Stezka pro cyklisty Štoky - Antonínův Důl

Zobrazeno: 376x
4
HLASUJ Pošli SMS ve tvaru: STAVBA 4 (před číslem je mezera) na tel.číslo 736 301 599 
Cena SMS zprávy je dle tarifu vašeho operátora, zpětná SMS zpráva není účtována.
Z jednoho mobilního telefonu je možné hlasovat pouze 1xSlužbu technicky zajišťuje společnost Konzulta Brno a.s., e-mail: info@sms-operator.cz 

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelChládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Havlíčkův Brod
MajitelMěstys Štoky
Hlavní projektantDMC Havlíčkův Brod s.r.o., Havlíčkův Brod
Hlavní zhotovitelSpolečnost “CHT + CCZ Štoky“
Druhý zhotovitelChládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Havlíčkův Brod
Třetí zhotovitelCOLAS CZ, a.s. Praha

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Předmětná stavba se nachází mezi městysem Štoky a obcí Antonínův Důl. V zájmovém prostoru stavby došlo k vybudování nové stezky pro cyklisty s vyloučením provozu motorových vozidel. Nově vybudovaná stezka začíná a plynule navazuje na stávající asfaltovou komunikaci vedenou z jižního cípu městyse Štoky. Nově budovaná cyklostezka je vedena podél komunikace I/38. Stezka je vyústěna v místě stávající hlavní příjezdové komunikace vedoucí do obce Antonínův Důl.

 • Architektonické řešení

  Povrch stezky je proveden z asfaltobetonu jemnozrnného ACO 8. V místě křížení sjezdu pro zemědělskou techniku a cyklostezky je proveden rovněž asfaltobeton – barva červená o zesílené konstrukci a s nástřikem piktogramů. Dále byla zapracována podmínka společnosti Čepro a.s., která požadovala v místě křížení stezky a produktovodu provést rozebíratelný povrh, z tohoto důvodu je ve staničení 0,98km v délce cca 9,5m změna povrchu na zámkovou dlažbu. Podél stezky je řešena výsadba „zelených“ ostrůvků, které rozbíjejí monotónnost celé trasy.

 • Dispoziční řešení

  Celková délka stezky je cca 2,033 km. Základní šířka stezky je 3,0m. Stezka je z obou stran lemována nezpevněnou krajnicí o šíři 0,5m, provedení je ze štěrkodrtě frakce 0-32.Povrch stezky je z asfaltobetonu jemnozrnného ACO 8.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Stezka pro cyklisty je provedena z materiálu ACO 8. Obrubník v místě změny povrchu je použit chodníkový betonový 80/250/1000m uložený do betonového lože C16/20nXF1. V místě styku stezka x zeleň je provedena pouze nezpevněná krajnice o šíři 0,5 m ze štěrkodrti 0-32.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění 

Cyklostezka mezi krajským městem Jihlavou a městysem Štoky je důležitou a, především pro účastníky, bezpečnou komunikací podél hustě vytížené silnice 1. třídy číslo 38, o čemž svědčí její intenzivní využívání.   

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru