AQUASYS Administrativně – průmyslový areál, Žďár nad Sázavou

Zobrazeno: 4102x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelAQUASYS spol. s r.o., Žďár nad Sázavou
MajitelAQUASYS spol. s r.o., Žďár nad Sázavou
Hlavní architektMgr. ing. arch. Petra Pleskačová, Nové Město na Moravě
Hlavní projektantIng. Milan Pelikán, Žďár nad Sázavou
Hlavní zhotovitelPS – MSI, a.s., Zlín

Více o stavbě…

Urbanistické řešení

Průmyslový areál společnosti Aquasys je situován v průmyslové zóně města Žďár nad Sázavou, která se nachází na JV vyvýšeném okraji města. Vzhledem ke konfiguraci terénu, dopravnímu napojení a charakteru okolní zástavby se stavba výrazně pohledově uplatňuje při příjezdu do města směrem od Brna. 

Architektonické řešení

V areálu společnosti AQUASYS se v nejvyšší části pozemku nacházejí provozně a hmotově provázané stavební objekty servisních a zámečnických dílen, provozní budovy a administrativní budovy. V terénu nejvýše usazená a dominantní je budova administrativy. Tento objekt prezentuje okolí „dvě tváře", fasády, přivrácené směrem k obchvatu města a fasádu vstupní dvorany, která se zrcadlí v hladině oválného jezírka. Vstup do administrativní budovy v této části je zdůrazněn výraznou formou písmene A v barvě jasně zelené. Budova servisních a zámečnických dílen je vůči administrativní budově usazena o půl podlaží níže. Obě výškové úrovně propojuje provozní budova, která má nepravidelný tvar a tvoří zalomení celého objektu. Z hlediska měřítka a barevnosti celé stavby zdůrazňuje kompozice administrativní budovu před ostatními částmi.

Dispoziční řešení

 • OBJEKT SO 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA je dvoupodlažní objekt rozměrů 21x43,4m se vstupem ze dvorany, která je odvrácená od místní příjezdové komunikace. Na průsečíku vstupní osy a osy budovy se prostor rozšiřuje do centrální kruhové schodišťové haly, otevřené do prostoru 2.NP.Zde je vytvořen kruhový ochoz a celý prostor je prosvětlen střešní kopulí. Na tyto vzdušné prostory navazují administrativní prostory kanceláří. Jednací místnost na severozápadní straně je propojena s venkovním prostorem prostřednictvím kryté terasy.
 • OBJEKT SO 02 - PROVOZNÍ BUDOVA tvoří spojovací krček mezi objektem servisních zámečnických dílen a administrativní budovou. Přízemí provozní budovy je využito pro šatny a sociální zázemí výrobních zaměstnanců, stavbyvedoucích a mistrů. Ve 2. NP jsou umístěny kanceláře administrativních zaměstnanců firmy. Vertikální komunikace je zajištěna dvouramenným schodištěm ústícím z podesty do administrativní části a na střechu"krčku".
 • OBJEKT SO 01 - OBJEKT SERVISNÍ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY - Servisní hala je jednolodní obdélníková budova rozměrů 25x61m, zastřešená sedlovou střechou mírného sklonu. V hale se nachází také pneuservis a zámečnická dílna, v hlavní části jsou zřízeny servisní a mazací kanály. Celý prostor je prosvětlen průběžným vrcholovým obloukovým světlíkem umístěným v ose objektu. Všechny tři objekty jsou komunikačně propojeny v místě spojovacího krčku.
 • Součástí areálu je i neveřejná čerpací stanice pohonných hmot s jedním stanovištěm navazující na velkoprostorové parkoviště stavebních strojů. Celý areál je oplocen, osvětlen a vybaven bezpečnostním kamerovým systémem.

Konstrukční a materiálové řešení

Společnost Aquasys se specializuje na provádění vodních, ekologických a dopravních staveb. Toto zaměření se odráží v barevném řešení fasád objektu (modrá, zelená, šedá). Odkaz na firemní logo (modrá vlna, písmeno A) se objevuje v různých částech areálu. U skladovací haly jsou obvodové zdi tvořeny sendvičovými železobetonovými panely. K opláštění administrativní budovy a provozní budovy jsou užity fasádní panely TRIMO. Na spojovacím traktu je užit levnější systém TRIMOTHERM tl. 20 cm v barvě RAL 7035 (světle šedá) ve vodorovném členění spar. Administrativní budova je opláštěna fasádními panely TRIMO QBISS tl. 20 cm s vertikálním a horizontálním systémem spar v odstínech RAL1607020 (světle zelená), ORION CORPUS (stříbřitá) a COLORPRISMA „ORION" (tmavě modrá). Výplně otvorů jsou hliníkové, v administrativní části s předsazenými žaluziemi. Prostor schodiště je prosvětlen prosklenou stěnou a střešním světlíkem.V interiéru administrativní části je zajímavé prosklení dělicích příček, které navazuje na vertikální členění oken. Z materiálů se zde uplatňuje sklo, kámen, nerezová ocel, betonové konstrukce.

Názor přihlašovatele: Proč by tato stavba měla získat nejvyšší odborné ocenění?

Za převedení obsahu zaměření firmy do hmotového a barevného řešení stavby. Za hmotové členění rozsáhlého komplexu budov, který zahrnuje dílny, garáže a administrativní budovu. Za vytvoření dominanty v nástupní části průmyslové zóny města Žďár nad Sázavou. Za povýšení průmyslové stavby na městotvorný prvek.

 

Ocenění

 • Čestné uznání STAVBA VYSOČINY 2012

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Mediální partner

 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru