Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Třebíč

Zobrazeno: 2021x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelKraj Vysočina
MajitelKraj Vysočina
ProvozovatelZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p. o., Jihlava
Hlavní architektPROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Pelhřimov
Hlavní zhotovitelARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o., Třebíč

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Cílem projektu bylo vytvoření funkčního areálu záchranářů pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina ve městě Třebíč. Řešený areál obsahuje vlastní provozní budovu se zázemím pro zásahovou techniku i pro personál výjezdového stanoviště a nezbytná napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Součástí stavby je i realizace propojovací páteřní zásobovací komunikace v areálu nemocnice. 

Architektonické řešení

Provozní budova je řešena jako dvoupodlažní objekt s hlavním vstupem na mezipodestu vnitřního schodiště. V tom je zohledněna konfigurace stávajícího terénu. Druhé podlaží objektu částečně ustupuje od obvodové linie budovy určené prvním nadzemním podlažím. Objekt je zastřešen pultovými střechami se spády k obvodovým stěnám. Architektonický výraz dodává budově výrazný přesah střešní římsy a barevné řešení fasády. Tato trojkombinace šedé, bílé a záchranářské žluté je sjednocujícím prvkem pro všechny nově realizované budovy výjezdových stanovišť v Kraji Vysočina od roku 2009.

Dispoziční řešení

První nadzemní podlaží budovy slouží jako garážová stání pro 5 záchranářských vozů s přímým výjezdem. Tato hromadná garáž, předělená protipožárními stěnami mezi jednotlivými vozy, je obklopena doplňkovými místnostmi skladů – čistého a špinavého prádla, odpadů s oddělením nebezpečných odpadů, sklad kyslíku, léků, sklad údržby vozů, zdravotnického materiálu, pomůcek pro hromadné neštěstí, místnost pro dekontaminaci záchranářů a záchranářské techniky. Přes chodbu se nalézají prostory šaten pro záchranáře propojené se sociálními zařízeními. Z chodby je po schodišti přístup do druhého podlaží, které obsahuje administrativní prostory, pobytové místnosti záchranářů a řidičů zásahové techniky, denní místnost, která je využívána zároveň jako školící místnost, čajová kuchyňka a technické místnosti budovy – serverovna, úklidová komora a místnost se zdrojem pro vytápění.

Konstrukční a materiálové řešení

Budova je řešena v prvním podlaží jako trojtrakt a ve druhém, ustupujícím podlaží jako dvoutrakt. Stavba je realizována zděnou technologií jako stěnový nosný systém z keramických bloků. Založena je na monolitických betonových základových pasech. Stropní konstrukci tvoří železobetonové panely. Zastřešeno je lehkými dřevěnými příhradovými vazníky. Krytina střechy byla zvolena s ohledem na malý sklon a dlouhou životnost z titanzinku. Úpravy povrchů jsou standardní štukové omítky, bělninové obklady, paropropustné malby. Venkovní plášť tvoří vrstva z tepelně izolační malty krytá strukturovanou probarvenou silikonovou fasádou.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Stavba je významná především svým účelem. Vytvoření kvalitního zázemí, personálního i technického pro personál Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina byl hlavní důvod realizace této stavby. Největší důraz byl při přípravě kladen na plně vyhovující podmínky pro budoucí provoz výjezdové základny a snahu splnit požadavky záchranářů s optimálními ekonomickými ukazateli, jak při stavbě, tak v následném provozu. Stavba výjezdového stanoviště svou střízlivostí a ekonomickou vyvážeností ukazuje směr, kudy by se měl ubírat systém stavění z veřejných prostředků.

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru