Rekonstrukce ZŠ a MŠ Libice nad Doubravou

Zobrazeno: 297x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou
MajitelObec Libice nad Doubravou
ProvozovatelZákladní škola a Mateřská škola Libice nad Doubravou
Hlavní projektantVladimír Žák, PROJEKT centrum HB, s.r.o., Havlíčkův Brod
Hlavní zhotovitelPKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Objekt původní Základní školy se nachází ve středu a centru na náměstí Sv. Jiljí, v blízkosti kostela sv. Jiljí. Pohledová strana školy je situována na jihovýchodní stranu. Výškové uspořádání budovy nebylo nijak změněno a plně respektuje původní řešení budovy

 • Architektonické řešení

  Architektonické řešení objektu vychází z vzhledu původního objektu. Původní objekt se z důvodu energetické náročnosti zateplil. Zateplení bylo provedeno tak, aby bylo zachované vertikální i horizontální dělení fasád. Zastřešení původního objektu valbovou střechou včetně plechové krytiny bylo zachováno. Původní dřevěná okna byla vyměněna a nahrazena plastovými bílými. Rozměry okenních otvorů však byly zachovány. Celkový vzhled jižní fasády byl změněn, protože stávající hlavní vstup byl nahrazen oknem. Přístavba je provedena tak, aby se v maximální míře vzhledově i hmotou přizpůsobila vzhledu původního objektu. Objekt přístavby byl zastřešen sedlovou střechou s polovalbami. Sklon střechy však zůstal stejný jako na původním objektu.

 • Dispoziční řešení

  Ve zrekonstruovaném objektu vznikly čtyři samostatné provozy, které byly navzájem komunikačně propojeny. V přístavbě tak vznikl provozní celek s varnou, jídelnou, strojovnou a hlavním vstupem se šatnami. V 1.NP původního objektu vnikl samostatný provozní celek mateřské školky, kde je umístěna herna, pracovna, sociální zařízení dětí a učitelek a sklad lehátek. Ve 2.NP a 3.NP vzniknul provozní celek základní školy, kde jsou umístěny učebny, družina, sborovna, kabinety a sociální zařízení pro žáky a učitele. Ve 2.NP nad přístavbou dále vzniknul samostatný provozní celek, takzvaný víceúčelový sál, který slouží pro mateřskou školku, základní školu a pro mimoškolní využití. Tento provoz je komunikačně propojen s hlavním vstupem pomocí schodiště a nově vybudovaného výtahu.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Původní dřevěné stropní konstrukce nad 1.NP, 2.NP a nad 3.NP byly vybourány a nahrazeny novými keramickými stropy. Dále byly vybourány stávající zděné příčky. V podsklepené části byly provedeny opatření pro omezení zemní vlhkosti ve zdech a výskytu vlhkosti v podlaze suterénu. V rámci těchto opatření byly odstraněny původní vlhké omítky. Dále byla odstraněna původní podlaha včetně podloží. V rámci rekonstrukce byly také vybourány stávající dřevěná okna, která jsou nahrazeny novými plastovými okny. Dále bylo provedeno odstranění původních vnitřních omítek včetně obkladů v sociálních zařízeních. Původní objekt byl kompletně zateplen pomocí fasádního polystyrénu. SO 02 Přístavba Objekt přístavby je založen pomocí základových pasů z prostého betonu a betonových tvárnic. Základové pasy jsou odděleny od stávajícího objektu pomocí dilatace. Základy jsou navrženy z prostého betonu. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických cihelných bloků. Zastropení v přístavbě je provedeno pomocí železobetonových stropních panelů SPIROL. Vstupní část v 1.NP, a sociální zařízení ve 2.NP a 3.NP je zastropeno pomocí keramických nosníků a keramických vložek MIAKO. Příčky jsou navrženy z keramických příčkovek. Podhledy jsou minerální kazetové 600x600 mm. Součástí přístavby je osobní výtah, který zajišťuje vertikální komunikaci do všech podlaží ZŠ a MŠ stávajícího objektu. Výtah je vyzděn z betonových tvárnic prolévaných betonovou směsí. Okna a vstupní dveře v přístavbě jsou plastová. Vnitřní dveře v přístavbě jsou osazeny do ocelových zárubní.

Proč by tato stavba měla dle přihlašovatele získat nejvyšší odborné ocenění

Rekonstrukce budovy vznikla především díky snaze občanů a vedení obce, kteří během stavby jevili zájem nad provedením a postupem prací. Budova, která tvoří středobod obce a její důležitou součást nabízí po rekonstrukci rozšíření o další plochy a provozy. Svým výsledným budova na sebe nijak neupozorňuje, naopak svým provedení plně respektuje původní ztvárnění a decentně tak nyní zapadá do citlivě upravené podoby okolních ploch a staveb.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru