Sídlo firmy WinFAS software Žďár nad Sázavou

Zobrazeno: 1790x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelGREMIS s.r.o., Velké Meziříčí
MajitelWinFAS software s.r.o., Žďár nad Sázavou
Hlavní projektantIng. Karel Táborský, Žďár nad Sázavou
Hlavní zhotovitelGREMIS s.r.o., Velké Meziříčí

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba se nachází v zastavěné části ve Žďáře nad Sázavou na ulici Okružní. Stavba sousedí na východě s rodinnými domy, na jihu s bytovou výstavbou a na sever se rozprostírá průmyslový areál.

 • Architektonické řešení

  Objekt je navržena jako dvoupodlažní, nepodsklepený. Střecha pultová tvořena sbíjenými dřevěnými vazníky se sklonem střešních rovin 1,5(3%). Tvarově maximálně jednoduchý objekt. Přízemí budovy je řešeno bezbariérově. V interiéru je vše podřízeno účelu vybudovat prostředí, ve kterém je příjemné pracovat a kde je v případě potřeby dostatek prostoru pro interaktivní spolupráci a komunikaci, tak i pro samostatnou okolím nerušenou činnost. Zastavěná plocha objektem činí 553 m2, obestavěný prostor 4147,5 m3

 • Dispoziční řešení

  Správní objekt je užíván jako kancelářská budova s jednou školící místností (kinosál), současný počet osob v objektu 25-30 zaměstnanců, průměrná velikost kanceláře 15-20m2. V 1.NP se nachází garáž se čtyřmi stáními pro osobní automobily, dále servisní dílna na počítače, recepce, jídelna s výdejnou a sociálním zázemím, malá zasedací místnost u vstupu. V 2. NP se nachází kanceláře, jednací místnosti, relaxační místnost a sociální zázemí.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Založení objektu je provedeno na monolitických základových pasech z prostého betonu C 12/15, základové spáry jsou provedeny v nezámrzné hloubce. Součástí základových k-cí je i podkladní betonové mazanina s výztuží Kari sítí 6/150/150. Obvodové k-ce jsou provedeny zděné z cihelných tvárnic POROTHERM 44 T PROFI DRIFIX broušená, zděná celoplošně na lepidlo. Vnitřní nosné zdivo tl. 25cm je též z cihel POROTHERM 24 PROFI DRIFIX. Dělící příčky jsou z příčkovek tl. 8cm a 11,5cm. Vytápění objetu předávací stanicí napojenou na horkovod. Stropní konstrukce nad 1.NP je provedena kombinace z keramických stropních nosníků, vložek Miako a předpjatých panelů Spirol. Strop nad 2.NP tvoří konstrukce střechy z dřevěných vazníků, prkenný záklop a střešní folie. Podhledy jsou zrealizovány ze sádrokartonu a kazet Ecophon. Vnější povrch fasády tvoří soklovou částí z vymývané omítky na styroduru, zbývající část je opatřena venkovní probarvenou silikonovou omítkou a nad vstupem zavěšené panely.

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění

Administrativní budova je navržena tak, aby nerušila celkový ráz okolí, které tvoří i bytové a rodinné domy. Současně bylo vytvořeno příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance spojené s prezentačními a obchodními prostory firmy.

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru