Oprava fasády budovy Gymnázia Ledeč nad Sázavou

Zobrazeno: 297x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Historická budova gymnázia v Ledči nad Sázavou je od svého vzniku dominantou nároží Husova náměstí a Koželské ulice, je situována do území Městské památkové zóny Ledeč nad Sázavou. Budova byla stavěna v letech 1898 – 1900 pro účely hotelu, následně zde byly umístěny i veřejné instituce. Pro stávající účely – tedy pro gymnázium byla budova vybrána po druhé světové válce, dnes je součástí střední a vyšší odborné školy.

 • Architektonické řešení

  Budova je částečně třípodlažní a částečně dvoupodlažní nárožní dům na rohu Husova náměstí a Koželské ulice s přístavbou v jižní části. Hlavní vstup je orientován na náměstí, severovýchodní nároží je válcovité a zakončené věžičkou. Jedná se o secesní, architektonicky bohatě řešenou budovu s četnou propracovanou avšak vkusnou výzdobou fasády orientovanou na náměstí a do ulice.

 • Dispoziční řešení

  Tvar budovy a její členění citlivě respektuje místo a dopravní situaci

 • Konstrukční a materiálové řešení

  V rámci oprav fasády byly šetrně odstraněny nesoudržné a poškozené části omítek a novodobé obklady soklové části. Veškeré architektonické členění a štuková výzdoby fasády byly zachovány. Štukatérské prvky byly odborně opraveny a repasovány štukatérskými opravnými maltami, chybějící části byly domodelovány s respektem k dobové dokumentaci. Fasádní nátěr je silikátový, sokl s předsazených kamenných desek z místní žuly. Opraveny byly klempířské a zámečnické prvky a odvedena dešťová voda. Veškeré práce byly prováděny pod dohledem úřadu památkové péče. Všem jejich doporučením bylo vyhověno.

Oprava fasády budovy Gymnázia Ledeč nad Sázavou je ukázkou skvěle odvedené profesionální práce regionálních štukatérů. Během dvou let byly provedeny kompletní obnovy omítek s respektováním původních barev fasády včetně oprav říms a dalších zdobných profilů. Historická fasáda gymnázia je důstojnou tváří stavby, která si zachovala díky restaurování původní výzdoby „genegickou“ informaci o původních autorech i majitelích. Díky odbornému zásahu bude zajištěna trvanlivost obnovy a do budoucna ochráněno to, co se podařilo prostřednictvím budovy gymnázia dochovat pro Ledeč nad Sázavou z minulosti.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru