Lávka přes řeku Sázavu, Okrouhlice

Zobrazeno: 672x
20
HLASUJ Pošli SMS ve tvaru: STAVBA 20 (před číslem je mezera) na tel.číslo 736 301 599 
Cena SMS zprávy je dle tarifu vašeho operátora, zpětná SMS zpráva není účtována.
Z jednoho mobilního telefonu je možné hlasovat pouze 1xSlužbu technicky zajišťuje společnost Konzulta Brno a.s., e-mail: info@sms-operator.cz 

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Lávka pro pěší a cyklisty byla navržena, aby převedla obousměrný chodník, který převádí přes řeku Sázavu v obci Okrouhlice. Lávka byla navržen rovněž s důrazem na jeho estetickou zatíženost a poměrně velkou výšku lávky nad okolním terénem a stávající polohu vodního toku pod lávkou. Důraz byl zároveň kladen na minimalizaci údržby objektu po dobu jeho životnosti.

 • Architektonické řešení

  Volba nosné konstrukce lávky vycházela z požadavku délky přemostění v kombinaci s minimalizací výšky nosné konstrukce nad návrhovou hladinou v toku řeky Sázavy. Nový objekt lávky byl navržen jako spojitá ocelová nosná trámová konstrukce o třech polích. Pro konstrukci byl záměrně zvolen unikátní typ oceli COR-TEN. Jedná se o patinující materiál, který byl vybrán záměrně tak, aby lávka nenarušila okolí řeky Sázavy a zajistila dlouho životnost lávky.

 • Dispoziční řešení

  Předmětem stavby byla lávka spojující oba břehy řeky Sázavy v obci Okrouhlice – Babice. Lávka slouží primárně pro pěší a cyklisty a navazuje tak na cyklostezky, které se v atraktivní oblasti podél řeky nacházejí. Na levém i pravém břehu řeky Sázavy se nachází vzrostlé stromy, které jsou v poměrně dostatečné vzdálenosti od konstrukce lávky, a proto nebylo nutno stromy vykácet. Před samotnou lávkou pro pěší se nachází stávající komunikace.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Nový objekt lávky byl navržen jako spojitá ocelová nosná trámová konstrukce o třech polích. Šířka nosné konstrukce je 2,50m a délka nosné konstrukce 48,10. Uložení nosné konstrukce je v mezilehlém podepření prostřednictvím elastomerových ložisek umístěných ve dvojici v ose uložení. Na koncích nosné konstrukce byla navržena tahová ložiska v podobě kyvných stojek zajišťující kyvné tahové přenesení reakcí na konci n.k. do spodní stavby lávky. Konstrukce spodní stavby je tvořena krajními opěrami. Opěry jsou provedeny na podkladním betonu jako železobetonové monolitické masivní. Opěry jsou konstantní šířky a výšky. Založení lávky pro pěší je hlubinné v podobě mikropilot. Hlavy mikropiloty jsou vetknuty do opěr lávky. Vlastní typ nosné konstrukce je navržen rovněž s ohledem na jeho estetickou zatíženost a poměrně velkou výšku lávky nad okolním terénem a stávající polohu vodního toku pod lávkou. Důraz je pak kladen na minimalizaci údržby objektu po dobu jeho životnosti. Konstrukce je vyrobena ze speciálního materiálu oceli typu COR-TEN, který plní nejen estetickou funkci, ale primárně zajišťuje i dlouho životnost lávky. Lávka je vybavena ocelovým zábradlím, které je vyrobeno z korozivzdorne oceli. Doplněno svislými sloupky, vodorovnými madly a výplněmi. Zábradlí je navrženo výšky 1,30 nad povrchem mostovky. Výplně jsou vyrobeny z tahokovu a doplněny styčníkovými plechy, které jsou šroubovaným spojem připevněny k madlům zábradlí.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Lávka pro pěší a cyklisty v obci Okrouhlice – Babice je svým rozsahem menší stavba, ale především díky záměrně využitému materiálu, kterým je speciální typ oceli COR-TEN si získá obdiv pěších i cyklistů, kteří mohou lávku opět využívat ke svým procházkám či výletům.

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru