Sportovní hala Nové Město na Moravě

Zobrazeno: 99x
17
HLASUJ Pošli SMS ve tvaru: STAVBA 17 (před číslem je mezera) na tel. číslo 736 301 599 
Cena SMS zprávy je dle tarifu vašeho operátora, zpětná SMS zpráva není účtována.
Z jednoho mobilního telefonu je možné hlasovat pouze 1xSlužbu technicky zajišťuje společnost Konzulta Brno a.s., e-mail: info@sms-operator.cz 

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Sportovní hala v Novém Městě na Moravě je kompozičně osazena s podélnou orientací rovnoběžně s fotbalovým stadionem. Umístění využívá efektivně tvar pozemku. Jižní trojúhelníková část pozemku slouží jako volná rozptylová plocha před sportovní halou – veřejný městský prostor obracený do městské zeleně. Objem sportovní haly je minimalizovaný použitím střechy s mírným spádem, důraz je kladen na jednoduchost a čitelnost tvarů. Centrální poloha uvnitř města umožňuje propojení s okolní strukturou pěších tras a také vznikl lokální centrální prostor před objektem. Parter sportovní haly je vnímán a řešen jako klidová zóna města jak z pohledu provozu haly, tak blízkosti školy, dětského hřiště, ploch městské zeleně i další okolní sportovní infrastruktury (atletický stadion, tenisové kurty, volejbalové hřiště). Společně tato veškerá infrastruktura tvoří ucelený sportovní komplex.

 • Architektonické řešení

  Architektonický vyraz stavby vycházel z typologie sportovní haly – obalová křivka hrací plochy. Nutný objem stavby nebyl zbytečně navyšován, hlavním architektonickým nástrojem byla kompozice hmot, estetické ztvárnění fasádního pláště a harmonické proporce vstupní části stavby. Hlavni hmotu, tzn. celkový charakter stavby (pohledy a průhledy), definuje vizuálně výrazná kompaktní fasáda složená z dvoubarevné plochy generující proměnlivé barevné vyznění v závislosti na vzdálenosti a úhlu pohledu. Hlavní hmota byla doplněna nižším objemem - horizontální prvek, opticky snižující stavbu, který vytváří kontaktní parterovou fasádu s lidským měřítkem. Součástí architektonického řešení je předprostor s mobiliářem a zařízení pro publicitu a reklamní označeni.

 • Dispoziční řešení

  Objekt je postaven jako jednopodlažní, nepodsklepený, v prostoru haly jsou tribuny pro diváky s kapacitou 130 míst přístupné z horního ochozu. Dispoziční uspořádání vychází z oddělení provozu sportovců (tzn. čistý provoz) a diváků (tzn. špinavý provoz) se samostatnými vstupy. Ve vstupním prostoru je čistý provoz vymezen lavičkou, kde se sportovci přezuji do sportovní obuvi. Venkovní obuv zanechají v uzamykatelných skříňkách. Veřejnost se před vstupní prostor s toaletami dostane po schodech na ochoz a tribuny. Na vstupní prostor navazuje kavárna (bar) s pultovým prodejem se zázemím.

  Objekt je rozdělen do několika provozních úseků:

  • sportovní plochy – hrací plocha se zázemím (nářaďovna, skříně na sportovní potřeby) - 40x20x8m
  • sociální a hygienické zázemí pro sportovce, zaměstnance a pracovníky kavárny (3 bloky - každý 2 šatny se společnou umyvárnou, WC, šatny rozhodčích, ošetřovna)
  • technické zázemí – kancelář správce, technická místnost, sklady
  • úsek veřejnosti – tribuny pro diváky, 2 schodiště, vstupní prostor a předprostor, WC pro veřejnost, kavárna, lezecká stěna - 20x12m
 • Konstrukční a materiálové řešení

  V rámci základů byly použity železobetonové základové patky, nosná konstrukce je z betonového prefabrikovaného skeletu s příčnými nosnými rámy. Rám skeletu je s vetknutými sloupy. Obvodový plášť je sestaven ze sendvičových prefabrikovaných panelů a samonosných vodorovně kladených kovoplastických panelů. Na střechu byl použit bezvazničkový systém s nosnou konstrukcí z děrovaného trapézového plechu, stropní konstrukce je z železobetonových prefabrikovaných panelů. Podlahová deska je železobetonová, na sportovní část byla použita nášlapná vrstva systémová syntetická na podložce a v zázemí je využito přírodní linoleum a keramická dlažba. Vnitřní stěny jsou částečně z pohledového betonu, částečně ze sádrokartonu, akustického obkladu, taktéž jsou v některých prostorách využity vnitřní keramické obklady. Obvodový plášť je kovoplastický lakovaný s povrchovou úpravou poplastováním, doplněn obkladem z kompaktních desek a betonem. Okna objektu jsou plastová, prosklené stěny s hliníkovými dveřmi a dveře jsou kovové, zateplené. Objekt je řešen bezbariérově.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba je postavena v moderním stylu, který esteticky ladí s okolím. Její umístění v rámci města je ideální díky blízkosti veřejné dopravy, škol i centra Nového Města na Moravě. Díky realizaci sportovní haly má Nové Město na Moravě konečně kvalitní prostory pro sportovní vyžití místních sportovců i návštěvníků města z řad amatérských i profesionálních sportovců, současně nabízí nové příležitosti, díky profesionálně vytvořené lezecké stěně. Budou zde konány sportovní akce v rámci místních, krajských i celorepublikových soutěží. Stavba je ze všech hledisek velmi významná, z pohledu sportovců dlouhodobě žádaná, a i díky tomu byla podpořena z dotační výzvy MŠMT a také Krajem Vysočina.

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru