Útulek pro opuštěná zvířata Třebíč

Zobrazeno: 478x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelMěsto Třebíč
MajitelMěsto Třebíč
ProvozovatelMěstská policie Třebíč
Hlavní projektantIng. Zdeněk Havelka, ING. System s.r.o., Třebíč
Hlavní zhotovitelJemnická Stavba, a.s.

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Nebylo jednoduché najít vhodnou lokalitu pro stavbu útulku pro opuštěná zvířata, a to především s ohledem na to, aby nebyli případným hlukem a zápachem obtěžováni obyvatelé města. Pro stavbu útulku byla nakonec vybrána lokalita v průmyslové zóně (Horka - Domky) v areálu, který užívá firma ESKO-T s.r.o.. Nově vybudovaným chodníkem byl zabezpečen přístup návštěvníků k útulku z parkoviště u hlavní silnice.

 • Architektonické řešení

  Pro nově zřizovaný útulek byl vybrán objekt garáží původně určený pro těžkou techniku. Útulek byl do objektu částečně vestavěn a proběhla i přístavba venkovní části útulku. V rekonstruované části ocelokolny byl vybudován nový obvodový plášť. Průmyslový charakter budovy byl zachován.

   

 • Dispoziční řešení

  Dispoziční řešení vycházelo především z požadavků provozovatele, městské policie a dále platné legislativy, především veterinární a hygienické. Do konstrukce ocelokolny, která byla zateplena novým obvodovým pláštěm sendvičové konstrukce, byly vestavěny místnosti vyžadující temperování, např. příjmová místnost, karanténa, kancelář, denní místnost, ustájení koček atd. Mimo půdorys původní garáže byly přistavěny temperované kotce pro psy a izolace pro nemocné psy. Na zpevněných plochách byly vybudovány venkovní kotce pro psy a venkovní výběhy pro kočky. Kapacita útulku je 50 psů a 30 koček.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Stávající ocelová nosná konstrukce budovy byla zachována. Vnitřní vestavba, stejně jako venkovní přístavby, byly provedeny z betonových skořepinových tvárnic. Nové opláštění prostoru bylo provedeno ze sendvičových panelů s výplní PUR. Venkovní kotce pro psy a výběh pro kočky jsou z žárově pozinkované oceli. Veškeré plochy mezi kotci a přístupový chodník jsou provedeny z betonové zámkové dlažby. Jako užitková voda k umývání kotců a čištění zpevněných ploch je využívána srážková voda jímaná do podzemní nádrže.

Při projektování a následné realizaci nového útulku pro opuštěná zvířata bylo nutné nejen dodržet veškeré veterinární a hygienické normy platné pro činnost útulku, ale rovněž musel být nalezen způsob, jak nové zařízení včlenit do stávající průmyslové čtvrti. Samozřejmostí je nejen poskytování kvalitní péče desítkám opuštěných zvířat, ale také snadná údržba, ekonomický provoz, přijatelné pracovní podmínky a zázemí pro zaměstnance. Při srovnání s nedávnou minulostí, kdy se útulek nacházel v naprosto nevyhovujícím provizoriu a rovněž při srovnání se situací v jiných městech, lze konstatovat, že byl vybudován objekt, který je plně funkční, moderní a splňuje požadavky, které na podobná zařízení klade jedenadvacáté století.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru