Státní zámek Telč – Růže Vysočiny

Zobrazeno: 347x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Státní zámek Telč, klenot moravské renesanční architektury a od roku 1992 památka světového dědictví UNESCO, si zachoval neporušenou podobu jako jeden z mála až do dnešních dnů. O architektonickou přestavbu středověkého hradu na renesanční sídlo se v 16. století zasloužil vzdělaný velmož Zachariáš z Hradce. Stavební úpravy probíhaly ve dvou fázích za účasti italských mistrů. Zámecký areál, těsně sousedící s městským kostelem sv. Jakuba, tvoří intaktní urbanistický celek s historickým jádrem města, na které přímo navazuje v severozápadní části náměstí.

 • Architektonické řešení

  Rozsáhlý zámecký areál, obklopený přírodně krajinářským parkem s vodní plochou Ulického rybníka, tvoří složitý soubor budov a křídel se třemi uzavřenými nádvořími a francouzskou zahradou ohraničenou dvěma arkádovými křídly.

 • Dispoziční řešení

  Cílem stavební a restaurátorské obnovy byly vybrané části zámeckého areálu, které zahrnovaly objekty starého gotického hradu, jižního křídla a kapli Všech svatých, část renesančního křídla, sklepy starého hradu a hospodářskou budovu bývalého zámeckého pivovaru, včetně jejich interiérů. Nedílnou součástí obnovy byla i rehabilitace zámecké zahrady. Nově definované využití některých prostor si vyžádalo jejich stavební úpravy a dispoziční změny. V budově bývalého pivovaru byl zřízen instalovaný depozitář s prohlídkovým okruhem „Poklady za oponou“. Muzeum v jižním paláci, které dříve provozovalo Muzeum Vysočiny, bylo rozšířeno o nové expozice v prostorách bývalého depozitáře. Pro zvýšení komfortu bylo vybudováno nové návštěvnické centrum včetně sociálního zařízení, dispozičně upravena byla i stávající pokladna. Do kaple Všech svatých byl navrácen původní barokní mobiliář. V zámecké zahradě došlo k úpravě cestní sítě, byly zde založeny květinové záhony. Ostatní prostory byly ponechány bez významných dispozičních zásahů či úprav.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Revitalizace telčského zámku zahrnovala komplexní obnovu umělecko-historicky nejcennějších částí areálu a vyžádala si součinnost všech zúčastněných subjektů, nepřetržitou koordinaci navazujících profesí a ochotu řešit aktuální změny. Každému restaurátorskému či stavebnímu zásahu předcházely pečlivé archivní, restaurátorské či dendrochronologické průzkumy včetně zkoušek použitých materiálů a technologií. V rámci konstrukčního řešení obnovy jednotlivých budov se základní hmoty a tvarosloví nezměnily, do stávajících konstrukcí bylo zasahováno v minimální možné míře. Podstatná část projektu se věnovala opravám a výměnám krovových soustav a konstrukcí napadených dřevokazným hmyzem, opravám střešní krytiny a komínů. Kompletně byly předlážděny a přeloženy kamenné plochy nádvoří a opraveny byly všechny vnitřní fasády včetně kamenických prvků a repase truhlářských výplní. V rámci stavební obnovy byly také zrestaurovány interiéry prohlídkových tras starého hradu a jižního paláce. Restauroval se například původní dřevěný renesanční strop v Rytířském sále či štuková výzdoba kaple Všech svatých. Restaurátorské průzkumy v interiérech jižního paláce (dnes Zámecké muzeum) odhalily původní výmalby a podlahy, které byly odkryty a zrestaurovány. Kromě revitalizace interiérů bylo zrestaurováno na čtyři sta mobiliárních předmětů, které jsou prezentovány na prohlídkových trasách. Dále byly provedeny nové vnitřní silnoproudé a slaboproudé rozvody, venkovní rozvody vody, kanalizace a požární suchovod. V zahradních arkádách došlo k obnově omítek a zrestaurování zaniklých maleb.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Po více než sto letech se památka světového dědictví UNESCO státní zámek Telč dočkala komplexní restaurátorské obnovy, která byla díky zodpovědnému přístupu všech zapojených subjektů provedena s maximálním respektem k jeho umělecko-historickým hodnotám a významu.

Ocenění

titul Stavba roku Kraje Vysočina 2023

za rozsáhlou stavební obnovu areálu zapsaného v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO včetně restaurování interiérů a mobiliárních předmětů.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru