Alternátor – Ekotechnické centrum v Třebíči

Zobrazeno: 1843x

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Jedná se o kompletní rekonstrukci budovy bývalé kotelny zasazené do revitalizovaného území bývalé továrny na výrobu obuvi a punčochového zboží BOPO s více jak 180-ti letou tradicí. Celý areál prochází již od roku 2000 zásadní revitalizací jednotlivých objektů vč. veřejných prostranství. Díky tomu se z území stává učebnicový příklad brownfieldového projektu, který dává tovární architektuře novou šanci na život v podobě polyfunkčního využití jednotlivých objektů od rezidence, přes drobnou výrobu, služby, budovy občanské vybavenosti.

Architektonické řešení

Rekonstrukce důsledně ctí původní ráz objektu kotelny z 60. let minulého století, který se stal předmětem rekonstrukce. Alternátor svým posláním popularizuje a propaguje technické obory, energetiku a ekologii, a proto i při rekonstrukci bylo přísně dbáno na maximální zachování původního rázu objektu např. při repasi ocelové konstrukce budovy, která je dominantou celého interiéru. Tato byla kompletně zrekonstruována opískováním a opatřením novými nátěry vč. protipožárních úprav.

Interiér budovy byl koncipován jako samostatný technicistní exponát. Celý koncept fokusující udržitelný rozvoj – jako ekologickou cestu dotahuje využívání dešťových vod na WC a instalace prvního solárního výtahu v ČR s akumulací i rekuperací. Celé centrum je navíc napojeno na SZTE z biomasy. Nové prvky – jako schodišťový systém bylo citlivě navrženo tak, aby architektonicky přirozeně zapadlo do repasovaného interiéru.

Dispoziční řešení

 • 1.PP – do prostor podzemního podlaží vede schodiště, nachází vstup do energetického kolektoru
 • 1.NP – po úpravách podkotlí zde vzniklo zázemí recepce, foyeru, sociálního zázemí a první část expozice mapující historii celého bývalého továrního areálu a historii energetiky v unikátní expozici sbírky stabilních motorů, parního kotle a lokomobily
 • 2.NP – tato část nabízí expozici energetiky 21. století s důrazem na obnovitelné zdroje. Původní prostor, kde byly umístěny kotle, vytvořil po rekonstrukci industriální katedrálu, ve které dává vyniknout instalaci objemově náročných exponátů. Součástí tohoto podlaží je také speciální multimediální sál, administrativní zázemí centra, sociální zázemí a vstup na terasu.
 • 3.NP – zde byla vytvořena galerie temporárních expozicí, která nabízí výhled na celé 2.NP a díky kapacitnímu prosvětlení zde vzniká jeden z nejatraktivnějších prostor. Na mezipatře pak byl instalován prostor dětského koutku.
 • 4.NP – technické zázemí centra – umístění vzduchotechniky

Všechny podlaží jsou dostupná solárním výtahem i schodišti.

Konstrukční a materiálové řešení

Při rekonstrukci byly použity kvalitní materiály, které ctí původní konstrukční řešení objektu. Byla instalována hliníková okna, v 1.NP byly použity leštěné betony. V hlavních expozičních prostorách byla instalovaná tzv. „dvojitá podlaha", díky které lze variabilně pracovat s exponáty vyžadující připojení na IS. Dominantami interiéru jsou nové betonové schodiště mezi 1.NP a 2.NP a ocelové schodiště mezi 2.NP a 3.NP.

Do celého rázu zapadá i technické provedení sociálního zázemí s obklady ze skleněné mozaiky a expoxidovými stěrkami využitými jako povrchy podlah.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Jedná se o ukázkový brownfieldový projekt s citlivým přístupem k původní architektuře. Použité moderní šetrné technologie reflektují nároky pro udržitelný provoz s cílem generovat nízké provozní náklady díky využívání různých obnovitelných zdrojů energie (solar, biomasa). Jedná se o komplexní přístup k technicistní budově dotažený do detailů.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2015

za žádoucí a přínosné řešení provázanosti autobusové a vlakové dopravy se zřetelem na budoucí dokončení daného prostoru nádraží.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru