Úpravy budovy bývalé základní školy Římov na bytový dům

Zobrazeno: 387x
10
HLASUJ Pošli SMS ve tvaru: STAVBA 10 (před číslem je mezera) na tel. číslo 736 301 599 
Cena SMS zprávy je dle tarifu vašeho operátora, zpětná SMS zpráva není účtována.
Z jednoho mobilního telefonu je možné hlasovat pouze 1xSlužbu technicky zajišťuje společnost Konzulta Brno a.s., e-mail: info@sms-operator.cz 

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelObec Římov
MajitelObec Římov
Hlavní architektIng. Arch. Kateřina Hoffmanová, SI plan, s.r.o., Rudíkov
Hlavní projektantIng. Pavel Ježek, SI plan, s.r.o., Rudíkov
Hlavní zhotovitelKarel Fojtl, Římov

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Bytový dům se nachází v obci Římov, který leží na území okresu Třebíč. Umístění bytového domu je dáno stávající částí objektu, kterou byla základní škola. Bytový dům se nachází v mírném severním svahu, který klesá k místní komunikaci, odkud je hlavní přistup k objektu. Ze západní strany je nově zhotoven přístavek s bezbariérovým vchodem do hlavního objektu. V jižní část pozemku byly vytvořeny parkovací plochy pro stání a je zde i druhý přístup k objektu. V blízkém okolí bytového domu se nachází obchod s potravinami, kulturní dům s obecním úřadem, knihovnou, hasičskou zbrojnicí, pohostinstvím a mateřskou školou včetně dětského a víceúčelového hřiště.

 • Architektonické řešení

  Historie budovy č.91 sahá až do roku 1894, kdy bylo 10.května přikročeno ke stavbě školy Raimundem Wolfem, stavitelem z Třebíče za úhrnnou sumu 9.466,69 zlatých. Proto byl v rámci rekonstrukce budovy požadavek na zachování hlavní stávající budovy. Ta má pravoúhlý půdorys složený ze tří obdélníků a je zastřešena valbovou střechou se sklonem 35°. Původní přístavek ze západní strany byl zbourán a nahrazen novou přístavbou obdélníkového tvaru s valbovou střechou s nízkým sklonem. Veškeré navrhované úpravy a architektonické řešení ctí budovu bývalé základní školy tak, aby svým vzhledem splňovala tradiční tvarové, plastické a barevné řešení.

 • Dispoziční řešení

  Projekt řešil úpravu stávající jednopodlažní budovy, kde z bývalých 2 tříd, sborovny a školního bytu vzniklo 5 bytových jednotek. Dva byty 1+kk o velikosti 35 m2, jeden byt 2+kk o velikosti 70 m2, jeden byt 1+kk o velikosti 43 m2 a jeden byt 2+kk o velikosti 44 m2. Odstraněny byly přístavby WC, kotelny, garáže a kuchyňky a nad rámec projektu musela být také odstraněna a znovu postavena spojovací chodba k bytům, ke které byl přistavěn objekt, ve kterém se nachází prádelna, sklepní kóje ke každému bytu a technická místnost.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Stávající jednopodlažní, částečně podsklepený objekt je tvořen zděnými nosnými stěnami z převážně cihelného zdiva. Soklová část potom ze zdiva kamenného. Stěny jsou uspořádány v obousměrném stěnovém systému. Vnitřní prostory jsou rozděleny zděnými nosnými stěnami a zděnými příčky z cihelného zdiva. Samotná stávající střešní konstrukce je tvořena klasickým vaznicovým krovem se dvěma středními vaznicemi ve sloupcích. Stavební úpravy objektu zahrnovaly vytvoření nových betonových podlah vč. hydroizolační, tepelné, roznášecí a nášlapné vrstvy, nové vedení vnitřních instalací, vytvoření nových stěn a příček z keramických tvárnicových bloků therm včetně vnitřních omítek, výměnu zárubní a dveřních křídel, nové SDK podhledy sestavené z instalační dutiny, foliové parozábrany, tepelné izolace, minerální vaty a samotné zavěšené konstrukce pro podhled, výměnu vyplní otvorů v obvodových stěnách za nová plastová okna v dekoru dřeva z exteriérové strany, nový fasádní povrch ETICS s částečným zateplením vč. tenkovrstvé omítky ve světle šedé a bílé barvě, částečné provětrání stávajícího soklu se zateplením z EPS desek, novou střešní krytinu pro valbovou střechu tvořenou z keramických pálených skládaných tašek. Nová přístavba je navržena jako jednopodlažní, nepodsklepená zděná stavba z keramických bloků typu therm. Stěny jsou zatepleny zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolaci z fasádního EPS vč. tenkovrstvé omítky ve světle šedé a bílé barvě. Konstrukční systém přístavby je stěnový podélný s jednou střední nosnou stěnou. Přístavba je založena na monolitických ŽB základových pasech. Stropní konstrukce je tvořena zavěšeným SDK podhledem. Součástí podhledu je instalační dutina, foliová parozábrana, tepelná izolace z minerální vaty a samotná konstrukce podhledu. Střešní konstrukce valbového provedení z dřevěného vaznicového krovu. Přesah střechy je vynesen dřevěnými sloupky, založenými na monolitických ŽB základových patkách. Střešní krytina tvořena z keramických pálených skládaných tašek. Součástí objektu jsou také zpevněné plochy na pozemku, sloužící ke vstupům do objektu vč. parkovacích stání. Většina těchto ploch je opatřena povrchem z betonové skládané dlažby.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Podařilo se zachránit a přeměnit historicky důležitou budovu obce z roku 1894 na bytový dům a nabídnout tak lidem nové a dostupné bydlení. Celá rekonstrukce a přístavba objektu byla financována z vlastních prostředků obce.

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru