Stavební úpravy v objektu autosalonu a autoservisu KIA, Jihlava

Zobrazeno: 1256x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba se nachází na jihozápadním okraji města Jihlavy, na rozhranní katastrálního území Jihlava a Horní Kosov na ulici Rantířovská. Objekt je součástí areálu autosalonu KIA. Okolí stavby tvoří komunikace a parkovací plochy. Z jihozápadu ke stavbě přiléhá objekt servisní dílny. Tento původní objekt již není součástí stavebních úprav, tedy kromě úpravy vstupu z rekonstruovaného objektu. Kromě této návaznosti se jedná o volně stojící objekt. Od sousedního objektu (autolakovna CHÁB) jej odděluje malý dvorek. V rámci kompletní rekonstrukce stávajícího objektu se uvažovalo i s jeho rozšíření přístavbou, která byla navržena jednak jako dostavba jihovýchodní části a zároveň i jako přístavba jednopodlažního objektu kompresorovny ve dvoře.

 • Architektonické řešení

  Záměrem investora bylo zvětšit plochu tzv. showroomu a z tohoto důvodu byl doplněn i stávající půdorys původní stavby, a to o přístavbu, která se odehrála v rovině jihovýchodní a jihozápadní fasády. Menší přístavba ke stávajícímu objektu byla navržena do dvora. Střecha nově upraveného objektu je plochá tak, aby zakrývala celou půdorysnou plochu budoucího objektu. Vestavba 2.NP je v nově koncipovaném objektu vyřešena pouze nad částí půdorysu 1.NP, a to tak, aby splňovala provozní podmínky nově koncipovaného autosalonu. Rekonstruovaný objekt byl navržen tak, aby nepřevyšoval vrchol hřebene původní sedlové střechy. Obvodový plášť nového autosalonu byl důsledně navržen podle „manuálu“ společnosti KIA. Podle tohoto manuálu byl doporučen i tvar dnešního objektu autosalonu, materiál obvodového pláště, finální barevnost a umístění reklam.

 • Dispoziční řešení

  V nově zrekonstruovaném autosalonu KIA zůstal v zásadě nezměněn tzv. showroom a vstup z venkovního prostoru. Rovněž schodiště do 2.NP zůstalo stávající. V rámci úprav interiéru se jednotlivé části showroomu nově rozčlenily. Stavebně byla navržena otevřená dispozice celé odbytové plochy. Úpravou v jihozápadní části autosalonu nově vznikl prostor pro předání nových vozů, který byl oddělen prosklenou stěnou od místnosti servisních prohlídek. Dalšími místnostmi v tomto podlaží je bezbariérové sociální zařízení pro veřejnost, čajová kuchyňka a z chodby přístupný sklad olejů. Objekt je, a to v rámci obou podlaží, provozně rozdělen na dvě samostatné části. Schodiště ze showroomu vede na galerii v patře, která je pak opticky i provozně propojena s výstavním prostorem autosalonu. Vlastní showroom je pak zastropen jen zčásti, a to podél prosklených stěn obvodového pláště, kde strop autosalonu tvoří vlastní střecha objektu. Z galerie jsou pak přístupné dva administrativní prostory – zasedací místnost a kancelář. Druhá, jižní část objektu souvisí v obou podlažích s provozem samotného servisu. Z nově navrženého provozního schodiště je přístupné 2.NP, kde jsou umístěny dva větší sklady náhradních dílů, sociální zázemí zaměstnanců, technická místnost s plynovým kotlem a vzduchotechnické jednotky. V autosalonu je nákladní výtah, který propojuje obě provozní podlaží.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Nově jsou nosné konstrukce autosalonu provedeny jako ocelový skelet se zavěšeným obvodovým pláštěm. Východní a jihovýchodní fasáda je vytvořena z větší části prosklení do Al profilů. Ostatní obvodové plochy autosalonu jsou osazeny sendvičovou konstrukcí s vnějším povrchem z kovových lakovaných kazet. Vlastní konstrukce je pak zateplena tepelnou izolací ze stříkané pěny. Vnitřní plášť jednotlivých stěn pak tvoří sádrokartonové desky. Střecha je položena jako plochá s mírným spádem. Vnitřní svislé nosné konstrukce, tedy stávající zdivo, vynáší původní stropní konstrukci z monolitického železobetonu. Dalším nosným zdivem uvnitř objektu je pouze výtahová šachta navržena z cihelných bloků Porotherm. Nové schodiště v jižní části objektu je ocelové, schodišťové stupně jsou bez podstupnic, nášlapy stupňů jsou provedeny z ocelového tzv. slzičkového plechu a je vyneseno ocelovými sloupky kotvenými do žb patek. Vnitřní nenosné a oddělující konstrukce jsou provedeny ze sádrokartonových desek na kovové konstrukci. Skladba a zvuková izolace příček je navržena podle účelu navazujících místností. V umývárnách a ve sprchách je použitý sádrokarton s impregnovaným jádrem a je zde instalována parozábrana. Pohledově exponované příčky jsou provedeny v systému LIKO-S. Střešní konstrukce nad showroomem je přiznaná, pod ostatními stropy je zavěšen sádrokartonový nebo rastrový podhled. Prostor mezi podhledem a původní stropní konstrukcí je využit pro rozvody vzduchotechniky a pro vedení ostatních instalací.

Malá nenápadná stavba připomínající spíše rodinný dům byla vystřídána naprosto odlišným typem stavby. Jihlavský autosalon je postaven podle nového globálního designového standardu automobilky KIA nazvaného „RED CUBE“ (červená kostka) a tím se stal prvním autosalonem KIA na Vysočině tohoto typu. Jihlavská budova má ještě navíc jistá specifika. Základy budovy musely částečně kopírovat původní zástavbu a to jí dodává na jedinečnosti a činí ji neopakovatelnou.

Andrea Hejlová, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru