Obecní úřad ve Velké Losenici

Zobrazeno: 2852x

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Stavba víceúčelové budovy je situována v centru obce Velká Losenice. Návrh respektuje podmínky studie na prostorové a objemové uspořádání a podmínky konceptu územního plánu řešené lokality. Z hlediska účelu využití byla navržena rekonstrukce nevyužívané budovy stávajícího pohostinství na víceúčelový objekt s využitím pro obecní úřad a 8 startovních bytů, zdravotnické zařízení ambulantní péče a obecní knihovna. Situování objektu ani jeho přístavby nemění polohu ke stavebním čárám stávající zástavby, průchod navazuje na koncepci řešení cest pro pěší. Rekonstruovaná stavba je prvním krokem k vytvoření nové návsi, kterou budeme tvořit na místě objektu starého lihovaru.

Architektonické řešení

Původní stavba byla řešena v minimalistickém výrazu 70tých let. Rekonstrukce nebyla řešena v jedné etapě z důvodů finančních možností obce s tím, že provedením se podařilo z budovy vytvořit architektonicky hodnotnější stavbu.Ta se stala dominantou obce jako sídla obecního úřadu s víceúčelovým sálem, ordinací tří lékařů, 8 startovních bytů, a veřejnou knihovnou, vše se samostatnými vstupy. Budova je rozčleněna do dvou částí spojených průchodem. Zastřešení stavby je realizováno kombinací šikmých střech s hřebeny v různých úrovních. Materiálově je stavba řešena z hladkých nebo jemně hrubozrnných omítek v kombinaci dřevěného obkladu, střešní krytina pálená taška. Přístavba schodiště tvoří dominantní prvek na čelní fasádě, spodní část povrchová úprava omítka, horní dřev.konstrukce na bázi lepených dřevěných profilů, zastřešení provedeno stanovou stříškou. Barevné provedení omítek v odstínu bílém, dřevené prvky v odstínu středně hnědém, střešní krytina šedočerná (starošedá).

Vybavení interiéru je na úrovni odpovídající vzhledu exteriéru stavby. Dominantou interiéru je velký víceúčelový sál v provedení kombinace omítky, dřevěného obkladu a skleněných stěn. Nábytek vyrobený na míru doplňují židle a křesílka od výrobce Ton.

Dispoziční řešení

 • Stávající budova je rozdělena na dvě části propojeny průchodem na samostatné objekty. První s funkcí občanské vybavenosti a startovními byty a druhý pro obecní úřad. Vše doplňuje dostatečná kapacita pro parkování.
 • Část pro obecní úřad. V prostoru je navržena vstupní hala,která slouží jako informační středisko. Na halu navazuje prostor pro účetní, kancelář starosty obce a malá zasedací místnosti. S místností pro účetní, sousedí archív. Dřevěné schodiště umožňuje vstup do podkroví. U vstupu je hygienické zázemí pro zaměstnance, úklidová místnost a sklad.
 • Po dřevěném schodišti vystoupíme do velkého víceúčelového sálu s přístupem na otevřenou terasu. Součástí sálu je kuchyňka a na její zadní stěnu bude možné umístit promítací plátno na projekci.

Konstrukční a materiálové řešení

 • Svislé konstrukce – zděné nosné z keramických bloků, mezi bytové příčky a ostatní příčky z bloků porobetonových, sendvičová stěna dřevěná s izolací z EPS. Pomocné příčky montované ze SDK.
 • Vodorovné konstrukce – nové železobetonové
 • Zastřešení – zastřešení stavby je navrženo šikmou sedlovou střechou z lepených vazníků, v prostoru radnice dřev.rámy z lepených profilů. Krytina skládaná z pálených tašek v odstínu šedočerném na dřevěné laťování. Konstrukce střechy je navržena šikmá tříplášťová s 2x odvětranou mezerou a pojistnou hydroizolací, nad radnicí dvouplášťová.
 • Schodiště – železobetonové s keramickým obkladem, dřevěné.
 • Povrchové úpravy - vnější – tenkovrstvá omítka zateplovacího systému, dřevěný obklad s akryl.lazurou a vnitřní – malby disperzní, omítky hladké vápenné nebo sádrové, tapety, vnitřní obklady keramické.
 • Část fasády je obložena dřevěným obkladem.
 • Výplně otvorů – dřevěná okna v odstínu středně hnědém a plastová s imitací dřeva, vchodové dveře dřevěné, vnitřní dveře dřevěné s ocelovými nebo obložkovými zárubněmi, některé celoskleněné, prosklené fasády z dřevěných profilů. Zasklení čiré.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Rekonstrukce původně nevzhledné budovy se zdařila, i místní občané po prvotních výhradách při rekonstrukci nyní konstatují, že realizací projektu se podařilo vytvořit první krok pro nové centrum obce. Na tuto budovu bude následně navazovat revitalizace objektu bývalého lihovaru, ze kterého vznikne nová náves. Dle našeho názoru se rekonstrukce vymyká obvyklým úpravám, nejen svou architekturou, ale i využitím pro veřejnost. Stručně shrnuto, zdařilý projekt pro rekonstrukci se podařilo realizovat pomocí dobré stavební firmy a také díky tolerantním zastupitelům, kteří příliš nevstupovali do projektu a neměli potřebu upravovat navržený projekt.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

 • CENA HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru