Rekonstrukce Masarykova náměstí Velká Bíteš

Zobrazeno: 1385x

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Masarykovo náměstí je jako jediné náměstí v České republice, které je prohlášeno za kulturní památku. Masarykovo náměstí je historickým centrem města Velká Bíteš a pulzujícím srdcem městské památkové zóny.

Rekonstrukce náměstí proběhla v duchu zachování přirozeného centru malého města s pevně vymezenými historickými měšťanskými domy s původní urbanistickou strukturou. Masarykovo náměstí je především uzlový dopravní prostor, ze kterého se do všech stran rozbíhají komunikace.

Náměstí je rozděleno silnicí na severní část, kde je přestupní terminál s autobusovými zastávkami a jižní část, kde je plocha pro parkování vozidel.

Architektonické řešení

Původní záměr přesunout autobusy mimo náměstí architekti odmítli a navrhli umístit autobusové zastávky okolo nové pěší promenády v místě původního zeleného svahu mezi dvěma historickými kašnami. Velký výškový rozdíl této plochy je vyrovnán dlouhými kamennými stupni po obou stranách promenády. Na náměstí, kde dříve nebylo kde se posadit, je dnes veřejné prostranství se stromy, lavičkami, prameníkem, vodními výtrysky, rekonstruovanými kamennými kašnami, zastávkami a přístřešky pro cestující. Vzniklo místo, kde se lidé posadí, čekají na autobus nebo se jen tak prochází. Konají se zde trhy, veřejná vystoupení a setkání.

Chodníky po obvodu náměstí byly rozšířeny a na jižní straně do něj byly vysazeny alejní stromy. Důraz byl kladen na bezbariérovost a volnost pohybu při zachování maximální bezpečnosti chodců, kterými jsou především školní děti.

Dispoziční řešení

Na severní části náměstí se nachází promenáda, kolem které jsou rozmístěny zastávky autobusů. Tím vznikla chráněná plocha pro cestující, kteří mají k dispozici doprovodný mobiliář včetně informačního dopravního zařízení. Tato plocha slouží i jako volná plocha k pořádání různých kulturních a společenských aktivit a setkání s veřejností. Je to ale i místo, kde se lidé jenom zastaví, odpočinou si, popovídají si a zase se rozejdou.

Jižní část náměstí slouží především pro parkování obyvatel a návštěvníků města. Velká volná plocha parkoviště s demontovatelným mobiliářem se každoročně v době tradičních bítešských hodů a poutě proměňuje v jeden velký kulturní „stánek" s bohatým programem.

Konstrukční a materiálové řešení

Všechny zpevněné plochy náměstí jsou zadlážděny přírodní kamennou dlažbou. Pro zádlažbu hlavní plochy náměstí byla použita původní historická žulová kostka v kroužkové vazbě, chodníky jsou zadlážděny žulovou mozaikou. Plocha promenády je vydlážděna barevnými žulovými odseky, které jsou skládány do vějířků. Obruby a přechodové prvky jsou žulové.

Veškeré prvky mobiliáře jsou atypické, navržené přímo pro Masarykovo náměstí. Materiálem mobiliáře je černá ocel - odpadkové koše, nosná konstrukce laviček, přístřešky zastávek, stožáry veřejného osvětlení, stojany na kola, informační stojany, lamelové dřevo - lavičky, bronz - prameník a nerezová ocel - rošt výtrysků, informační kiosek.

Veřejné osvětlení bylo nahrazeno a rozšířeno historickými svítidly. Nasvětleny jsou nově budova radnice, socha T.G.Masaryka, socha sv. Jana Nepomuckého, obě kašny i výtrysky. V ploše promenády byly vysazeny lípy.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Naším cílem bylo vytvořit funkční náměstí plné života, které dokáže uspokojit obyvatele i návštěvníky města. Věříme, že se nám to povedlo, protože se na něm pořád něco děje.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

Čestné uznání STAVBA VYSOČINY 2015

za vyváženou organizaci funkčního náměstí.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru