Novostavba výrobní haly firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v Polničce

Zobrazeno: 2836x

Více o stavbě…

Architektonické řešení

Polnička je příjemně členitá obec, s hrdou historií, s obtiskem tradice zpracování a obrábění železné rudy. Firma CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. na tuto tradici nepřímo navazuje.

Objekt firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. je umístěn na mírném návrší s dálkovým průhledem na Zelenou Horu, kompozičně v opozici k obytné zástavbě středu obce na protějším svahu, se zemědělským areálem v zádech. Je připojen ke struktuře obce, pevně ukotven v okolní krajině. Svou kompozicí v prostoru vytváří stavba dojem pohybu a směřování, s nadsázkou je korábem plujícím cílevědomě k majáku na obzoru rozbouřenými vlnami vrchoviny.

Architektonické řešení

Prvek vodní hladiny a výrazná fasáda administrativní části jsou určujícím architektonickým výrazem stavby. K jednoduché hmotě výrobních haly v tmavě kovové barvě se pod úhlem přimyká třípodlažní administrativní budova. Fasádní plášť tvoří kompozitní desky s vizuálně agresivnějším dřevěným dekorem, záměrně potlačujícím navazující hmotu haly. Objekt administrativy je ustupujícím podlažím materiálově propojen s výrobní halou, kde je zase zpětně použit materiál administrativy na venkovním schodišti. Hlavní fasáda je opticky položena na vodní hladině, ve které se zrcadlí. Absence oplocení a provedené sadovnické úpravy okolí nečekané provedení výrobního objektu podtrhují.

Dispoziční řešení

 • Jste-li zákazník, vstupujete symbolicky po mostku přes vodní hladinu a dostáváte se do prosvětlené a volné dispozice, navozující pocit důvěry a zodpovědnosti rodinné firmy. Vstupní podlaží je určeno primárně pro kontakt s obchodními partnery a zákazníky. V horních podlažích je umístěno řízení firmy.
 • Jste-li zaměstnancem, přicházíte za administrativní částí přes venkovní schodiště do prostoru šaten a sestupujete následně do vnitřního atria s horním osvětlením. Zde se odpočívá a svačí, pořádají se tu školení a porady (prostor bude ještě doplněn zelení). Odtud jsou přístupné obě části výrobních ploch – nástrojárna a lisovna.

Konstrukční a materiálové řešení

 • Konstrukční systém výrobní haly je prefabrikovaný železobetonový skelet s příčnými nosnými rámy po 6,0m s rozpětím 12 a15m. Rám skeletu je navržen s vetknutými sloupy. Vazníky jsou uloženy kloubově, ztužení pomocí vodorovných a svislých ztužidel. Opláštění je ze systému samonosných vodorovně kladených kovoplastických panelů, střešní konstrukce je tvořena trapézovým plechem, stropní konstrukce z prefabrikovaných žb. panelů. V hale je drátkobetonová podlaha.
 • Konstrukční systém administrativního objektu je tvořen obvodovým zděným pláštěm a monolitickou stropní konstrukcí, v ustupujícím podlaží je použita ocelová nosná a střešní konstrukce. Obvodový plášť je systém provětrávané fasády s povrchovým materiálem z kompaktních desek, v ustupujícím podlaží jsou užity kovoplastické panely.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba je příkladem realizace výrobního objektu netradičním způsobem, přiměřeným venkovskému prostředí uvnitř chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Dokládá, že pozitivní synergie investora, projektanta a dodavatele vytváří přidanou hodnotu. Ukazuje přínos architektury – vytváří inspirativní prostředí – a dokládá důležitost urbanistického kontextu – reflektuje vazby v okolí. A to je, dle našeho názoru, chvályhodné.

Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

Čestné uznání STAVBA VYSOČINY 2014

za humánní pojetí výrobního objektu ve vazbě na okolí obce.

 

 

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru