Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency

Zobrazeno: 2325x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelChládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
MajitelKraj Vysočina, Jihlava
ProvozovatelNemocnice Havlíčkův Brod
Hlavní architektPROJEKT centrum HB, s r.o. Havlíčkův Brod
Hlavní projektantIng. Petr Salivar
Hlavní zhotovitelChládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Havlíčkův Brod

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Návrh stavby využil napojení na stávající budovu a nezměnil zásadně urbanistickou strukturu areálu nemocnice ve styku s okolní zástavbou. Přístavba areál funkčně i architektonicky doplnila při zachování jisté míry individuality jednotlivých objektů.

Architektonické řešení

Architektonické řešení návrhu objektu vycházelo z architektonického vzhledu stávajícího objektu nemocnice, na který navrhovaný objekt přímo navazuje. Jedná se o dvoupodlažní objekt obdélníkového tvaru. Objekt je zastřešen jednoplášťovou střechou s vnitřními svody dešťové vody. Použité materiály a celkový architektonický výraz je přizpůsoben stávajícímu objektu nemocnice. Použité barevné odstíny fasády na navrhované fasádě jsou také v souladu se stávajícím objektem nemocnice. Celkový architektonický vzhled vytváří doplňující prvky jako je markýza nad vstupem a příjezdem sanitek rovněž tak ocelové zábradlí na střeše objektu. Architektonický vzhled střechy dotváří klidová zóna vytvořená kombinací plochy z betonové dlažby, kačírku a tzv. zelené plochy. Vstup na tento prostor je řešen z 3.NP stávajícího objektu nemocnice.

Dispoziční řešení

 • 1.NP - V prvním nadzemním podlaží je řešen příjezd vozidel ZZS a předání pacienta personálu urgentního příjmu se samostatným vstupem. Ostatní pacienti vstupují do nemocnice hlavním vchodem, který přímo navazuje na stávající hlavní vchod do stávající nemocnice. Součástí nové přístavby monobloku nemocnice je také pracoviště recepce a informačního centra.
 • 2.NP - Druhé nadzemní podlaží je provozně rozděleno na dva samostatné celky. Za prvé je to čistý operační sál s příslušenstvím se samostatným vstupem ze stávajícího 2.NP. Za druhé je to ambulantní část s čekárnou a sociální zázemí.
 • 3.NP - Ve třetím nadzemním podlaží (na střeše) je umístěna strojovna VZT, dojezd výtahu a komunikační propojení do stávajícího 3.NP.

Konstrukční a materiálové řešení

 • Vlastní objekt je navržen jako dvoupodlažní objekt se dvěma nadzemními podlažími. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet. Obvodový plášť je vyzděn z keramických cihel. Založení je pomocí mikropilot, pasů a patek.
 • Povrchové materiály jsou zachovány tradiční - vnitřní omítky, obklady, fasádní zateplovací systém (opatřen probarvenou omítkou), fasádní výplně otvorů jsou plastové a hliníkové. Klempířské výrobky jsou z titanzinku.
 • Objekt je postaven z materiálů zajišťujících jeho dlouhou životnost pro dané užití.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Hlavním účelem výstavby objektu bylo řešit naléhavou potřebu Nemocnice Havlíčkův Brod vybudovat pracoviště „Emergency", které by odstranilo současnou roztříštěnost kontaktu ZZS s příjmovými pracovišti. Dokončením stavby vzniklo vysokoprahové pracoviště, které přijímá do péče pacienty v ohrožení života, kde se předpokládá jejich následná péče na ARO nebo některé z jednotek intenzivní péče. Je centralizována urgentní a akutní ambulantní činnost do prostor, odkud je zajištěna hvězdicově velmi dobrá návaznost na pracoviště diagnostických metod a lůžkové péče zejména na všechna pracoviště intenzivní medicíny, tedy JIP interních oborů, JIP chirurgických oborů, ARO a dětskou JIP.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru