Rezidence Na Skalce, Humpolec

Zobrazeno: 188x
22
HLASUJ Pošli SMS ve tvaru: STAVBA 22 (před číslem je mezera) na tel.číslo 736 301 599 
Cena SMS zprávy je dle tarifu vašeho operátora, zpětná SMS zpráva není účtována.
Z jednoho mobilního telefonu je možné hlasovat pouze 1xSlužbu technicky zajišťuje společnost Konzulta Brno a.s., e-mail: info@sms-operator.cz 

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelI. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., Kamenice nad Lipou
MajitelRezidence Na Skalce s.r.o., Humpolec
Hlavní architektIng. arch. Ladislav Müller, ATELIER 2005 s.r.o., Brno
Hlavní projektantIng. arch. Ladislav Müller, ATELIER 2005 s.r.o., Brno
Hlavní zhotovitelI. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., Kamenice nad Lipou

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Pozemek je situován do zastavěné části města Humpolec. Na ploše městského bloku tvořeného ulicemi Pražská, Nerudova, Na Skalce a Mánesova. V okolí se nachází několik obytných domů, objekty služeb a občanské vybavenosti. Stavba je užívána výhradně pro bydlení. Obsahuje 32 bytových jednotek velikost 1kk – 3kk. V podzemním podlaží jsou situována garážová stání, která zajišťují celkovou potřebu parkovacích míst pro majitele bytů. Parkování osobních vozidel je zajištěno ve dvou úrovních pomocí mechanického zařízení. V podzemním podlaží jsou také umístěny sklepní kóje a technická místnost.

 • Architektonické řešení

  Bytový dům je zasazen do středu zahrady v samotném centru města Humpolec. Zeleň celé okolí domu vytváří pro tento typ bydlením zcela ojedinělou a příjemnou clonu mezi soukromým prostorem bytů a okolním ruchem města. Pečlivý návrh zeleně přirozeně integruje stavbu do území a propojuje ji se stávající zástavbou. S ohledem na zachování rázu bezprostředního okolí domu, jsme se rozhodli řešit parkování pro budoucí obyvatele výhradně pod samotnou stavbou domu pomocí parkovacích zakladačů. Exteriér je tak naprosto nenarušený nutnou infrastrukturou parkování a budoucí obyvatelé mají zajištěné komfortní kryté parkování pro své automobily.

 • Dispoziční řešení

  Bytový dům je proveden jako dělená hmota, tvořená dvěma kvádry sekcemi A , B, vzájemně půdorysně i výškově posunutými. Tímto dělením je docíleno menšího měřítka objektu, které více odpovídá hmotám okolních domů Typické obytné podlaží je dispozičním trojtaktem, tvoří ho středová chodba a po obou stranách bytové jednotky. Obě posunuté hmoty jsou dispozičně a provozně shodné s výjimkou situování různých velikostí bytů. Malé odlišnosti jsou v řešení 1NP, kde v sekci A prochází chodba až k fasádě a v jejím čele z důvodu požární ochrany jsou vloženy dveře pro nástup při požárním zásahu v budově. Vertikální komunikace je jedna společná pro obě části. Jednotlivé byty jsou vymezeny příčnými nosnými stěnami, ve dvou roztečích.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Materiálová a technologická skladba je volena s ohledem na trendy současného stavitelství. Moderní kompozitní okna s předokenním stíněním, využití plastických prvků fasády s dřevěným reliéfem a grafitový lak zámečnických prvků jasně definují design stavby. Zdrojem tepla pro teplovodní podlahové vytápění celého objektu je dvojice tepelných čerpadel. Spodní stavba domu využívá především monolitické konstrukce, které jsou použity i jako vodorovné konstrukce ve všech patrech. Svislé konstrukce v obytných patrech byly vyzděny z velkoformátových prvků pórobetonového a vápenopískového zdiva za pomocí malých „jeřábků“.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Rezidence Na Skalce nabízí skvělé bydlení v blízkosti centra města Humpolec za použití moderních trendů ve stavebnictví.

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru