Revitalizace Karlova náměstí, Třebíč

Zobrazeno: 1165x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelMěsto Třebíč
MajitelMěsto Třebíč
Hlavní architektDoc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla, ATELIER RAW s.r.o., Brno
Hlavní projektantDoc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla, ATELIER RAW s.r.o., Brno
Hlavní zhotovitelsdružení firem Společnost pro nové Karlovo náměstí
Druhý zhotovitelSOBOS CZ spol. s r.o., Třebíč
Třetí zhotovitelKLEE s.r.o., Praha

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Karlovo náměstí v Třebíči svou plochou 2,2 ha náleží k jednomu z největších v České republice, je pojmenováno po císaři Svaté říše římské a českém králi Karlu IV. a je součástí Městské památkové zóny Třebíč.

  Centrální prostor náměstí zůstal rozdělen na západní a východní část. Západní část slouží jako prostor shromažďovací pro trhy, jarmarky, lidové slavnosti a kulturní akce. Ve východní části byla výrazně zmenšena plocha pro parkování osobních vozidel a vznikl zde přestupní prostor městské autobusové dopravy s lavičkami a kašnou. Díky částečnému zklidnění dopravy a omezení průjezdu slouží nyní náměstí i jako místo odpočinku na lavičkách nebo na zahrádkách přilehlých restauračních zařízení, pro které vznikl dostatečný prostor rozšířením chodníků podél domů.

 • Dispoziční řešení

  Prostor náměstí je dopravně napojen od západu z Jihlavské a od východu z Jejkovské brány a jednosměrně z ulice Hasskova a Přerovského (výjezd). V západní části náměstí zůstal provoz individuální dopravy pouze pro rezidenty a dopravní obsluhu a pouze jednosměrně s výjezdem Jihlavskou bránou, obousměrný zůstal provoz pouze pro městskou autobusovou dopravu, která je z důvodu umístění zastávek vedena směrem k Jejkovské bráně po komunikaci při severní straně náměstí a ve směru k Jihlavské bráně po komunikaci na jižní straně. Ve východní části je provoz obousměrný, a to převážně kvůli vjezdu a výjezdu z parkoviště. Náměstí je celkově zklidněno a vjezd nákladních vozidel omezen pouze na zásobování. Přáním bylo preferovat pěší dopravu, udělat z náměstí klidovou a rekreační plochu pro příjemné trávení volného času.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  V rámci revitalizace byly vyměněny veškeré inženýrské sítě, došlo ke sjednocení povrchů v prostoru náměstí za použití tradičního přírodního materiálu – žuly (s výjimkou komunikace vedoucí od Jejkovské k Jihlavské bráně, kde byl obnoven asfaltový povrch), z velké části byly použity stávající ochozené kostky. Prostor byl osazen novým řemeslně zpracovaným mobiliářem, který zajistí dostatek míst k sezení, možnost občerstvení a relaxaci. Do dlažby byly vsazeny bronzové desky připomínající časové mezníky z historie města. K občerstvení a mytí rukou nebo ovoce a zeleniny z trhů jsou v ploše náměstí umístěna nově dvě pítka. V prostoru poblíž parkovací plochy jsou podzemní kontejnery pro separovaný odpad. Nové veřejné osvětlení je v pravidelném rozestupu po vnějším obvodu náměstí a při severním okraji centrální části náměstí, pro doplnění je zabudováno i podsvícení v lavicích na schodišti v západní části a nasvíceny jsou i oba nové vodní prvky a sousoší Sv. Cyrila a Metoděje ve středu náměstí. Na náměstí se umístily dva nové vodní prvky pro zlepšení pobytové pohody v letních měsících. Svým umístěním navazují na jednoduchou osovou kompozici někdejších barokních kašen. Podél jižního a severního chodníku a po obvodu vnitřního prostoru náměstí došlo k obnovení linií stromů. Vysázeny byly okrasné formy hrušní, které na jaře prostor oživí krásnými květy, v létě vytvoří potřebný stín a na podzim vybarví své listy do pestrých barev.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Při revitalizaci byl kladen důraz na zachování všech výchozích kulturně historických hodnot a zároveň na vytvoření moderního pobytového prostoru centra města, který v aktuální podobě slouží nejen obyvatelům města, ale je zároveň i důstojným vstupním prostorem pro návštěvníky třebíčských památek zapsaných na Seznam památek UNESCO.

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru