Rozhledna Fajtův kopec, Velké Meziříčí

Zobrazeno: 2382x

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Investor stavby SKI klub s.r.o. Velké Meziříčí se rozhodl investovat do vzhledově, i konstrukčně unikátní stavby rozhledny, která se stala výrazným dominantním prvkem, viditelným ze širokého okolí. Rozhledna je umístěna na vrcholu Fajtova kopce. Svojí polohou spojuje funkci krajinářskou s praktickým využitím pro zázemí SKI klubu. Projekt vznikl za vzájemné spolupráce města Velké Meziříčí, SKI klubu Velké Meziříčí a Studia Acht spol.s.r.o., s podporou velkomeziříčských občanů, firem a ROP JV. Lyžařský areál má ideální dostupnost zpevněnou a značenou komunikací a upravené a rozšířené parkování zdarma. V části podnože je umístěno veřejné WC, prodej jízdenek, suvenýrů a turistických známek, půjčovna sportovních a turistických potřeb. Rozhledna je přístupná celoročně. Návštěvníci mají přímo v areálu dostupnou restauraci se sociálním zařízením, občerstvením i možností noclehu.

Architektonické řešení

Z funkční podnože zázemí SKI klubu vyrůstá ocelová konstrukce tří hlavních prutů stočených v proměnném stoupání šroubovice. Tyto hlavní vnější vertikály založené na půdorysu rovnoměrného trojúhelníku jsou v protisměru stabilizovány šroubovicí schodiště včetně přídavných prutů. Ve vrcholové amplitudě vnější pruty vynáší vyhlídkovou plošinu. Celková výška rozhledny je 36,0m.

Vstup je řešen přes otočný turniket, umístěný na samostatném schodišti mimo objekt podnože. Střecha podnože je v kruhové části pochozí. Z této části střechy vede 160 schodů k vyhlídkové plošině. Schodiště je ocelové, točité, se zábradlím, kde výplň tvoří polypropylenová síť. Na rozhledně je vyhlídkové plató ve výšce 32,40m. Vrch stavby je zakončen bezpečnostním osvětlením. Pod vyhlídkovou plošinou je zavěšeno kyvadlo s ocelovým závažím, o hmotnosti cca 1000kg, které slouží jako tlumič kmitů. V noci je stavba nasvícena LED osvětlením v několika barevných variacích.

Dispoziční řešení

Půdorysné schema obsahuje kruhovou část prodeje vstupenek a informačního centra. Na ně navazuje podélné křídlo zázemí Ski klubu a veřejné WC.

Objekt má v 1. NP celkem 3 vstupy pro tyto provozní části:

  • návštěvnické centrum a půjčovna sportovních potřeb
  • technické a provozní zázemí pro půjčování sportovních potřeb, úklidová místnost, kancelář
  • veřejné WC

Konstrukční a materiálové řešení

Rozhledna sestává z části podnože a na ní postavené ocelové konstrukce. Objekt podnože je s ohledem na redukci rozsahu speciálního zakládání rozdělen na dva dilatační úseky. Dilatační úsek A (obdélníková část) je založen na betonových základových pasech s konstrukční výztuží. Základová deska je vyztužena sítěmi. Pro obvodové zdivo byla použita tvarovka z liaporbetonu tl. 365mm a pro vnitřní stěnu pak tl. 200mm.

Dilatační úsek B (kruhová část) je založen na masivních, silně vyztužených betonových pasech. Přes tyto pasy se zatížení přenáší do skupin mikropilot, vetknutých do rostlého terénu pod vrstvou mocného násypu. Kruhovou částí prochází 3 masívní obdélníkové ŽB pilíře po obvodu a jeden kruhový uprostřed, vynášející ocelovou konstrukci samotné rozhledny. Nad kruhovou částí tvoří strop ŽB deska tl. 200 mm. Obvodové zdivo kruhové části tvoří rovněž tvarovka z liaporbetonu tl. 365mm.

Nosná ocelová konstrukce je tvořena vnějším systémem prostorových sloupů, vnitřním schodištěm a vnitřním systémem prostorových sloupů. Sloupy jsou z trubek o průměru 244,5mm a 355,6mm. Sloupy se vzájemně protínají ve styčnících, které jsou vytvořeny tak, že trubka slabšího průměru prochází skrz trubku silnějšího průměru. Točité schodiště šířky 1000 mm je tvořeno schodnicemi, na které jsou navařeny schodišťové stupně a je tak vytvořen prostorový Vierendelův nosník. Schodiště plní zároveň funkci vnitřního ztužidla. Vyhlídková plošina je tvořena dvojicí kruhových prstenců, spojujících vnitřní a vnější prostorové sloupy a systémem radiálních nosníků z válcovaných profilů. Na tyto profily je přivařen pochozí plech vyhlídkové plošiny.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavbou rozhledny se rozšířil dlouholetý záměr SKI klubu o celoroční využití. Za dobré viditelnosti lze z rozhledny pouhým okem shlédnout špičku Santiniho kostela na Zelené hoře, chladící věže jaderné elektrárny Dukovany nebo skokanské můstky na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě. Zajímavé jsou rovněž pohledy na město, jímž vévodí most Vysočina, kostel a zámek. Nelze opomenout extrémně vysokou náročnost stavební přípravy a montáže. Tato stavba zvítězila ve veřejné anketě vyhlášené Klubem přátel rozhleden jako rozhledna roku 2015.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

Čestné uznání STAVBA VYSOČINY 2015

za neobvykle vzdušnou architekturu a konstrukci.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru