Obnova chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné

Zobrazeno: 3674x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelPodzimek a synové s.r.o., Třešť
MajitelŘímskokatolická farnost – děkanství Polná
Hlavní architektIng. arch. Martin Laštovička, Jihlava
Hlavní zhotovitelPodzimek a synové s.r.o., Třešť

Více o stavbě…

Urbanistické řešení 

Stávající pozoruhodná stavba polenského kostela stojí volně v západní části prostoru náměstí v Polné. V místě stavby se terén náměstí pozvolna snižuje směrem k západu, podél bočních průčelí stavby a před hlavní vstup do chrámu pozvolna vyrůstá hmota terasy. V hlavní ose průčelí je stavba od západu přístupná dvouramenným schodištěm. Stavba je pozoruhodně zrale a promyšleně koncipovanou urbanistickou dominantou, jak samotném prostoru náměstí v Polné, tak i v obrysu celého polenského panoramatu.

Architektonické řešení

Barokní stavba kostela vznikla v letech 1700 – 1714 na místě původního gotického objektu, věž původního gotického kostela z roku 1609 zůstala stát a vplynula do hmoty nového kostela. Tento kompoziční nesoulad podtrhuje právě obnova vnějšího vzhledu stavby. Hmota věže je jednopatrová, na nárožích armovaná rustikou rozdílné barvy než fasáda kostela. Chrám podtrhují obnovené omítky podle původního barokního vzhledu, bílá v základních plochých částech a červená na aktivních prvcích a okenních šambránách. Z tohoto je patrné rozdílné stáří obou částí stavby. Pultové střechy na bočních průčelích jsou členěny opěrnými zdmi klenby hlavního prostoru, toto členění vyniká také právě novým barevným pojetím omítky kostela. Hlavní loď je klenuta valenou klenbou s pultovou střechou, na níž je nově provedena měděná krytina. Tomuto vynikajícímu architektonickému dílu dominují dvě vrcholně barokní plastiky sv.Petra a Pavla na pilířích přístupového schodiště,nepřehlédnutelný je i celkový prostor obnovené terasy okolí kostela.

Dispoziční řešení

Obnova chrámu v Polné se týkala především vnějšího vzhledu chrámu, včetně úpravy nejbližšího okolí a vybudování prohlídkové trasy uvnitř objektu.

Vně stavby byla provedena výměna pozinkované střešní krytiny za měděnou, opraveny poškozené části krovu, celkově opravena fasáda, při níž došlo k barevnému řešení podle původních docho-valých barokních nálezů omítky. Zrestaurovány byly kamenné prvky na fasádě – dveřní a okenní ostění, sokly, římsy a především zdegradované kamenné hlavice pilastrů. Nově byly kompletně provedeny vitrážové výplně oken a dveří. Restaurovány byly dřevené vchodové dveře.

V rámci oprav okolí chrámu byly provedeny nové zpevněné mlatové cesty, dlažby z kamene, opraveno kamenné schodiště, restaurovány byly sochy sv. Petra a Pavla, opraveno cihelné oplocení s kamenným tarasem a provedeno nové venkovní nasvětlení chrámu. Instalován byl informační kiosek. Před chrámem byly osazeny lavičky, stojany na kola a odpadkové koše.

Při budování nové prohlídkové trasy, která vede po schodišti na věž, po ochozu chrámu postranních lodí kostela byly provedeny opravy omítek, výmalby stěn, položena a přeložena cihelná dlažba, zrestaurovány dveře, osazeny kované brány a mříže, provedeny nové rozvody slaboproudu a silnoproudu včetně kompletace, nainstalovány klimatizované výstavní vitríny, informační tabule, opraven byl byt zvoníka a při vchodu do chrámu vybudováno nové informační centrum.

Konstrukční a materiálové řešení

Obnova Národní kulturní památky probíhala pod odborným dohledem zástupců památkové péče. Bylo velmi pečlivě přistupováno k použitým materiálům a technologiím obnovy kostela, zpracovány byly restaurátorské posudky a zprávy pro jednotlivá řemesla.

Stavba byla celkově členěna na tyto jednotlivé části:

 • SO01 Vybudování prohlídkové trasy
 • SO02 Instalace
 • SO03 Komplexní obnova fasády
 • SO04 Výměna střešní krytiny
 • SO05 Restaurování dveří
 • SO06 Úprava prostor u chrámu
 • SO07 Rekonstrukce a obnova zděného plotu a tarasů

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Chrám v Polné je vynikajícím architektonickým dílem přechodu raného a vrcholného baroka. Barevná obnova fasády tohoto díla v barokním stylu, která doplňuje stávající vnitřní bohatou štukovou výzdobu od slavných italských mistrů a vybudování nové prohlídkové trasy, je nesmírným kulturním bohatstvím pro širokou veřejnost.

Ocenění

 • Čestné uznání STAVBA VYSOČINY 2012

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru