Výcvikový areál Ministerstva vnitra, Pouště u Třeště

Zobrazeno: 466x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Stavba je tvořena komplexem staveb vybudovaných v bývalém vojenském prostoru (původně raketová základna Pouště) v lesích nedaleko Třeště – v areálu Pouště. Ve výcvikovém areálu se nachází dva halové objekty, dva monolitické objekty pro výcvik taktických zásahů, výcvikové objekty, které jsou tvořeny kontejnery, vlakové nádraží, silniční polygon se skrápěním a kluznou plochou a terénní polygon se 30 terénními překážkami. Veškeré objekty slouží k výcviku bezpečnostních složek Ministerstva vnitra.

 • Architektonické řešení

  Uzavřený areál je coby oplocený celek umístěn v lese a tvoří jej soubor různě konstrukčně řešených objektů s ohledem na jejich využití. Jednotlivé objekty byly jsou propojeny zbudovanými komunikacemi. Do vytvořeného areálu byla začleněna jedna stávající budova. Objekty SO11 a SO12 jsou pravoúhlé halové objekty s plochou střechou a opláštěním ze sendvičových panelů. Objekt SO13 je monolitická budova čtyřpatrovou a dvoupatrovou částí spojenou krčkem. Objekt SO14 je otevřená železobetonová monolitická konstrukce pro výcvik s výbušninami. Objekt SO15 je tvořen z kontejnerů – stavebních buněk s pestrou škálou barev. Objekt SO17 je vlakové nádraží a dále se zde nachází silniční a terénní polygon provedený zemními úpravami.

 • Dispoziční řešení

  • Objekt SO11 je halový objekt pro uskladnění výcvikových pomůcek. 
  • SO12 je halový objekt pro výcvik jízdy na motocyklech. Tento objekt má z části podzemní podlaží, které slouží jako parkovací plocha. 
  • V SO13 se nachází v jednotlivých patrech napodobená dispozice baru, hotelu, bytového domu a knihovny. V nižší části pak přestavitelné příčky pro výcvik zásahů. Nachází se zde rozmanité konstrukce pro slaňování a lezecká stěna. 
  • SO14 je otevřená budova o dvou podlažích, kde bude probíhat trénink s výbušninami.
  •  SO15 je sestava buněk, které slouží pro tréning a část je využívaná jako učebny. 
  • SO17 je replika nádraží s perónem a kolejištěm. 

  Celé okolí je doplněno kruhovým silničním polygonem a terénním polygonem s cca 30 terénními překážkami.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Halové objekty jsou montované železobetonové skelety založené na monolitických patkách, střešní konstrukce je tvořena trapézovým plechem a izolantem. Fasády jsou ze sendvičových panelů nebo tahokovu. Podlahy jsou z drátobetonu. Monolitické objekty jsou založeny na železobetonových deskách s kompletními stěnami a stropy ze železobetonu. Doplněné o vyzdívky, malby, obklady a PVC. Cvičné objekty SO15 jsou sestavy buněk osazeny na betonových základech. Silniční polygon je tvořen asfaltovou plochou se skrápěním a kluznou plochou. Terénní polygon je částečně zpevněn mechanickým kamenivem nebo ponechán v přírodním povrchu.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba je ojedinělým komplex pro výcvik policie v ČR, pravděpodobně i ve střední Evropě.

Ocenění

Čestné uznání

za unikátní komplex pro profesní přípravu bezpečnostních složek.

Cena MPO

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru