivou architekturu odrážející náplň objektu, kde se vhodně propojuje část provozně technologická s administrativou.


VODOHOSPODÁŘSKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2013

Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy
za kvalitně provedené práce v technologické i stavební části. Areál je vhodně začleněn do krajiny včetně použitých materiálů.

Čestné uznání

Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce, Havlíčkův Brod
za optimální skloubení požadovaných vodohospodářských, ekologických a společenských funkcí.

 

CENA VEŘEJNOSTI

Administrativní budova MOKOV Jihlava


CENA HEJTMANA

Notářská kancelář - Husova ul., Havlíčkův Brod


CENA ČKAIT

Rekonstrukce smuteční obřadní síně, Havlíčkův Brod

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru