Sídlo společnosti PC HELP Třebíč

Zobrazeno: 2831x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou
MajitelPC HELP, a.s., Třebíč
Hlavní architektIng. arch. Jana Košut Petrjánošová, Moravská Nová Ves
Hlavní projektantIng. Robert Prix, ARCHAPLAN s.r.o., Hradec Králové
Hlavní zhotovitelPKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Nová administrativní budova společnosti PC HELP se nachází v Třebíči v městské části Nové Dvory na křížení ulic Velkomeziříčská a Samešova. Lokalita výrazně ovlivňuje koncept budovy. Úzká svažitá parcela umístěná v nepřehledné zatáčce podporuje dynamické působení nového objektu. Stavba stojí na jižním cípu pozemku a je novou dominantou v různorodé zástavbě panelových domů, rodinných domů a garáží. Srovnáním jižní části parcely a vybudováním opěrných zídek na východní i západní hranici a na severu v polovině délky pozemku vzniklo rozsáhlé parkoviště z boku a především zezadu budovy, předpokládá se vybudování krytého stání pro kola a výsadba zeleně.

Architektonické řešení

Budova obdélníkového půdorysu je výškově rozdělena na tři části, které jsou navzájem pootočeny a barevně odlišeny. Tato reakce na křížení komunikací je podpořena zaoblením rohů. Zaoblení zjemňuje objemnost budovy a určuje její architektonický výraz. Směrem do křižovatky stavba vrcholí jako pětipatrová. Ustupující čtvrté a páté nadzemní podlaží čtvercového půdorysu je posazeno do obdélníkového s navrženou střešní terasou. Přízemí sídla společnosti je z poloviny prosklené, čímž se interiér propojuje s parterem budovy a hmota se odlehčuje. Jako odkaz na funkcionalistickou jednoduchost působí pásová okna a jejich členění, která reagují na dynamiku stavby svým hravým poskakováním parapetů a nadpraží. Dva odstíny šedé na omítce budovy jsou doplněny šedými a červenými slunolamy v nadpražích.

Interiér budovy je jednotný s konceptem stavby. Výrazným prvkem jsou prosklené buňky se zaoblenými rohy pro soustředěnou práci a buňky pro odpočinek umístěné na chodbách. Zaoblení se projevuje i ve tvaru recepce, použitém osvětlení a dalších detailech. Dominantním prvkem haly je skleněná lávka v patře, která propojuje východní a západní část - ředitelství. Úzké vnitřní chodby jsou opticky rozšířeny lamelovým podhledem a především průhledem do okolních kanceláří skrz dlouhá pásová okna. Jednotlivá patra jsou barevně odlišena – nátěrem na zdech, potahy paravánů a křesel. Každé patro má výjimečně řešené toalety – mozaikové s pacmanem, minimalistické s betonovou stěrkou, černobílé s osmisměrkou nebo s hádankami na zdech.

Dispoziční řešení

Dispoziční řešení vychází z konkrétních požadavků na fungování firmy. Vytváří moderní, úsporné a pohodlné pracovní prostředí. Vstup do sídla společnosti je možný z jižní i severní strany, vstupní hala prochází napříč budovou a je otevřena do patra. Hala rozděluje přízemí na prostor pro návštěvy s jednacími místnostmi a část s technickým zázemím budovy. V dalších patrech jsou umístěny výhradně různě velké kanceláře pro teamy, ředitele a asistentky s výjimkou jedné interní jednací místnosti a archivu účtárny. K teamovým kancelářím přiléhají buňky pro soustředěnou práci. Na chodbách jsou umístěny kuchyňské niky a odpočinkové buňky. Komunikační jádro s toaletami se nachází v severní části.

Konstrukční a materiálové řešení

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový montovaný skelet (železobetonové sloupy stěny a desky). Obvodový plášť je proveden pórobetonovými vyzdívkami se zateplením. Střešní konstrukce je proveden jako železobetonová stropní deska se zateplením a krytinou z folie. Objekt je založen na dvoustupňových základových železobetonových patkách. Na dvoustupňových patkách je položena železobetonová deska. Nosné svislé konstrukce jsou řešeny pomocí modulových železobetonových sloupů a ztužujících železobetonových stěn. Objekt je řešen jako monolitický bezprůvlakový systém. Opláštění objektu je zhotoveno pomocí parapetu, který je vyzděn z pórobetonových tvárnic tl. 200mm a kontaktního zateplovacího systému EPS s povrchovou stěrkovou omítkou. Stropní konstrukce jsou realizovány jako bezhlavicové bodově podepřené desky. Schodišťová ramena jsou řešena jako prefabrikovaná konstrukce položená na železobetonových monolitických konstrukcích stropu. Střešní konstrukce jsou navrženy jako stropní konstrukce z monolitických desek. Zateplení střešní konstrukce je provedeno pomocí tepelné izolace EPS S. Jako střešní krytina je instalována střešní fólie Sikaplan, která je mechanicky kotvená k podkladu.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Tato administrativní budova nabízí zaměstnancům, zákazníkům a návštěvníkům firmy PC HELP inspirativní a zároveň praktické prostředí s propracovanými funkčními detaily. Dokonale sladěná obálka s interiérem budovy, působí v duchu počítačových her a IT systémů. Architektonicky zapadající, inspirativní řešení, které oživuje pohled na celek místní Třebíčské panelové zástavby.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru