Stará škola na náměstí, Třešť

Zobrazeno: 1003x
15
HLASUJ Pošli SMS ve tvaru: STAVBA 15 (před číslem je mezera) na tel.číslo 736 301 599 
Cena SMS zprávy je dle tarifu vašeho operátora, zpětná SMS zpráva není účtována.
Z jednoho mobilního telefonu je možné hlasovat pouze 1xSlužbu technicky zajišťuje společnost Konzulta Brno a.s., e-mail: info@sms-operator.cz 

Více o stavbě...

  • Urbanistické řešení

    Budova tzv. staré školy zaujímá výjimečné místo v čele hlavního třešťského náměstí. Význam je podtržen situací, kde náměstí má tvar rovnoramenného trojúhelníka a objekt školy je umístěn na středu jeho vyvýšené základny. Budovu navrhl architekt Václav Tebich a postavil ji jeho bratr Antonín Tebich. Historická budova staré školy vznikala ve dvou fázích mezi lety 1890 a 1901. V roce 1890 byla otevřena jižní část budovy, která sloužila jako chlapecká obecná a měšťanská škola. Budova měla půdorysný tvar obráceného písmene T s učebnami orientovanými do náměstí a zázemí se schodištěm na sever. V roce 1901 byla dokončena severní přístavba dívčí části školy. Přístavba měla opět půdorysný tvar písmene T a zrcadlové uspořádání oproti původní škole. Na rozdíl od chlapecké části bylo zvětšeno křídlo s učebnami uzavírající prostor dnešního autobusového nádraží. Složitý stavební vývoj se odrazil v atypickém situování objektu na náměstí, kde jižní nejzdobnější fasáda objektu by byla logickým místem pro vytvoření hlavního vstupu, přesto zde byla pouze okna učeben a hlavní vstup byl od počátku umístěn na východní fasádě směrem do ulice 5. května. Vyřešení vstupů a nově i „spojení“ domu s náměstím bylo jedním z hlavních cílů řešení.

  • Architektonické řešení

    Historická budova je očištěna od nežádoucí části pozdějších zásahů a fasáda je uvedena do původní podoby (obnovení patek pilastrů, bosáží, profilací atd.), včetně zachování jednotlivých historických vrstev. Protože původní výplně otvorů se nedochovaly, jsou všechny nahrazeny novými v duchu historického objektu. Nové vstupy v přístavbách, vklíněných mezi severní a jižní křídlo, jsou jasně odlišeny od historické části budovy tvarově i materiálově použitím pohledového železobetonu a hliníkových profilů s velkoformátovým zasklením nových výplní otvorů.

  • Dispoziční řešení

    V přízemí budovy se nově nachází tři komerční jednotky přístupné přímo z parteru. V severozápadním rohu je umístěna provozovna České spořitelny se vstupem z ulice Franze Kafky. Jihozápadní roh je upraven pro provoz kavárny se vstupy z náměstí T. G. Masaryka a ulice Franze Kafky. Poslední komerční jednotkou je lékárna, která je situována v jihovýchodním rohu objektu se vstupem z nám. T. G. Masaryka a odděleným zásobováním z ulice 5. května. Ostatní části domu jsou přístupné hlavním vstupem z východní části, z ulice 5. května, přes foyer v nové přístavbě. V severní části přízemí, v místech bývalé tělocvičny, je situován společenský sál pro potřeby základní umělecké školy a pro příležitostné užití města. Sál, včetně zázemí, je funkčně oddělitelný od ostatních provozů. Z foyeru jsou dále přístupná historická schodiště, nově doplněná výtahem, která obsluhují zbývající podlaží. Severní schodiště je určeno pro žáky základní umělecké školy. Jižní schodiště zpřístupňuje pronajímatelné prostory v patře. Patro je funkčně rozděleno mezi ZUŠ a pronajímatelné prostory. Škola zde má v severním křídle dislokovány učebny výtvarné a taneční výchovy včetně sociálního zázemí a šaten. Využití pronajímatelných prostor v tomto patře, situovaných v jižním křídle, není zatím přesně specifikováno. Druhé patro je celé vyčleněno pro potřeby ZUŠ. Jsou zde hudební učebny, sborovna, kanceláře vedení školy a nezbytné zázemí. Podkroví je nově zpřístupněno schodištěm a výtahem a je využito primárně pro technické zázemí objektu.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění 

Vzorová ukázka rekonstrukce historického objektu v městské památkové zóně s jasně definovaným současným zásahem.

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru