Když se naší soutěže účastníte poprvé ... povedeme vás krok za krokem

 • Soutěžní stavbu zaregistrujete pomocí on-line formuláře na internetových stránkách soutěže. Registrace Vám bude potvrzena zpětným mailem (nejpozději do dvou pracovních dnů), kde vám bude sděleno soutěžní pořadové číslo (to přiřazujeme postupně dle došlých registrací a je totožné s číslem stavby pro SMS hlasování).

 • Na základě registrace stavby obdržíte mailem fakturu s účastnickým poplatkem s dnem splatnosti snížené ceny (3. března) nebo plné (30. června) Platba musí být připsána na účet pořadatele nejpozději v den splatnosti. Opožděná úhrada snížené ceny má za následek dofakturaci do plné ceny.

 • Stáhnete si soutěžní podklady a zpracované je pak doručíte do kanceláře pořadateleMajakovského 1516/8, Jihlava a to nejpozději v úterý 30. června 2020 do 12 hodin.

 • V červenci může přihlášenou stavbu může navštívit i odborná porota. Pokud se tak stane, oznámí vám svůj příchod cca 15-30 minut před návštěvou. 
    
 • V srpnu bude probíhat sms hlasování veřejnosti. Propagaci hlasování/stavby z vaší strany se meze nekladou. Z jednoho mobilního telofonního čísla je možné hlasovat pouze jednou. Stavba s nejvíce sms hlasy obdrží titul Cena veřejnosti.

 • Galavečer se slavnostním vyhlášení výsledků se bude konat v pondělí 7. září 2020 od 17:30 hodin v Kulturním domě v Okříškách. Počet míst/vstupenek, které obdržíte pro sebe a své hosty z řad účastníků výstavby, bude stanoven až podle celkového počtu účastníků soutěže a kapacity místa vyhlášení. Máte garantovanou min. účast 2 osob/1 stavba.

 • Soutěžní podklady, které nezůstávají v držení pořadatele, budou připraveny k vyzvednutí ihned po slavnostním galavečeru. Nevyzvednuté podklady budou uschovány 90 dnů v kanceláři pořadatele a pokud nebudou vyzvednuty, budou skartovány!

Generální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru