Zobrazeno: 2158x

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Jedno město, stovky cestujících, jeden přístřešek - objekt zářící, o čase informující a před deštěm, větrem, sněhem a sluncem nejen cestující, ale i historii chránící.

Architektonické řešení

Autobusové stanoviště Gagarin vzniklo v nevyužité ploše mezi místní základní školou a Gymnáziem Otokara Březiny. Hlavním důvodem návrhu přístřešku a navazujících ploch bylo zlepšení dopravní situace v době největší frekvence autobusových spojů a především zvýšení bezpečnosti cestujících těchto spojů využívajících. Svým umístěním v autobusovém zálivu, uvnitř zelených ploch, přístřešek plní nejenom svoji základní funkci, ale je i možností potkávání se místních lidí i návštěvníků města, v letních měsících s využitím odpočinkových míst.

Ozvláštňujícím architektonickým prvkem je umístění jedinečné bronzové plastiky vytvořené akad. sochařem a místním rodákem Rostislavem Magnim a brněnským výtvarníkem Arnoštem Chalupou roku 1977. Dílo, stojící od roku 1981 na v minulosti přehlíženém místě o pár desítek metrů blíže k silnici, nalezlo důstojnější místo vetknuté do krajního, betonového pilíře. Do kulové skořápky vytvořené na počest prvního člověka mimo zemskou atmosféru, Jurije Alexejeviče Gagarina, byly k našimi předky zanechaným dokumentům přidány zprávy z probíhajícího období v nynější hmatatelné podobě i na současných datových nosičích.

Zbývá se pouze připojit k dochovanému přání tvůrců plastiky, které bylo nalezeno uvnitř: „Zhotoveno v naději, že dílo přetrvá alespoň desítku let neklidného času."

Konstrukční a materiálové řešení

Hlavními nosnými prvky stavby jsou dřevěné BSH profily, spolu s fasádními prkny tvořící jednotlivé svislé panely. Střecha ve sklonu 15° je ze dvou kusů lepených CLT panelů, které jsou spojeny se svislými prvky ocelovými styčníky. Ochranu proti povětrnostním vlivům zajišťuje trojice tvrzených skel a boční stěna z KVH profilů opláštěná pohledovým řezivem, ve které je integrován zářící ukazatel času, jeden z praktických prvků pro cestující. Tím dalším je 12 stojanů na bicykly, pro využití aktivními cestujícími. Namísto klasického veřejného osvětlení jsou do stropních desek zafrézovány LED pásky, které mohou v průběhu noci měnit bílý povrch přístřešku barvami spektra jako chameleon. Neobvyklost místními kladně přijata, orgány památkové péče následně zakázána.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Objekt přístřešku slouží nejen veřejnosti cestující do zaměstnání nebo za vzděláním, ale i žákům přilehlých škol a místním občanům jako místo pro setkávání, v letních měsících tvořící odpočinkovou zónu. Jeden z nosných prvků stavby zároveň vytváří vhodné místo osazení plastiky v 80. letech zhotovené na počest prvního letu člověka do vesmíru. Díky umístění terminálu vně hlavní komunikaci se pohyb cestujících a studentů stal oproti původnímu řešení bezpečným a přehledným.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

Čestné uznání STAVBA VYSOČINY 2014

za jednoduché tvary podtrhující minimalistické a výtvarné řešení autobusové zastávky.

 

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru