Stavební úpravy Obecního domu U Muchů, Dolní Město

Zobrazeno: 318x

Na stavbě se podíleli

PřihlašovatelObec Dolní Město
MajitelObec Dolní Město
Hlavní architektIng. arch. Ladislav Vejsada, Hořice
Hlavní projektantIng. Petr Jaroš Ph.D., Ing. Josef Machek, Bc. Jan Bednář, DECOEN v.o.s., Dolní Město
Hlavní zhotovitelDolnokralovická stavební s.r.o., Dolní Kralovice

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Řešení vychází z původního rozvržení starého venkovského hostince s kulturním sálem. Objekt se nachází poblíž gotického kostela sv. Martina v Dolním Městě a bývalé fary. Potřeba vybudovat parkoviště pro Obecní dům předurčila řešení venkovního prostoru do současné podoby.

 • Architektonické řešení

  Objekt obecního domu je jednopodlažní s podsklepením. Zastřešení je při pohledu od kostela sv. Martina provedeno pomocí klasické venkovské sedlové střechy. Z druhé strany je potom provedena moderní plochá střecha. Základním požadavkem investora bylo vytvoření objektu, který bude charakterizován jako tradiční venkovská architektura. Důležité je zachování historické hodnoty budovy pro místní občany, kteří téměř všichni ve svém mládí hostinec U Muchů navštěvovali. Architektonické řešení je do značné míry ovlivněno umístěním stavby nedaleko kostela a fary. Řešení budovy je z velké míry ovlivněno požadavkem investora na použití tradičních materiálů, přičemž byl splněn i požadavek investora na maximální využití materiálů z původní budovy (kování za která bral Jaroslav Hašek při svých návštěvách před více než 100 let, původní kachlová kamna, kámen z původní budovy použit na sokl a obklad výčepu, apod.). 

  Virtuální procházka po objektu - větší rozlišení

 • Dispoziční řešení

  • 1. PP - Ve sklepení objektu se nachází technické zázemí obecního domu a pivní sklep
  • 1. NP - V přízemí nalezneme výčep, salonek, sál, kuchyň, zázemí vystupujících a sociální zázemí.
  • Půda - Zde se nachází skladové prostory a vzduchotechnika.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Jedná se o stavbu z keramických pálených cihel s tím, že na soklové zdivo byl použit místní materiál – původní žulový kámen. V rámci rekonstrukce byly provedeny kompletní nové skladby podlahových konstrukcí, stropní konstrukce (železobetonové předpjaté panely) stejně jako střešní konstrukce (klasický dřevěný krov s šikmou stolicí). Samozřejmostí potom je použití střešní krytiny z keramické tašky - bobrovky. Nechybí příprava na osazení fotovoltaické elektrárny v budoucnu. Veškeré instalace jsou nové. Venkovní výplně otvorů byly zvoleny dřevohliníkové, vnitřní potom klasické dubové. Vytápění je řešeno pomocí špičkových tepelných čerpadel, která zajišťují i ohřev teplé užitkové vody. Moderní ozvučovací systém předurčuje vysokou uživatelskou pohodu objektu a zvětšuje tak rozsah jeho možného využití. Velmi důležité je kvalitní řešení venkovního prostoru – parkoviště ze žulových materiálů, dubové lavičky a propojení prostoru s cestou Jaroslava Haška tak z Obecního domu U Muchů tvoří místo, kde je zkrátka příjemně.

Proč by tato stavba, dle přihlašovatele, měla získat nejvyšší odborné ocenění

Stavba je příkladem krásné tradiční venkovské architektury, přičemž již po necelém roce provozu je jasné, že nebude v širém okolí místa, kde se vypije více piv, zahraje více písniček, převypráví více historek a zrodí více přátelství – toto místo zkrátka chcete vidět a chcete tu být!

Ocenění

Čestné uznání

za znovuvytvoření společenského prostoru pro setkávání občanů při zachování původního genia loci.

Cena SPS

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru