Zpřístupnění zříceniny hradu Zubštejna pro turisty

Zobrazeno: 2654x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelMěsto Bystřice nad Pernštejnem
MajitelMěsto Bystřice nad Pernštejnem
Hlavní projektantIng. Jaroslav Křivánek, Veselí nad Moravou
Hlavní zhotovitelSPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem

Více o stavbě…

Urbanistické řešení 

Hrad Zubštejn představuje nejnápadnější hradní zříceninu v celém širokém regionu. Svým rozsahem a zejména dochováním mohutných pozůstatků hradního pláce a vstupní věže se řadí mezi nejvýznamnější památky Bystřicka. Zubštejn je rozsáhlou zříceninou, která se nalézá na výrazném horském hřbetu mezi vesnicemi Pivonicemi a Kobylnicemi v nadmořské výši cca 688 metrů. Hrad se původně jmenoval Kámen, latinsky Lapis, později Zubří kámen, tedy Zubrštejn.

Architektonické řešení

Hrad byl vystavěn v gotickém slohu zřejmě až ke konci první třetiny 14. století (podle nalezené keramiky, první zpráva o něm je z roku 1344) založili páni z Pernštejna (původně z Medlova), a to jako sídlo samostatné rodové větve. Střežil zde hlavní osu kolonizace, řeku Svratku z Brna do Poličky. Za vlády Pernštejnů byl při jejich finanční krizi postupně rozprodáván a od konce 16. století byl neobydlen a pustý. Nadále byl neudržován a postupnou devastací způsobenou klimatickými vlivy a člověkem se změnit na zříceninu.

Cílem záchranných prací při statickém zajištění bylo zabránit dalšímu zhoršování technického stavu konstrukcí hradu, provést stavebně statické práce narušených konstrukcí ohrožující zdraví a život turistů a v neposlední řadě bezpečně zpřístupnit hrad Zubštejn narůstajícímu zájmu veřejnosti.

Dispoziční řešení

Podélná osa zříceniny vede severojižním směrem. Přístup do hradního paláce je přes přemostěný příkop ze severní strany, kde se nachází zbytky objektů předhradí a zbytky zdi po vstupní bráně. Příkop mezi předhradím a vlastním hradem dosahuje hloubky cca 8 m a světlé šířky v úrovni původního mostu cca 17 m. Jádro hradu je vymezeno dvěma věžovými stavbami, z nichž jižní byla nejstarším hradním palácem. Na západní straně jádra hradu jsou zbytky podsklepeného dvoupatrového paláce s valenými klenbami, ze kterého se zřítila západní stěna a po zřícení odkryla konstrukci kleneb.

Konstrukční a materiálové řešení

Veškeré konstrukční a materiálová řešení byly konzultovány s pracovníky Národního památkového ústavu v Brně a práce byly prováděny pod odborným vedením Ing. Milroslava Plačka.

Hlavní záchranné práce se soustředily na :

 • práce na prvním a druhém předmostí – byly odstraněny náletové dřeviny, bylo provedeno hloubkové spárování vápennou maltou a upraven terén u paty paláce
 • práce na hradebním zdivu – citlivě na sucho byly vyskládány části sesutých hradeb tak, aby byla zřejmá jejich linie
 • šíjový příkop a spojovací lávka – zde byla vybudována dřevěná lávka pro usměrnění pohybů turistů
 • součástí prací byla i instalace scénických kulis na jižním podhradí pro obléhání hradu (obléhací věž, torzní prak, prak)

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Město Bystřice n.P. má dlouhodobou snahu rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku turistických atrakcí a tím se podílet na zvyšování návštěvnosti regionu. Statickým zabezpečením a vytvořením prohlídkového okruhu dbá na bezpečnost návštěvníků, kteří v minulosti i přes zákaz vstupu na zříceninu hradu Zubštejna hrad hojně navštěvovali.

Ocenění

 • CENA HEJTMANA

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru