Obnova fasád domů č. 1317/57 a 1318/58 Muzea Vysočiny Jihlava

Zobrazeno: 371x

Více o stavbě...

 • Urbanistické řešení

  Dva památkově chráněné měšťanské domy, ve kterých sídlí Muzeum Vysočiny Jihlava, jsou součástí panoramatu jihlavského Masarykova náměstí a plynule navazují na uliční čáru ulice Benešova.

 • Architektonické řešení

  Oba domy s dochovaným gotickým jádrem byly postupem času přestavovány podle přicházejících stavebních a slohových trendů. Stavební úpravy 2. poloviny 20. století se na jejich vzhledu podepsaly utilitárními zásahy. Obnova navrátila objektům klasicistní plášť s bohatou štukovou výzdobou a okny v líci fasády, který dokládá dochovaná ikonografie. Významná proměna parteru spočívá v otevření původních vstupních otvorů a výlohy z náměstí a rekonstrukce dřevěného předsazeného výkladce. Součástí muzejního průčelí jsou také nově řešené popisy, tabule a nutná technická zařízení.

 • Dispoziční řešení

  Nové vstupy do objektů přímo z náměstí umožňují variabilitu prostor v přízemí muzea.

 • Konstrukční a materiálové řešení

  Základní hmota stěn je doplněna konzolami pro římsy z plných pálených cihel na vápenocementovou maltu s tradiční vápennou omítkou nebo zdobnými štuky s vápennými nátěry. Kamenické prvky z přírodního kamene (sokl, schod, konzoly, římsy) jsou odborně repasovány a doplněny novými kamennými stupni v parteru. Truhlářské prvky jsou vyrobeny z masivního dřeva s krycím nátěrem a se zasklením z plaveného skla, zámečnické prvky jsou mosazné či ocelové s nátěrem. Klempířské prvky z titanzinkového plechu jsou přetaženy olověným plátem. Na fasádě jsou dochovány také tradiční terakotové odlitky.

Proč by tato stavba měla, dle přihlašovatele, získat nejvyšší odborné ocenění

Fasády Muzea Vysočiny v Jihlavě jsou chloubou hlavního historického náměstí krajské metropole. Domům byl citlivě navrácen vzhled, kterým se pyšnily zhruba v polovině 19. století.

Ocenění

Čestné uznání

za příkladnou renovaci průčelí dvou měšťanských domů do vzhledu poloviny 19. století.

Generální partner

 • Banner

Hlavní partner

 • Banner

Premium partner

 • Banner
 • Banner

Mediální partner

 • Banner
 • Banner

Vypisovatelé

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner

Spolek stavba VysočinySpolek stavba Vysočiny

Martin Pertl
předseda 

e-mail: info@stavbavysociny.cz
tel.: 737 555 677

Stavba Vysočiny zastřešuje soutěže:

Nahoru