Sociální centrum Kraje Vysočina, Jihlava

Zobrazeno: 190x
5
HLASUJ Pošli SMS ve tvaru: STAVBA 5 (před číslem je mezera) na tel.číslo 736 301 599 
Cena SMS zprávy je dle tarifu vašeho operátora, zpětná SMS zpráva není účtována.
Z jednoho mobilního telefonu je možné hlasovat pouze 1xSlužbu technicky zajišťuje společnost Konzulta Brno a.s., e-mail: info@sms-operator.cz 

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Budova Sociálního centra Kraje Vysočina je samostatným objektem pavilonového typu, který navazuje na trend solitérní zástavby většího měřítka. Umístěna je na rozhraní areálu nemocnice a komplexu domu s pečovatelskou službou, který následně volně přechází do ploch se zástavbou bytovými domy. Stavba je napojena podzemním koridorem na stávající dopravní systém Nemocnice Jihlava. Koridor slouží k zásobování a příp. převozu klientů za zdravotními službami.

 • Architektonické řešení

  Z hlediska architektonického řešení, stavba pracuje s kombinací trojice jednoduchých hranolů, dvou převýšených a jednoho nízkého. Dvě hmotově mohutnější části objektu jsou určeny k lůžkové péči a podpůrným provozům. Nízká střední partie je vyhrazena pro společenské a administrativní zázemí organizace, čemuž odpovídá její „propojovací“ charakter. Lůžková části budovy jsou charakteristické výplněmi otvorů spíše menšího formátu, tak aby odpovídaly provozu, fasády středové části jsou záměrně prolamovány velkorysými prosklenými plochami, které mají za úkol ve směru plánované zahrady za objektem zajistit optické propojení interiéru s exteriérem. S výše popsaným konceptem souzní i materiálové a barevné řešení objektu. Vyšší části mají převážnou většinou fasád opatřenou světlou stěrkovou omítkou v kombinaci parteru s tmavěji šedo-béžovým odstínem, která je následně doplňována v místě páteřních schodišť pásy fasádních desek na bázi cementovlákna v přírodní šedé barvě. Stejný materiál se pak vyskytuje i v nadstřešní části v místě strojoven vzduchotechniky, kde má svou barevností zajistit optické snížení výsledné hmoty vůči svému okolí. Stejný materiál je pak cíleně aplikován na všech fasádách nízké administrativní části za účelem pomyslného oživení celého konceptu.

 • Dispoziční řešení

  Hlavní a pomocné vedlejší vstupy do budovy se nalézají na úrovni 1.NP, které je, co do plochy, nejrozsáhlejší. Přes hlavní vstup umístěný zhruba uprostřed jižní fasády je možno přes zádveří pokračovat do centrální vstupní haly, na kterou jsou navázány ostatní části provozu – obě lůžková křídla zpřístupněná centrálními komunikačními jádry, každé se schodištěm a dvojicí výtahů. Z pohledu vstupu pravé křídlo je v tomto případě tvořeno kancelářským zázemím pro externí sociální služby s možností samostatného bočního vstupu, pronajímatelnou plochou kadeřnictví, blokem rehabilitace, denním stacionářem a odlehčovací službou, prostory pro dětskou skupinu a dále dvojicí terapeutických dílen pro klienty. Střední partii dispozice navazující bezprostředně na vstupní halu tvoří hlavní recepce, kavárna, výdej jídla, kompletní zázemí gastro provozu, blok administrativních prostor a sekce ambulance externího lékaře se zázemím. Jihozápadní roh fasády je využit ke zřízení vedlejšího vstupu, který slouží jednak pro zásobování. Levé křídlo je obsazeno malou kaplí s průhledem do drobného vnitřního atria se zelení a dvěma odděleními domova se zvláštním režimem. Oddělení jsou vždy tvořena centrální společnou vstupní místností – tzv. memory koridorem s recepcí personálu a jejím zázemím, na kterou dále navazují již oddělené společenské místnosti přecházející do páteřních chodeb, ze kterých jsou přístupny jednotlivé pokoje o kapacitě 1 – 2 lůžek, ve všech případech se samostatným hygienickým bezbariérově řešeným zázemím. Nedílnou součástí společenských místností je i vyhrazené stanoviště pro výdej jídla klientům a pohotovostní zázemí pracovníků terapií.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Objekt je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách průměru 600, 750, 900 a 1200 mm. Podlahová deska v 1.PP a 1.NP (nad pilotami) a konstrukce kanálu má tloušťku 300 mm. Vnější krytí základové desky je 50 mm, vnitřní 25 mm. Obvodové stěny v suterénu jsou tloušťky 300 mm. Vnitřní stěny mají tloušťku 200-250 mm. Vnitřní plochy stěn a sloupy jsou provedeny z pohledového betonu. Konstrukční systém vrchní stavby je kombinace stěnového a sloupového systému. Základní rozměr sloupů je rozměr 400/400, 500/500, Ø450, Ø550, 200/800 200/1600, 300/550 mm. Tloušťka stěn je 200 a 250 mm. Základní tloušťka desky je 250 mm. Deska je zesílena v místě sloupů na 350, a 500 mm. Po obvodě navazuje na stropní desku monolitické nadpraží. Ve střední dilataci je nad stropem 1.NP železobetonová atika tl. 250 mm.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Ačkoliv stavba byla jasně vymezena dispozičními podmínkami stávajícího areálu, podařilo se vybudovat esteticky velice zdařilé dílo, které splňuje veškeré požadavky na zajištění kvalitní péče klientům v moderním prostředí.

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru