Letohrádek sv. Vojtěch Počátky

Zobrazeno: 3023x

Na stavbě se podíleli

MajitelPavel Beneš
ProvozovatelBEN SOL s.r.o., Praha
Hlavní projektantIng. Jiří Žák, AS PROJECT CZ s.r.o. Pelhřimov
Hlavní zhotovitelTokra s.r.o., Praha

Více o stavbě…

Urbanistického řešení

Zámeček Letohrádek sv. Vojtěcha se nachází v obci Počátky. Samotný areál zámečku je situován severovýchodně od obce Počátky – asi 1 km směrem na Horní Cerekev. Vpravo od silnice se již nachází samotný areál zámečku s dvěma provozními objekty (původní pila a továrna pleteného zboží) a parkem. Sídlo i oba původní provozy stojí ve středu území, na kterém byl vybudován systém vzájemně důmyslně propojených rybníků, náhonů, stavidel a podzemních kanálů. Jimi se dal na mnoho způsobů regulovat pohyb vody tak, že se využívalo její energie z vodních turbín, ale také se znemožňovalo zamokření budov a pozemků. K zámečku vede jedno z ramen údajně léčivého pramene sv. Vojtěcha. Západně před hlavním vstupem do zámečku je umístěna kašna s ochozem, ze kterého vede chodníček s odpočívadly a altánkem do parku, kde je umístěna i restaurovaná socha stejnojmenného světce. Z tohoto důvodu byl zámeček a původní letní sídlo Viléma Smrčky přejmenován na Letohrádek sv. Vojtěcha.

Architektonického a výtvarného řešení

Původně byl objekt postaven jako mlýn (Fáčkův mlýn), který má velmi starý původ, je totiž zapsán již kolem roku 1562 jako mlýn Turkův u nového obecního rybníka Šťastnovského, zřízeného na louce Pijavičníku. Rod Fáčků tu mlynařil po dvě staletí. V pozdější době r. 1880 došlo k přestavbě objektu na sídlo Ladislavem Brdíkem. Objekt byl posléze přestavěn i na pilu a továrnu na pletené zboží (firma V. J. Smrčky). Firma Viléma Smrčky byla po II. světové válce zkonfiskována. Po roce 1950 do sídla se vzácným interiérem (štuky, fresky, mozaiky, krby, výtvarně pojaté prvky, mozaikové parkety atd.) nastěhoval místní národní výbor nájemníky - dělníky z blízkého státního statku, kteří svým způsobem užívání cenný dům zničili. V sousedství tohoto sídla provozovala Marie Smrčková se svým manželem pilu a továrnu na pletené zboží.

Architektonické a výtvarné řešení rekonstrukce objektu samozřejmě vychází z původní podoby, do které byla snaha objekt vrátit. Stylově lze vilu asi nejblíže zařadit do novorenesance. Objekt je tvořen centrální částí a dvěma asymetrickými křídly. Tato asymetrie se projevuje jak v půdorysném tvaru objektu – levé křídlo je delší, tak v průčelí fasády, kdy je naopak na pravém křídle umístěna dominantní věžička. Zámeček má jedno přízemní a dvě nadzemní podlaží. Centrální vstupní část vily je kryta předsazeným balkónem podporovaným dominantními kamennými sloupy. Symetricky jsou na obou křídlech umístěny ve druhém podlaží ustupující balkóny. V centrální části před hlavním vstupem dominuje objektu fontána s ochozem. Rekonstrukce se samozřejmě týkala nejvíce interiéru, který je bohatě zdoben štuky, freskami, mozaikami, krby, výtvarně pojatými prvky, mozaikovými parketami atd. Snahou byla veškeré tyto prvky včetně výplní otvorů buď repasovat či věrnými kopiemi vracet do původní podoby.

Dispoziční a provozní řešení

Celý objekt slouží jako prvorepublikový hotel. V přízemí za hlavními vstupními dveřmi se nachází velká centrální hala s krby a recepcí. V levém křídle se nachází oddělený salón a sociální zázemí. Vpravo je umístěna restaurace s kuchyní, technickým zázemím a druhým pomocným schodištěm. Na centrální chodbu navazuje dominantní dřevěné schodiště, pod kterým je umístěn dětský koutek. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěna centrální schodišťová hala, které dominuje prosklené podlaha. Na halu navazuje směrem do hlavního průčelí knihovna s balkónem. V levém křídle je opět salónek s balkónem a svatebním apartmá s vlastním sociálním zázemím. V pravém křídle je umístěna trojice apartmánů – jeden je směrován do hlavního průčelí s balkónem a dva jsou v zadním části pravého křídla. Mezi apartmány se nachází malý wellness, kancelář a technické prostory. Všechny apartmány v objektu mají vlastní sociální zázemí. Do třetího posledního patra je možné se dostat pouze vedlejším schodištěm umístěným v pravém křídle. Toto patro je rozděleno na dvě výškové úrovně, které spojuje pomocné vyrovnávací schodiště. V nižší úrovni jsou v pravém křídle dva apartmány. Za pomocným schodištěm je chodba, která vede do centrální haly s prosklenou podlahou. V pravé části se tedy ještě nachází půdní prostor a v průčelí apartmán. V centrální části objektu jsou umístěny dva apartmány – jeden na hlavním schodištěm a druhý v průčelí stavby. V levém křídle jsou poslední dva apartmány. Dva apartmány jsou vybaveny budoáry.

Konstrukční řešení

Objekt zámečku byl postaven klasickým způsobem. Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy z betonu a kamene. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihelného nebo smíšeného zdiva. Původní příčky jsou zděné z plných cihel, nové byly provedeny z pórobetonu. Nosný svislý systém tvoří obvodové a vnitřní stěny, na kterých jsou uloženy dřevěné stropní konstrukce a valené klenby. Zajímavostí je nosná prosklená podlaha, která se dochovala v původní podobě. Konstrukce dřevěného krovu nese mansardovou střechu a věžičku umístěnou vlevo od hlavního průčelí. Konstrukce balkónů jsou tvořeny betonovými stropy, které jsou buď konzolové, nebo jsou podporovány kamennými sloupy.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

V roce 2008 jsem získal Letohrádek a v prvotní fázi jsem zamýšlel přestavbu pro vlastní rodinné sídlo. Po prvním roce rekonstrukce však zvítězil duch podnikání a touha podělit se o krásnou architekturu se širokou veřejností. Rozhodl jsem se z Letohrádku vytvořit unikátní prvorepublikový hotýlek. Rekonstrukce byla velmi náročná, zejména z hlediska zachování autentičnosti doby První republiky. Při rekonstrukci jsem si sám kreslil náčrtky, chvílemi jsem byl sám projektant, investor a zhotovitel v jedné osobě. Při stavbě jsem kladl největší důraz na odborné práce. Vybírali jsme specialisty (restaurátoři, tesaři, řezbáři, ...), kteří měli smysl pro detail a odborné vzdělání pro potvrzení autentičnosti dané doby. Z toho důvodu stavební práce trvaly šest let, aby bylo vše propracováno do nejmenších detailů, a doufám, že výsledek stojí za to.


Facebook-Logo-2048x2048

Ocenění

Čestné uznání STAVBA VYSOČINY 2014

za respektování ducha hravé a romantické architektury.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner
  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru