Postupujte krok za krokem

 • Soutěžní stavbu zaregistrujete pomocí on-line formuláře na internetových stránkách soutěže. Registrace Vám bude potvrzena zpětným mailem (nejpozději do druhého pracovního dne), kde vám bude sděleno soutěžní pořadové číslo (to přiřazujeme postupně dle došlých registrací a je totožné s číslem stavby pro SMS hlasování).
   
 • Na základě registrace stavby obdržíte mailem fakturu s účastnickým poplatkem s dnem splatnosti snížené ceny (9.3.) nebo plné (11.5.) Platba musí být připsána na účet pořadatele nejpozději v den splatnosti. Opožděná platba snížené ceny má za následek dofakturaci plné ceny.
   
 • Stáhněte si pokyny k soutěžním podkladům/přihlášceZpracované je pak doručte do kanceláře pořadateleMajakovského 1516/8, Jihlava a to nejpozději do pátku 11. května 2018 do 11 hodin (lze se domluvit i na dřívějším termínu).
   
 • Pro návštěvy soutěžních staveb si odborná porota vyhradila úterý 22. května 2018.
   
 • Od 12:00 hodin 15. května do půlnoci 27. května 2018 bude probíhat sms hlasování veřejnosti. Propagaci hlasování/stavby z vaší strany se meze nekladou. Z jednoho mobilního telofonního čísla je možné hlasovat pouze jednou. Stavba s nejvíce sms hlasy obdrží titul Cena veřejnosti.
   
 • Galavečer se slavnostním vyhlášení výsledků se bude konat v pondělí 18. června 2018 od 17:30 hodin v Kině Vysočina, Žďár nad Sázavou. Počet míst/vstupenek, které obdrží přihlašovatel stavby pro sebe a své hosty z řad účastníků výstavby, bude stanoven až podle celkového počtu účastníků soutěže a kapacity místa vyhlášení. Přihlašovatel má garantovanou účast 2 osob/1 stavba.
   
 • Soutěžní podklady, které nezůstávají v držení pořadatele, budou připraveny k vyzvednutí ihned po slavnostním večeru. Nevyzvednuté podklady budou uschovány 90 dnů v kanceláři pořadatele a pak skartovány!

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru