Relaxační centrum Žďár nad Sázavou

Zobrazeno: 4026x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou
MajitelMěsto Žďár nad Sázavou
ProvozovatelSPORTIS, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou
Hlavní architektIng.arch. Jaroslav Ševčík, Zlín
Hlavní projektantATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o.
Hlavní zhotovitelPKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Relaxační centrum se nachází v centrum města Žďáru nad Sázavou, v sídlištní zástavbě areálu Základní školy Švermovy ulice. Relaxační centrum navazuje na budovu Základní školy, propojené spojovací schodištěm s objektem školní tělocvičny. Okolo Relaxačního centra se nachází zelená slunící louka připravována k užívání, do budoucna přibudebude kiosek a dětské hřiště) jako slunící plocha pro letní měsíce s malým dětským venkovním bazénkem. Na sever od areálu se nachází trafostanice, výměníková stanice, obchodní centrum a bytové domy s centrálním parkovištěm města. Na východní straně je situováno školní hřiště, na západní pak objekty občanské vybavenosti. Na jižní straně jsou opět obytné budovy. Výstavba Relaxačního centra byla provedena na území, které je vymezeno v územním plánu města coby občanská vybavenost. Stavba navázala na krytý plavecký bazén, který sloužil nejen potřebám školy, ale i pro sportovní a rekreační potřeby široké veřejnosti. Nové objekty byly soustředěny na pozemcích uvnitř bývalého areálu. Stavba rozšířila stávající prostory a díky nynějším moderním bazénovým technologiím, poskytuje návštěvníkům bohatší a širší využití. 

Architektonické řešení

Architektonicky výrazným prvkem se stala přístavba bazénové haly, pro rekreační a zábavní bazén. Tato přístavba byla navržena ve tvaru kvádru se skeletovou konstrukcí, celoprosklenou fasádou a nárožními zvýrazňujícími sloupy. Umístěna je u vstupu do areálu Relaxačního centra a společně s venkovním tobogánem tvoří dominantu celého objektu. Naopak přístavba dětského bazénu a vstupní haly vychází a doplňuje z řešení Základní školy a bývalého plaveckého bazénu. Jde o zděné přístavby oživené okenními otvory a dále monolitický skelet dětského bazénu.

Dispoziční řešení

Předmětem stavby bylo rozšíření bazénové haly dvěma přístavbami, přístavbou vstupní haly rekonstrukcí vstupních prostor bývalého plaveckého bazénu. Součástí byla rovněž rekonstrukce a doplnění stávající technologie a rekonstrukce technických instalací. Vstup byl navržen na severní straně objektu školní tělocvičny jednopodlažní přístavbou. Funkční náplň prostoru je vstupní hala, posezení, bufet, zásobování, pokladna a vstup do hromadných šaten. Rekonstrukcí šaten vznikl prostor jednotných hromadných šaten včetně umýváren, WC a pomocných prostor pro personál. V místě zrušeného malého bazénu vzniklo centrum wellness. Přístavba zábavního bazénu byla navržena na volném pozemku na severní straně původní bazénové haly. Jde o halový podsklepený objekt, který půdorysně i výškově přesahuje původní halu. V této hale se nachází zábavní rekreační bazén a cvičný bazén pro děti předškolního věku. V západní části je schodiště pro nástup na tobogán. Přístavba je propojena stávající bazénovou halou na kterou rovněž navazuje venkovní tobogán. Přístavba dětského bazénu je umístěna na jižní straně bazénové haly. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt. Vnitřní náplň tvoří dva bazény určené pro nejmenší návštěvníky centra. Původní bazénová hala byla kompletně zrekonstruována. Zachována zůstala velikost vodní plochy. Obnoveny byly původní konstrukce. Rekonstrukce původního bazénu zahrnula i technologické prostory v suterénu. Prostory 1. PP byly zrekonstruovány podle potřeb nové bazénové technologie, která je zde umístěna. Venkovní úpravy zahrnuly nové zpevněné plochy, přípojky a přeložky inženýrských sítí, úpravy oplocení a sadové úpravy včetně venkovního bazénku, brdodítek a opalovací louky.

Konstrukční a materiálové řešení

Stavba a její technologické vybavení byly navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie a tepla na provoz objektu. Stavební konstrukce jsou maximálně zatepleny a na zasklení hal bylo použito izolačních trojskel se sníženým prostupem tepla a slunečního záření. Bazén je zásobován vlastní studnou. Základy nové haly tvoří železobetonové armované patky, suterénní stěny jsou monolitické izolované, monolitické stropy a bazénové vany vzájemně oddilatované, nosnou konstrukci haly nesou kruhové železobetonové sloupy a betonové stěny zateplené minerální vatou, jednoplášťová střecha je nevětraná s tepelnou izolací PIR a fóliovou krytinou. Protiradonovou funkci plní izolace proti vodě a zemní vlhkosti. Vnitřní příčky jsou vyzdívané z keramických cihel, podhledy převážně sádrokartonové a akustické. Podlahy bazénových hal jsou tvořeny velkoformátovými keramickými dlaždicemi, ochozy vyspádovány do samostatných nerezových žlábků. Vnitřní bazénové vany jsou obloženy keramickými obklady a přelivové žlábky byly provedeny jako monolitické betonované na místě. Tvarované bazény zdobí keramická mozaika. Venkovní dětský bazén s dvěma brodítky je z nerezové oceli. Konstrukce zábavního a cvičného bazénu je podporována železobetonovými stěnami, dětský bazén je vybetonován na základové desce. Dominantní zasklená fasáda je hliníková s viditelným členěním, jež tvoří svislé zvýrazňující nárožní sloupy, kotvené do ocelové konstrukce a vodorovné paždíky.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra splnila dlouholeté potřeby obyvatelů města Žďáru nad Sázavou a jeho širokého okolí po potřebách kvalitního plaveckého areálu včetně zábavních a wellness prvků se souvisejícími službami. Architektonické řešení přístavby bazénové haly ve tvaru kvádru s celoprosklenou fasádou a navazujícím venkovním tobogánem vytváří neobyčejný a moderní prvek oživující obyčejné okolí panelových domů. Stavba nezměnila účel původní budovy, avšak rozšířila, zmodernizovala a zachránila původní chátrající provoz. Účelné využití malého prostoru k vybudování velice moderního společensko relaxačního centra, které slouží k využití široké veřejnosti včetně potřeb sousední školy. Plynulé navázání na původní objekt budovy Základní školy se zachováním veškerých jejích částí a provozu během výstavby.

Ocenění

  • titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2012

Generální partner

  • Banner

Hlavní partner

  • Banner

Mediální partner

  • Banner

Vypisovatelé

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru