Přestupní terminál Třebíč

Zobrazeno: 1320x

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Stavba terminálu hromadné dopravy v sobě spojuje vybudování nové autobusové stanice v těsné blízkosti stávající železniční stanice Třebíč, úpravy kolejiště a výstavbu parkoviště. Projekt řeší problematickou vazbu mezi stávajícím autobusovým a železničním nádražím, kde docházková vzdálenost činí více než 1 km a při cestě je nutné překonat značný výškový rozdíl.

Přístavbou autobusové stanice pro linkovou i městskou autobusovou dopravu v těsně blízkosti stanice železniční vznikl přestupní uzel regionálního významu. Součástí stavby jsou kromě 55 běžných parkovacích míst i místa pro parkoviště typu Park&Ride (52 míst), Kiss&Ride (5 míst), Bike&Ride (13 míst) a stanoviště pro TAXI, která umožňují, aby terminál nabídl komplexní možnosti přestupu nejen v rámci systémů hromadné dopravy, ale i ve vazbě na individuální dopravu.

Dispoziční řešení

Stěžejním prvkem stavby je nová propojovací místní obslužná komunikace „prodloužená" ulice Nádražní, která pokračuje východním směrem. Na této komunikaci je umístěna točna autobusů (kruhový objezd) a nová autobusová stanice s osmi zastávkami. Nově vybudovaná komunikace je zakončena napojením na silnici I/23. V rámci stavby došlo rovněž k rekonstrukci křižovatek, kterými se terminál napojuje na silniční síť. Jedná se o křižovatku ul. Znojemská a nádražní (III/360 75) a především o křižovatku s Bráfovou třídou (I/23), kde došlo také k úpravě světelné signalizace. Ve východní části stavby pak byly značně rozšířeny parkovací plochy a navýšen počet parkovacích stání.

Konstrukční a materiálové řešení

Předmětem stavebních prací byly mimo jiné kolejové úpravy v železniční stanici Třebíč, vybudování bezbariérového nástupiště, vybudování nákladiště u jižní koleje a s tím související likvidace stávajícího nákladového prostoru, odstranění budov bývalého skladu při Nádražní ulici a demolice opěrné zdi v Eliščině ulici.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba zvýšila kvalitu hromadné dopravy v Třebíči a v celém regionu ve vazbě na město Třebíč. Přínosem projektu je zajištění přímého bezbariérového přestupu mezi vlakovou a linkovou autobusovou dopravou, zlepšení dostupnosti environmentálně šetrné veřejné dopravy a značné zlepšení komfortu cestování. Zároveň také došlo ke zvelebení veřejného prostoru v okolí vlakového nádraží. Stavba byla spolufinancována ROP Jihovýchod. V návaznosti na projekt chystají České dráhy a.s. rekonstrukci nádražní budovy tak, aby vhodně doplnila služby přepravního terminálu a zabezpečila cestujícím kvalitní přepravní služby. V blízké době bude také následovat akce SŽDC, s.o. Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna, jejíž součástí bude vybudování ostrovního nástupiště s podchodem. Přestupní terminál se už nyní stává reprezentativní vstupní branou města Třebíč a veřejná doprava vítanou alternativou, která je stárnoucí populací stále více vyhledávána.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2015

za žádoucí a přínosné řešení provázanosti autobusové a vlakové dopravy se zřetelem na budoucí dokončení daného prostoru nádraží.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru