Rekonstrukce Kina Vysočina, Žďár nad Sázavou

Zobrazeno: 441x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Budova Kina Vysočina ve Žďáru nad Sázavou je situována již od roku 1963, kdy byla slavnostně otevřena na okraji jednoho z prvních sídlišť města nazývaném Stalingrad. Leží v těsné blízkosti hlavní silnice ulice Brodská a Žižkova protínající střed se západní stranou města. Budova stojí na mírně svažitém zatravněném pozemku s obslužným chodníkem z žulové dlažby.

 • Architektonické řešení

  Hlavní část budovy je jednopodlažní s druhou částí dvoupodlažní pro technické zázemí budovy. Rekonstrukce vnitřních prostor proběhla s citlivým ohledem na velmi ceněný bruselský styl interiéru. Do současného vzhledu budovy nebylo nijak zasahováno. V prostoru promítacího sálu je dominantou původní plocha vyskládaná z cihel. Tento prvek byl renovován a doplněn o neutrální odstíny šedé. Zachován byl i původní a rovněž velmi výrazný atypický akustický podhled. Stávající zůstala i mozaiková dlažba výrazného charakteru ve foyer, která byla opravena a oživena.

 • Dispoziční řešení

  Stávající vzhled budovy Kina Vysočina nebyl touto etapou nijak dotčen. Její původní vzhled však pozměnila dřívější etapa rekonstrukce ve smyslu zateplení budovy. Touto etapou došlo k rekonstrukci vnitřních prostor SO 01 a přístavbě venkovní rampy pro tělesně postižené SO 02. Rekonstrukcí vnitřních prostor došlo k celkové rekonstrukci sociálního zařízení, vestavbě vnitřní rampy, stavební úpravě hlediště s novými sedadly a opravě podhledu sálu s ostatními úpravami objektu (malby, výměna a repase dveří, demontáž dřevěných příček, obnova původních podlah). Vnější rampa navazuje na stávající venkovní schodiště, její umístění je logické z pohledu terénu i provozní dispozice nástupu do objektu.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  SO 01 - S ohledem na význam historické budovy města byla většina zásahů prováděná v interiérech budovy jejich repasí. Akustický podhled kinosálu byl po stržení původní vrstvy vyrovnán a potažen novým akustickým povrchem z nehořlavého materiálu. Podlahy hlediště byly po stržení PVC nabetonovány dle nově projektovaných stupňů ve všech řadách, kdy některé z nich tímto zanikly, aby vyhovovaly rozmístění nových sedadel. Tyto podlahy byly po dorovnání potaženy novým nehořlavým kobercem. Původní podlahy v ostatních částech byly oživeny broušením a voskováním včetně mozaikových podlah ve foyer. Došlo na repasi původních dřevěných dveří interiéru včetně zárubní. Byla provedena oprava omítek s novou výmalbou. Stavebně bylo zasaženo ve smyslu výměny rozvodů elektřiny, vzduchotechniky a celkové rekonstrukce sociálního zázemí. V kinosále byl stavebně vbudován bezbariérový přístup.

  SO 02 – Pro bezbariérový vstup do 1. NP z veřejného chodníku vznikla vedle hlavního vchodu dvouramenná rampa. Z hlediska bouracích prací byla odstraněna část zídky nad úrovní vstupu do objektu. Došlo na demontáž stávajícího zábradlí, na které byla napojena nová část. V místě rampy byl rozebrán a následně dodlážděn žulovou dlažbou. Vnější rampa navazuje na stávající venkovní schodiště, její umístění je logické z pohledu terénu i provozní dispozice nástupu do objektu.

Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina je výsledkem velmi dobré práce a citlivého přístupu zapojených subjektů investora, architekta, provozovatele a dodavatele stavby. Již při tvorbě projektu a dále provádění díla citlivě respektovali původní a velmi zdařilý bruselský styl interiéru budovy a ke všem zásahům přistupovali především s cílem zachování, oživení či repasování původních prvků. Přestavbou vznikl velmi pohodlný a příjemný prostor, který je nyní velmi oblíbeným místem pro projekci filmů či pořádání kulturních akcí.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru